Projekty renowacji budynków

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Rekonstrukcja budynków

Projekt centrum administracyjno-biurowego

Indeks: 51.183.201
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
2171 MB
Format pliku:
edytowalne formaty
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,050.00
Zniżka:

centrum biurowe

Indeks: 3.120.269
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
975 MB
Format pliku:
edytowalne formaty
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,030.00
Zniżka:

Projekt budynku administracyjnego

Indeks: 91.131.256
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
1952 MB
Format pliku:
edytowalne formaty
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,000.00
Zniżka:

Projekt Oczyszczalni Ścieków (OŚ)

Indeks: 52.170.284
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
1397 MB
Format pliku:
edytowalne formaty
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $1,540.00
Zniżka:

Projekt standardowy 2LG-06-01. Projekt przebudowy kina

Indeks: 53.184.266
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
617 MB
Format pliku:
edytowalne formaty
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $1,480.00
Zniżka:
Strona 1 z 8

Nie znalazłeś odpowiedniego projektu na stronach naszego sklepu internetowego? Napisz do nas na info@proekt.sx Szybko wybierzemy dla Ciebie gotowy projekt z naszej bazy gotowych projektów!!!


W tym dziale publikujemy projekty przebudowy różnych budynków i budowli. Zaprezentowano projekty przebudowy szkół, budynków mieszkalnych i wielu innych. W tej sekcji znajdują się projekty przebudowy budynków i budowli przemysłowych i cywilnych bez ich rozbiórki.

Rekonstrukcja to restrukturyzacja istniejących obiektów przemysłowych i cywilnych związana z usprawnieniem produkcji, podniesieniem jej poziomu technicznego i ekonomicznego oraz jakości produktów, poprawą warunków funkcjonowania i życia, jakości usług, zmianą wskaźników techniczno-ekonomicznych (ilość produktów, moc, funkcjonalność, geometryczność wymiary). Rekonstrukcja budynków - prowadzenie robót budowlanych w celu zmiany istniejących wskaźników technicznych i ekonomicznych obiektu oraz zwiększenia efektywności jego użytkowania, przewidujących: reorganizację obiektu, zmianę wymiarów geometrycznych i wskaźników technicznych, budowę kapitału, rozbudowę, nadbudówki, demontaż i wzmocnienie konstrukcji nośnych, remont powierzchni poddasza na poddasze, budowa i przebudowa systemów inżynieryjnych i komunikacyjnych itp. Rekonstrukcja budynków jest procesem złożonym i czasochłonnym. Zwłaszcza jeśli mówimy o zabytku architektury lub obiekcie historycznym. W tym przypadku wiek konstrukcji może wynosić kilka stuleci, a zadanie przydzielone projektantowi staje się kilkadziesiąt razy bardziej skomplikowane. Trzeba przecież nie tylko poprawić funkcjonowanie budynku, stworzyć warunki do jego efektywnego użytkowania, ale także przywrócić mu dawny wygląd, zachować ducha epoki. Podczas przebudowy obiektów przemysłowych wprowadza się wydajniejsze, wysoce zmechanizowane i zautomatyzowane procesy technologiczne, osiąga się bardziej racjonalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnych i zwiększa się efektywność wykorzystania inwestycji kapitałowych. Przebudowa istniejących przedsiębiorstw obejmuje reorganizację istniejących warsztatów i obiektów o przeznaczeniu głównym, pomocniczym i usługowym, z reguły bez rozbudowy istniejących budynków i budowli o przeznaczeniu głównym. Podczas przebudowy istniejących przedsiębiorstw możliwa jest rozbudowa poszczególnych budynków i budowli w przypadkach, gdy w istniejących budynkach nie można umieścić nowego, wysokowydajnego i bardziej zaawansowanego sprzętu pod względem wskaźników technicznych; budować nowe i rozbudowywać istniejące warsztaty i inne obiekty kompleksu w celu wyeliminowania nierównowagi; budować nowe budynki i budowle o tym samym przeznaczeniu w miejsce likwidowanych na terenie działającego przedsiębiorstwa, których dalsza eksploatacja ze względu na warunki techniczne i ekonomiczne zostaje uznana za niecelową. Rekonstrukcja różni się znacznie od nowego budownictwa i ma swoje własne cechy w projektowaniu, rozwoju procesu budowlanego, specyfice prac budowlano-montażowych, co wiąże się z różnorodnością rozwiązań projektowych i zagospodarowania przestrzennego, szczelnością placu budowy, potrzeba etapowej pracy w różnych obszarach, połączenie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa z wykonywaniem prac budowlano-montażowych, w niektórych przypadkach demontaż starych konstrukcji lub ich części itp. Stopień odnowienia środków trwałych charakteryzuje się zwykle skala prac rekonstrukcyjnych. Na podstawie tej cechy rekonstrukcja jest podzielona na większą i mniejszą. Radykalna przebudowa to całkowite ponowne wyposażenie i przebudowa wszystkich obiektów produkcyjnych przedsiębiorstwa wraz z demontażem, instalacją i wymianą urządzeń technologicznych, przebudową lub rozbudową istniejących oraz budową nowych warsztatów produkcyjnych i pomocniczych (w miejsce rozebranych). Radykalna rekonstrukcja z reguły przeprowadzana jest według jednego projektu i kosztorysu. Drobna przebudowa różni się od większej przebudowy zakresem prac i wiąże się z ponownym wyposażeniem i restrukturyzacją poszczególnych zakładów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Rekonstrukcja tego typu odbywa się według odrębnych projektów technicznych (technicznych) i szacunków dla nich. Na charakter przebudowy, modernizacji, restrukturyzacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej i publicznej wpływają następujące główne czynniki: charakterystyka samego miasta; miejsce rozwoju w strukturze planistycznej miasta; jakość dzielnicy, bloku, budynków. Ponadto obecnie istnieje potrzeba odbudowy budynków i budowy nowego, w tym prefabrykowanego, wzniesionego kilkadziesiąt lat temu, choć ich żywotność pod względem trwałości przewidywana jest na 100-125 lat. Faktem jest, że głównym powodem rekonstrukcji takich domów jest ich przestarzałość, ponieważ budowano je według pierwszych projektów (ze zmniejszonymi rozmiarami kuchni, łazienek, pokoi frontowych, z wejściem do kuchni z salonu, z połączona łazienka i toaleta). Podczas odbudowy znaczną część zajmują prace związane z demontażem i niszczeniem konstrukcji budynków i budowli. Są one bardzo pracochłonne i w dużej mierze determinują termin przebudowy. Demontaż to rozbiórka budynków, budowli lub ich konstrukcji na części, usunięcie tych części i oczyszczenie placu budowy. Demontaż konstrukcji budowlanych jest niemożliwy bez zniszczenia materiału konstrukcji lub połączeń dokujących. W związku z tym demontaż może polegać na: częściowym zniszczeniu konstrukcji, na przykład demontażu sufitu wykonanego z monolitycznego żelbetu; z całkowitym zniszczeniem, na przykład demontażem fundamentów pod sprzęt. Zniszczenie to szlifowanie, cięcie lub topienie materiału konstrukcyjnego.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie