Projekt przedszkola dla 400 dzieci wraz ze strefą spacerową

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Projekt przedszkola dla 400 dzieci

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $2,100.00
Zniżka
Cena $2,100.00
Indeks: 25072300
Dokumentacja: Projekt, dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 860 MB
Format pliku: *.dwg, *.doc
Opinia eksperta: pozytywny 2022
Dokumentacja projektowa zawierająca kosztorysy i wyniki ekspertyz inżynieryjnych budowy przedszkola dla 400 dzieci
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne
liczba kondygnacji; piętro: 3
Numer piętra; piętro: 4 (łącznie z piwnicą)
Powierzchnia zabudowy, m2: 1965,3
Całkowita powierzchnia zabudowy, m2: 5430,7
w tym: powierzchnia piwnicy, m2: 610,7
Powierzchnia podziemi technicznych, m2: 722,6
Kubatura konstrukcyjna, m3: 22818,9
w tym:
poniżej wzniesienia 0.000, m3: 3594,3
nad el. 0.000, m3: 19224,6
Pojemność, miejsca: 400

Informacje ogólne.

Projektowany budynek przedszkola dla 400 dzieci to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony i z podziemiem technicznym, w formie bryły o gabarytach w osiach 64,2x35,5 m. Wysokość podziemia technicznego wynosi 1,6 m (do dołu belek), piwnica wynosi 2,95 m (czysta), 1-3 piętra - 3,30 m (czysta). Dach łączony, płaski z zorganizowanym odpływem wewnętrznym i zewnętrznym. Wysokość budynku od poziomu gruntu do szczytu attyki dachu wynosi 12,27 m. Funkcjonalna klasa zagrożenia pożarowego F 1.1. Za ocenę względną 0,000 przyjmuje się ocenę poziomu wykończonej podłogi na pierwszym piętrze projektowanego budynku, co odpowiada ocenie bezwzględnej 187,45. W piwnicy budynku znajdują się: blok pralniczy; Budynki techniczne. Na I piętrze budynku znajdują się: zespół lobby; dział cateringu; blok medyczny; trzy cele grupowe dla dzieci do lat 1 (wiek wczesny); jedna cela grupowa dla dzieci w wieku od 3 do 3 lat. Na II piętrze budynku znajdują się: trzy cele grupowe dla dzieci w wieku od 4 do 2 lat; trzy cele grupowe dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat; salę gimnastyczną i muzyczną. Na III piętrze budynku znajdują się: trzy cele grupowe dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat; trzy cele grupowe dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat; blok administracyjny. Ganek głównego wejścia na pierwsze piętro budynku zlokalizowany jest wzdłuż osi A w osiach 6-6 i wyposażony jest w podjazd o nachyleniu 7% dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Konstrukcje obudowy ścian zewnętrznych i dachów projektowane są pod kątem energooszczędności (zgodnie z SP 6) i izolowane izolacją z wełny mineralnej o grubości wystarczającej do zapewnienia temperatury wewnętrznej pomieszczeń +7C. Do połączenia pięter przewidziano windę o udźwigu 5 kg, która pełni funkcję transportu straży pożarnej. Na II i III piętrze (z wyjątkiem pierwszego) zaprojektowano strefy ognioodporne w pobliżu wind. Piwnica zlokalizowana jest w centralnej części budynku, w osiach 50.13330.2012-210. Pod pozostałą częścią budynku zaprojektowano podziemne podłoże techniczne, które jest przeznaczone wyłącznie do układania komunikacji inżynierskiej. Piwnica i podziemie techniczne posiadają wyjścia wydzielone z kondygnacji znajdujących się bezpośrednio na zewnątrz. Konstrukcje domykające ścian zewnętrznych projektowanego budynku zaprojektowano z uwzględnieniem warunków energooszczędności (zgodnie z SP 1000) i ocieplono izolacją z wełny mineralnej o grubości wystarczającej dla temperatury wewnętrznej pomieszczenia +2C.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie