Projekty szkolne

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Szkoły (GBOU)

Szkoła na 550 miejsc (BIM)

Indeks: 03092005B
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza, model BIM
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
2810 MB
Format pliku:
*.pdf, *.xlsx, *.ifc, *.rvt
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,690.00
Zniżka:

Szkoła na 960 miejsc

Indeks: 20012401
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza wraz z kosztorysami
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
740 MB
Format pliku:
*.pdf, *.xlsx
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,600.00
Zniżka:

Szkoła na 1000 miejsc

Indeks: 18012405
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
630 MB
Format pliku:
*.pdf, *.xlsx
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,600.00
Zniżka:

Szkoła na 1100 miejsc

Indeks: 29032301
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
1890 MB
Format pliku:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Opinia eksperta:
pozytywne, 2020.
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,600.00
Zniżka:

Szkoła na 1100 miejsc

Indeks: 29032300
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
1563 MB
Format pliku:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Opinia eksperta:
pozytywne, 2021.
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,550.00
Zniżka:
Strona 1 z 11

Nie znalazłeś odpowiedniego projektu na stronach naszego sklepu internetowego? Napisz do nas na info@proekt.sx Szybko wybierzemy dla Ciebie gotowy projekt z naszej bazy gotowych projektów!!!


Kształcenie na poziomie średnim ogólnokształcącym jest obowiązkowym elementem kształcenia ustawicznego, którego celem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju jednostki poprzez naukę i wychowanie. Istnieją różne typy placówek kształcenia ogólnego: szkoła specjalna (internat); Gimnazjum; Liceum; szkoła resocjalizacji; szkoła wieczorowa itp. Najczęściej spotykane są szkoła podstawowa, podstawowa (podstawowa) i szkoła średnia. Na terenach szkół z reguły znajdują się obszary edukacyjne, wychowania fizycznego i sportu, edukacyjne i badawcze, strefy ekonomiczne i tereny rekreacyjne. Podstawą rozwiązania architektoniczno-planistycznego jest grupowanie lokali według ich przeznaczenia funkcjonalnego. Ponadto budynek szkoły powinien przyczyniać się do tworzenia klimatu psychologicznego oraz komfortu sanitarnego i higienicznego, edukacji estetycznej uczniów, zapewniać podział wszystkich uczniów na osobne grupy, biorąc pod uwagę cechy wiekowe i rozwój indywidualnych zdolności. Ważnym czynnikiem determinującym podstawowy skład szkoły jest charakter powiązań pomiędzy poszczególnymi blokami funkcjonalnymi lub grupami lokali. W praktyce projektowej i budowlanej warunkowo możemy wyróżnić takie typy kompozycji architektonicznej, jak: scentralizowana, blokowa, pawilonowa i mieszana. Na skład szkoły istotny wpływ ma układ i wzajemne rozmieszczenie bloków i oddziałów edukacyjnych, z uwzględnieniem wymagań ich optymalnej orientacji. Najpopularniejszy schemat z jednostronnym rozmieszczeniem czterech klas i ogólną rekreacją. Dla starszych uczniów wykorzystywana jest część naukowa z jednostronnym i dwustronnym rozmieszczeniem sal lekcyjnych, połączonych rekreacją korytarzową. Pomieszczenia niewchodzące w skład bloków i sekcji oświatowych łączone są w grupy: ogólnokształcące i oświatowo-przemysłowe, oświatowo-sportowe oraz pomieszczenia przeznaczone na działalność kulturalną i ogólnoszkolne cele (stołówki, spiżarnie, usługi administracyjno-gospodarcze, usługi medyczne). Projektując placówki szkolne, zapewnia się naturalne oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń edukacyjnych i pomocniczych, a także uwzględnia się wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Układ projektowy instytucji edukacyjnych ustala się z uwzględnieniem bazy przemysłowo-budowlanej osady oraz analizy techniczno-ekonomicznej. Najpopularniejszymi materiałami w budownictwie są materiały lokalne, monolityczne i prefabrykowane konstrukcje żelbetowe, systemy z metali lekkich, powłoki itp.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie