Projekty obiektów sportowych

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Obiekty sportowe

Standardowa konstrukcja basenu 2C-09-15 (kod 258/61) / 2C-09-15/67

Indeks: 18052300
Dokumentacja:
Dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
810 MB
Format pliku:
*.pdf, *.doc, *.xlsx
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $3,150.00
Zniżka:

Projekt standardowy budynku sportowego 2С-09-8 (99-56/61)

Indeks: 11042400
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza wraz z kosztorysami
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
690 MB
Format pliku:
edytowalne formaty
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,750.00
Zniżka:

Sportowy stadion narciarski

Indeks: 52.134.259
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
1094 MB
Format pliku:
edytowalne formaty
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,650.00
Zniżka:

Projekt lodowiska

Indeks: 151118
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
497 MB
Format pliku:
*.dwg
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,600.00
Zniżka:

Wielofunkcyjny kompleks sportowy

Indeks: 17091900
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
714 MB
Format pliku:
pdf, inne formaty
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,510.00
Zniżka:
Strona 1 z 14

Nie znalazłeś odpowiedniego projektu na stronach naszego sklepu internetowego? Napisz do nas na info@proekt.sx Szybko wybierzemy dla Ciebie gotowy projekt z naszej bazy gotowych projektów!!!


Przed przystąpieniem do projektowania i budowy obiektów sportowych należy szczegółowo omówić wymagania techniczne projektowanego obiektu sportowego, możliwości i źródła finansowania budowy, zapewnienia materiałów budowlanych i robocizny. Organizatorzy przyszłej budowy powinni przede wszystkim mieć pełną świadomość przeznaczenia obiektu sportowego, jego klasy, pojemności, składu głównych budynków (tereny, boiska, hale), obiektów pomocniczych i udogodnień dla widzów. Następnie należy określić szacunkowy koszt przyszłych prac budowlanych. Jeżeli budowa zostanie przeprowadzona zgodnie ze standardowym projektem, wówczas szacunkowy koszt określa się na podstawie ogólnego oszacowania projektu. Korzystając z indywidualnego projektu, musisz sam obliczyć przybliżony koszt prac budowlanych. Po ustaleniu kosztów budowy należy rozstrzygnąć kwestię związaną z finansowaniem prac projektowo-budowlanych. Prace projektowe wykonują państwowe organizacje projektowe i biura prywatne. Jeśli projekt zostanie opracowany przez państwową organizację projektową, klient musi osiągnąć w swojej organizacji macierzystej limity prac projektowych i włączenie ich do planu państwowego. Limity to planowane wielkości inwestycji kapitałowych (zasobów materialnych i ludzkich), które są przydzielane przez państwowe organy planistyczne. Po znalezieniu środków finansowych i limitów na projekt i budowę obiektu sportowego zamawiający wraz z organizacją projektującą opracowują i przygotowują do zatwierdzenia pozwolenia planistyczne na projekt tego obiektu. Zadanie projektowe powinno uwzględniać projekty planowania regionalnego, a także projekty planistyczne i zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli wiejskich, dzielnicy lub działki, która obejmuje teren przeznaczony pod budowę. Zadanie projektowe jest podstawą przyszłego projektu. W jego przygotowaniu główną rolę odgrywa technolog-specjalista kultury fizycznej. W zadaniu projektowym należy podać następujące dane: 1) liczbę i kontyngent sportowców oraz sportowców, dla których przeznaczony jest obiekt budowlany; 2) wykaz obiektów i ich pojemność; 3) przybliżone obliczenie powierzchni terenu pod budowę z uwzględnieniem ukształtowania terenu, podjazdów, parkingów dla zmotoryzowanych; 4) plan finansowy, dostosowany do możliwości finansowych i rzeczowych klienta. Przygotowując zadanie dotyczące projektowania dużych obiektów (stadiony, pałac sportowy) opracowywane jest studium wykonalności budowy, które uwzględnia opłacalność przyszłego obiektu sportowego. Wybierając miejsce pod budowę obiektu sportowego, należy wziąć pod uwagę wymagania techniczne, ekonomiczne i sanitarne. Wymagania techniczne obejmują wybór najkorzystniejszych warunków dla kultury fizycznej i sportu, a także zgodność z normami. Wymagania ekonomiczne obejmują warunki prawidłowego wyboru terytorium. Miejsce powinno znajdować się jak najbliżej źródeł energii elektrycznej, wody i dróg. Wymagania sanitarno-techniczne obejmują: wilgotność terenu i poziom wód gruntowych, kierunek wiatrów, obecność źródeł negatywnego oddziaływania czynników szkodliwych (pochodzenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego). Po uzyskaniu zgody władz lokalnych na przydzielenie terenu pod budowę organizacja zamawia paszport budowlany w wydziale architekta powiatowego lub wydziale budownictwa i architektury, bez którego nie da się zaprojektować tego obiektu sportowego. Po zawarciu umowy z organizacją projektującą wszystkie te dokumenty są do niej przekazywane. Jednocześnie zawierając umowę, klient składa również do organizacji wyższego szczebla zaświadczenie dotyczące zapewnienia finansowania wszelkich możliwych prac. Źródłami finansowania budowy i remontów kapitałowych mogą być inwestycje kapitału publicznego (scentralizowanego i niescentralizowanego) oraz kapitału prywatnego. Czas budowy i uruchomienia obiektu sportowego zależy od możliwości finansowych klienta, a także możliwości budowlanych wykonawcy. Wybudowany obiekt sportowy odbierany jest przez Klienta za specjalną prowizją. Aby działalność mogła być pełnoprawna, każdy obiekt sportowy musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt sportowy i posiadać wykwalifikowaną kadrę. Doświadczenie pokazuje, że większość społeczeństwa chciałaby mieć obiekty sportowe w pobliżu swoich domów. Budując obiekty sportowe kierują się liczbą ludności i jej odległością od miejsc zamieszkania. Na podstawie tych danych możliwe jest opracowanie optymalnego schematu sieci obiektów sportowych. Okolica obiekty sportowe do codziennej aktywności: (niski stopień siatki obiektów sportowych), dojazd pieszy – 5-7 minut, promień obsługi – 50-50m. Do takich obiektów sportowych zaliczają się kompleksowe boiska sportowe (do gimnastyki, gier, lekkoatletyki) o łącznej powierzchni 120 m2. Struktury te projektowane są przez kompleksy dla dzieci i dorosłych. Powiatowe obiekty do systematycznego uprawiania sportu dla dzieci i dorosłych. Obiekty te zaprojektowano z myślą o połączeniu ich z ośrodkami kultury fizycznej i ośrodkami sportowymi na osiedlu mieszkaniowym. Odległość pieszo - 20 min. Międzypowiatowe obiekty sportu specjalnego i samodzielnego wychowania fizycznego. Znajdują się one w zasięgu ręki - 20 min. jeżdżąc komunikacją miejską. Ogólnomiejskie obiekty sportowe do uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych, dla wysoko wykwalifikowanych sportowców. Ich dostępność wynosi 30 min.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie