Projekt oświetlenia zewnętrznego o długości trasy 2234 m

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Projekt oświetlenia zewnętrznego

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $225.00
Zniżka
Cena $225.00
Indeks: 71.161.246
Dokumentacja: Projekt, dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 649 MB
Format pliku: * .pdf
Opinia eksperta: pozytywny
System oświetlenia zewnętrznego
Projekt, dokumentacja wykonawcza wraz z kosztorysami i wynikami ekspertyz inżynierskich dla budowy oświetlenia zewnętrznego obiektu
Charakterystyka techniczna i ekonomiczna obiektu budowy kapitału
Liczba punktów zasilania instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, szt.: 1
Liczba punktów rozliczeniowych, szt.: 1
Słupy oświetlenia zewnętrznego 1.T01.2.0 z lampą LED STU 05 24-655, szt.: 103
Moc zainstalowanych lamp, kW: 0,061
Długość toru, m: 2234,0
Szacunkowy koszt na poziomie ceny bazowej z 2001 roku (bez VAT)
Razem: tysiące rubli: 6382,09
Prace budowlano-montażowe, tysiące rubli: 4444,21
Sprzęt, tysiąc rubli: 142,48
Inne wydatki, tysiące rubli: 1795,40
w tym:
PIR, tysiąc rubli: 180,66
kwoty podlegające zwrotowi, tysiące rubli: 8,93
Szacunkowy koszt przy obecnym poziomie cen na sierpień 2013 (z VAT)
Razem: tysiące rubli: 27772,64
Prace budowlano-montażowe, tysiące rubli: 20222,28
Sprzęt, tysiąc rubli: 571,95
Inne wydatki, tysiące rubli: 6978,41
w tym:
PIR, tysiąc rubli: 756,50
VAT, tysiące rubli: 3566,18
kwoty podlegające zwrotowi, tysiące rubli: 41,22

Upiększanie

 Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia zewnętrznego na terenie obiektu, zgodnie z zadaniem projektowym. Teren jest zagospodarowany. Po zamontowaniu słupów oświetlenia zewnętrznego i ułożeniu kabla dokumentacja projektowa przewiduje odtworzenie naruszonej architektury krajobrazu: odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej powierzchnia wykopu jezdni - 50 m2, konstrukcja: asfaltobeton gruboziarnisty typu A klasa 1 na granicie i BND 60/ 90 GOST 9128-2009 - 6 cm; gruboziarnisty porowaty beton asfaltowy klasy 1 na granicie i BND 60/90 GOST 9128-2009 – 8 cm; gruz granitowy marki 1200 fr. 20-40 mm z łączeniem GOST 8267-93 – 24 cm; drobny piasek GOST 8736-93* - należy określić na miejscu; warstwa wierzchnia jezdni po frezowaniu powierzchnia - 150 m2, konstrukcja: beton asfaltowy typu G klasa II na granicie i BND 60/90 GOST 9128-2009 - 5 cm; powierzchnia chodnika - 390 m2, konstrukcja: beton asfaltowy typu G klasa II na kostce granitowej i BND 60/90 GOST 9128-2009 - 3 cm; beton asfaltowy wysokoporowaty klasy II na granicie i BND 60/90 GOST 9128-2009 – 4,5 cm; kruszony granit M 1200 fr. 20 - 40 mm z fugą GOST 8267-93 – 15 cm; drobny piasek GOST 8736-93* - należy określić na miejscu; geowłóknina „Taipar SF-40”; podkładowy; powierzchnia podjazdów lokalnych – 470 m2, konstrukcja: beton asfaltowy typu G, klasa II GOST 9128-2009 – 4 cm; beton asfaltowo-piaskowy wysokoporowaty I klasa GOST 9128-2009 – 8 cm; kruszony granit M 1200 fr. 20 - 40 mm z fugą GOST 8267-93 – 22 cm; drobny piasek GOST 8736-93* - należy określić na miejscu; geowłóknina „Taipar SF-40”; podkładowy; renowacja ubitej ścieżki o powierzchni - 370 m2, konstrukcja: granit kruszony marki 1200 fr. 3-10 mm GOST 8267-93 – 4 cm; kruszony wapień marki 1200 fr. 20 - 40 mm GOST 8267-93 - 14 cm; drobny piasek GOST 8736-93* – 30 cm; renowacja nawierzchni z płytek - 5 m2, konstrukcja: płyty chodnikowe - 8 cm; mieszanka cementowo-piaskowa 1:10 – 5 cm; kruszony kamień marki 800 fr. 20-40 mm z fugą GOST 8267-93 – 15 cm; klasa piasku 1 GOST 8736-93* – do ustalenia na miejscu; odbudowa nawierzchni drogowej z kostki brukowej – 5 m2, projekt: kostka brukowa – 8 cm; mieszanka cementowo-piaskowa 1:10 – 5 cm; kruszony kamień marki 800 fr. 20-40 mm z fugą GOST 8267-93 – 15 cm; klasa piasku 1 GOST 8736-93* – do ustalenia na miejscu; geowłóknina „Taipar SF-40”; podkładowy; renowacja kostki brukowej powierzchnia - 11 m2, konstrukcja: kostka brukowa - 13 cm; mieszanka cementowo-piaskowa 1:10 - 5 cm; klasa piasku 1 GOST 8736-93* – do ustalenia na miejscu; geowłóknina „Taipar SF-40”; podkładowy; renowacja płyt granitowych - 16 m2, konstrukcja: płyty granitowe - 8 cm; sucha mieszanka cementowo-piaskowa 1:10 - 15 cm; gruz granitowy marki 1200 fr. 3-10 mm GOST 8267-93 – 20 cm; klasa piasku 1 GOST 8736-93* – do ustalenia na miejscu; geowłóknina „Taipar SF-40”; podkładowy; rozbiórka i regeneracja trawników - 2452 m2 wraz z wprowadzeniem warstwy wegetatywnej gleby o grubości 0,20 m, zgodnie z ustawą USPKh.

Urządzenia inżynieryjne, sieci użyteczności publicznej, działalność inżynierska

Zasilanie systemu oświetlenia zewnętrznego terenu obiektu projektowane jest z nowego punktu zasilania (TP 211) typu ShRU-400 i z istniejącego punktu zasilania (TP 211), poprzez rzutowaną tablicę pomiarową ShKU -400 typ zgodnie ze specyfikacją techniczną. Kategoria niezawodności zasilania – III. Odbiorcy energii elektrycznej - lampy zewnętrzne LED typu STU 05 24-655 (103 szt.). Projektowana moc punktu mocy obiektu wynosi 5,710 kVA, moc punktu mocy 1,129 kVA. Montaż opraw odbywa się na nowych wspornikach metalowych typu 1T01.2.0 (103 szt.). Układanie kabla zasilającego PvBShv 4x120 (42 m), 4x50 (21 m), PvVG 4x16 (3120 m) - w ziemi.

Organizacja budowy

Projekt organizacji budowy przewiduje budowę oświetlenia zewnętrznego na terenie obiektu. Generalny plan budowy został opracowany w skali 1:500 na okres budowy, uwzględniając prace okresu przygotowawczego. Tymczasowe solidne ogrodzenie placu budowy zapewnia się zgodnie z wymaganiami GOST 23407-78. Wjazdy i wyjazdy pojazdów i sprzętu budowlanego na teren budowy zapewnione są od strony przejazdu. Przy wyjeździe z budowy zlokalizowana jest instalacja do czyszczenia kół pojazdów. Przejścia wewnątrzzakładowe przewidziano w istniejących chodnikach. Układanie linii kablowych planuje się prowadzić w sposób otwarty, stosując metody oszczędzające. Mechanizacja robót budowlanych jest złożona, wykorzystuje mechanizmy takie jak: wiertnica i dźwig; dźwig; wieża teleskopowa. Praca będzie prowadzona na dwie zmiany. Materiały składowane są w bazie wykonawcy. Materiały budowlane dostarczane są przez przedsiębiorstwa miejskiego przemysłu budowlanego. Planuje się, że pomieszczenia mieszkalne budowniczych, w których będzie pracować maksymalnie 70 osób, zostaną umieszczone w specjalnie wyposażonych pojazdach i na zlecenie wykonawcy. Całkowity czas trwania budowy, biorąc pod uwagę prace okresu przygotowawczego, wynosi 5 miesięcy. Powstałe w trakcie budowy odpady budowlane są usuwane przez wyspecjalizowaną organizację na licencjonowane składowisko odpadów stałych. Wymagania dotyczące organizacji placu budowy, ochrony pracy i higieny robót budowlanych, metod robót budowlanych, metod instrumentalnej kontroli jakości budowy, środków bezpieczeństwa pracy, warunków ochrony środowiska są spełnione w całości. Zastosowanie materiałów i mechanizacji określonych w projekcie jest uzasadnione obliczeniami i warunkami wykonania pracy.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie