Centra handlowo-rozrywkowe: Wielofunkcyjna galeria handlowa (I i II etap)

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Wielofunkcyjny dystrybutor paliwa (I i II stopień)

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $2,115.00
Zniżka
Cena $2,115.00
Indeks: 92.178.295
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: Wszystkie sekcje
Ilość danych: 625 MB
Format pliku: *.dwg, *.doc, *.pdf itp.
Opinia eksperta: pozytywny
Wielofunkcyjny kompleks handlowo-rozrywkowy (I i II etap)
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne
W całym budynku
Powierzchnia całej działki, ha: 3,4944
Powierzchnia zabudowy, m2: 27185,05
Całkowita powierzchnia zabudowy, m2: 76498,35
Kubatura konstrukcyjna, m3: 530836,00
Piętra, piętro: 1, 2, 3, 4
Na pierwszy etap
Powierzchnia zabudowy w tym: m2: 16357,77
kotłownia, m2: 98,55
Całkowita powierzchnia zabudowy, m2: 38910,0
Kubatura konstrukcyjna, m3: 300972,0
Piętra, piętra: 1,2,3,4
Na drugi etap
Powierzchnia zabudowy, m2: 10827,28
Całkowita powierzchnia zabudowy, m2: 37589,0
Kubatura konstrukcyjna, m3: 229864,0
Piętra, piętro: 1, 2, 3, 4

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE.

Opis i uzasadnienie wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu budowy kapitału, jego organizacja przestrzenna, planistyczna i funkcjonalna. Projektowany budynek kompleksu handlowo-rozrywkowego to rozłożysta bryła wyniesiona nad ziemię, której kształt podyktowany jest konfiguracją terenu. Budynek składa się z dwóch części o różnej wysokości, które dopełnia cylindryczna bryła kompleksu kinowego. Na pierwszym piętrze budynku przewidziano budowę otwartego parkingu na 720 samochodów, z czego część zaprojektowano jako trzykondygnacyjną, z holami wejściowymi, pomieszczeniami załadunkowymi, technicznymi i usługowymi. Na drugim piętrze kompleksu znajdują się pomieszczenia sklepu Maksidom, który ma wysokość 9,0 m do dołu zabudowań, pomieszczenia supermarketu spożywczego, lokale handlowo-usługowe do wynajęcia. Na trzecim piętrze kompleksu projekt przewiduje lokalizację obiektów gastronomicznych, kompleksu kinowego, w skład którego wchodzi osiem sal, kręgielnia, stół bilardowy, lokale handlowo-usługowe do wynajęcia oraz powierzchnie biurowe. Czwarte piętro ma charakter techniczny, mieści projekcje filmowe i komory wentylacyjne.
Projekt przewiduje możliwość realizacji obiektu w dwóch etapach. Budynek kompleksu zlokalizowany jest w strefie terytorialnej C2 – strefie usług i działalności gospodarczej o znaczeniu lokalnym. Plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest zgodnie z wymogami sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz wymogami planu miasta. Układ planu generalnego uwzględnia cechy placu budowy i rozwiązuje się go przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu terytorium. Chodniki projektuje się 15 cm nad jezdnią. Organizację reliefu rozwiązano z uwzględnieniem ukształtowania terenu oraz w powiązaniu ze znakami ulepszeń istniejących ulic i podjazdów. Wzdłuż planowanego terenu przewiduje się usunięcie spływu powierzchniowego do studni deszczowych z dalszym odprowadzaniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W miejscach możliwych przejść dla osób niepełnosprawnych zaprojektować kamień boczny o wysokości 5 cm. Zagospodarowanie terenu obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej przy wejściach do budynku oraz na parkingach otwartych, ułożenie kostki brukowej w strefach pieszych, trawników, sadzenie drzew i krzewów. Obliczenia wymaganej liczby miejsc do czasowego przechowywania pojazdów dokonano w oparciu o wymagania Załącznika K do SP 42.133330.2011. Wymagana liczba miejsc parkingowych, zgodnie z obliczeniami, wynosi 646. Projekt przewiduje budowę otwartego parkingu na 720 miejsc parkingowych, zlokalizowanego bezpośrednio pod kompleksem, a kolejnych 15 miejsc parkingowych zlokalizowanych jest na terenie od strony głównej wejście. Łączna liczba miejsc parkingowych wynosi zatem 735. Wokół budynku znajduje się przejście dla sprzętu pożarniczego. Opis i uzasadnienie technik kompozycyjnych stosowanych przy kształtowaniu elewacji i wnętrz głównego obiektu budowlanego. Rozwiązanie architektoniczne opiera się na potrzebie jak najbardziej efektywnego wykorzystania proponowanego terenu pod zabudowę, z zastrzeżeniem wymagań technologicznych Klienta. Rozległa bryła zabudowy zespołu, wyniesiona ponad poziom gruntu, korzystnie kontrastuje z wysokościową dominującą zabudową mieszkaniową, a jednocześnie nie koliduje z krajobrazem dorzecza rzeki. Latarnia przeciwlotnicza przecinająca bryłę budynku akcentuje główne wejście do budynku kompleksu. Wnętrza kompleksu zagospodarowane są według odrębnego projektu. Opis dekoracji pomieszczeń o przeznaczeniu głównym, pomocniczym, usługowym i technicznym. Wykończenie głównego lokalu polega na ułożeniu na podłodze płytek ceramicznych z granitu, 2-krotnym pomalowaniu ścian farbą wodną na jasne kolory oraz zamontowaniu sufitów podwieszanych zgodnie z projektem. Wykończenie pomieszczeń pomocniczych polega na zastosowaniu płytek ceramicznych jako wykładziny podłogowej, 2-krotnym pomalowaniu ścian jasną farbą na bazie wody i zamontowaniu sufitów podwieszanych typu „Armstrong”. Wykończenie lokali usługowych polega na zastosowaniu płytek ceramicznych jako powłoki na podłogach, płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 1,8 m, 2-krotnym pomalowaniu ścian farbą wodną na jasne kolory oraz zamontowaniu sufitów podwieszanych typu Armstrong . Wykończenie pomieszczeń technicznych odbywa się zgodnie z wymaganiami stawianymi tym lokalom. Opis rozwiązań architektonicznych zapewniających naturalne oświetlenie pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie. Wszystkie lokale, w których przebywają osoby stałe, są doświetlone naturalnym światłem poprzez zamontowanie okien i witraży w zewnętrznych ścianach budynku. Opis architektonicznych środków konstrukcyjnych mających na celu ochronę pomieszczeń przed hałasem, wibracjami. Pomieszczenia będące źródłem hałasu (komory wentylacyjne, szyby wind itp.) w przypadku pomieszczeń sąsiadujących ze sobą, w których przebywają stale ludzie, oddziela się od nich przegrodami dźwiękoszczelnymi. W komorach wentylacyjnych przewidziano podłogi pływające. Opis decyzji o dekoracyjno-artystycznym i kolorystycznym wykończeniu wnętrz. Wnętrza budynku zagospodarowane są według odrębnego projektu.

Rozwiązanie konstrukcyjne

Ogólna charakterystyka budynku

Projektowany budynek to wielofunkcyjny kompleks handlowo-rozrywkowy składający się warunkowo z dwóch przesuniętych w pionie części: lewej części trójkątnej zaokrąglonej na końcu oraz prawej prostokątnej części budynku. Budynek podzielony jest na 5 brył oddzielonych od siebie dylatacjami. Stopień odpowiedzialności budynku jest normalny. Pierwszy prawy blok w osiach 18-34 m/o A-F to budynek dwukondygnacyjny o wysokości pierwszego piętra 5 m, drugiego piętra 11.815 m. Blok podzielony jest na dwie części dylatacją m/o25-26 . W bloku znajdują się schody i windy. Na drugim piętrze budynku znajduje się supermarket budowlany. Blok drugi w osiach 9-11m/o S-G to budynek trzy-czterokondygnacyjny o wysokości kondygnacji 4,8,5,1,9,1m w części trzykondygnacyjnej budynku i wysokości kondygnacji 4.8,5, 4,8,4,365,!,XNUMX m w czterokondygnacyjnej części budynku. Blok posiada schody, windy i schody ruchome w części centralnej. Na piętrach budynku znajdują się biura, komory wentylacyjne, lokale handlowe, kawiarnie.
Trzeci blok znajduje się na osiach 9-18 m/o Yu-GG. Budynek jest trzykondygnacyjny, wysokość kondygnacji taka sama jak w bloku 2. Na parterze znajduje się ogólnodostępny parking, na pozostałych kondygnacjach lokale usługowe. W bloku znajdują się schody i schody ruchome. Czwarty blok znajduje się w osiach 4-9 m/o M-GY. Budynek jest trzykondygnacyjny i ma wysokość pięter 5m. W bloku znajdują się schody i windy. W bloku znajdują się schody i windy. W bloku znajdują się sklepy oraz kręgielnia. Piąty blok znajduje się w osiach 1*-4 m/o C-GG. Blok to budynek czteropięciokondygnacyjny o wysokości pięter 3,3,5,1,4,8,4,315m. W bloku znajdują się schody i windy. W bloku na parterze znajduje się parking, na wyższych kondygnacjach kompleks kinowy. Na pierwszym piętrze wszystkich bloków znajduje się ogólnodostępny parking. Najwyższe wzniesienie szczytu budynku wynosi 18,19 m. Intensywność oddziaływania sejsmicznego wynosi 6 punktów, więc nie są wymagane żadne dodatkowe obliczenia.

Monolityczne konstrukcje żelbetowe.

Formację konstrukcyjną budynku stanowi przestrzenna rama, na którą składają się monolityczne konstrukcje żelbetowe: słupy, płyty stropowe /bezbelkowe i z belkami monolitycznymi/, monolityczne ściany klatek schodowych i szybów wind, ściągi metalowe oraz stalowe konstrukcje dachowe. Sztywność przestrzenną i ogólną stabilność budynku zapewnia połączenie bezbelkowych płyt stropowych i belek z pionowymi elementami monolitycznymi – słupami, ścianami szybów wind, klatkami schodowymi i ściągami metalowymi. Węzły skrzyżowań konstrukcji monolitycznych są sztywne, zaprojektowane do postrzegania momentów podporowych. Połączenia słupów z fundamentami są sztywne. Siatki słupów ramowych 8,3 * 8,3; 6*9;12*27m. Monolityczne kolumny żelbetowe są kwadratowe i mają przekrój 60 * 60 cm. W osiach 1-18 kolumny piętra posiadają kapitele o wymiarach w rzucie 1,6*1,6 m i grubości 70 cm. Monolityczne żelbetowe płyty stropowe w osiach 1-18 o zmiennej grubości od 18 cm w rozpiętości do 32 cm w strefach podparcia o szerokości 3 m. W osiach 10-34 znajduje się płyta żelbetowa monolityczna o grubości 25 cm. Belki do podparcia schodów ruchomych o przekroju 60 * 75 cm, belki o dużej rozpiętości o przekroju 60 * 90 cm. Ściany szybów windowych i klatek schodowych wykonane są z betonu zbrojonego monolitycznego o grubości 30 cm. Biegi schodów i podesty są monolityczne, żelbetowe. Wszystkie konstrukcje monolityczne wykonane są z betonu klasy B25, W6, F100, zbrojonego zbrojeniem klasy A500C i A240.Płyta w osiach 18-34 wykonana jest z betonu klasy B30, W6, F100. Ściany zewnętrzne - płyty warstwowe uchylne i elewacja wentylowana z płyt ceramicznych.

4. Konstrukcje metalowe

Konstrukcje stalowe dachu Wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-rozrywkowego składają się z następujących części:
- stalowe konstrukcje dachowe wraz z chodnikami;
- konstrukcje stalowe latarni świetlnej;
- konstrukcje stalowe połączeń pionowych pomiędzy żelbetem kolumny;
- konstrukcje stalowe fachwerk.
Konstrukcję stalową dachu stanowi system kratownic i belek, na których ułożone są dźwigary i profilowana podłoga. Biegnie o rozpiętości 12m – sprengel, w którym reprezentuje pas górny dwuteownik, dolny wykonany ze stali okrągłej, stojak sprengela wykonany jest z ceowników walcowanych na gorąco. Konstrukcje świetlików stanowią układ skośnych, spawanych krokwi o zmiennym przekroju oraz płatwi, do których mocowane są okna zespolone. Stabilność konstrukcji stalowych zapewnia system wiązań poziomych i pionowych oraz połączenie z żelbetową ramą budynku. Farmy wykonane są z profili stalowych skrzynkowych; Belki i dźwigary - z dwuteowników zwykłych i szerokopółkowych wg STO ASChM 20-93. Połączenia - z profili skrzynkowych formowanych na zimno. Fachwerk - z profili skrzynkowych formowanych na zimno. Materiał konstrukcyjny – stal C245 wg GOST 27772-88.  Elektrody E42A. Winda panoramiczna - szyb wykonany z metalowej ramy

Podwaliny.

Fundamenty projektowanego budynku obłożone są monolitycznymi rusztami. Pale żelbetowe wbijane o przekroju pełnym kwadratowym przyjmuje się zgodnie z serią 1.011.1-10 wydanie 1. Warstwę nośną pod podstawą pali stanowić będą grunty kamienne łamane EGE-7 o charakterystyce E=300 kgf/cm²; γ = 2,31 t/m38; φ \u8d 9° lub gleby skaliste IGE-XNUMX, IGE-XNUMX. Biorąc pod uwagę mocno wciętą rzeźbę podporowych warstw gruntu pod wierzchołkiem pali oraz zmienną rzeźbę powierzchni ziemi na placu budowy, w projekcie przyjęto cztery typy pali o długości -5,8,10,13m .

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie