Projekty obiektów służby zdrowia

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Obiekty zdrowotne

Poliklinika 252-4-4LG

Indeks: 27022400
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami
Sekcje:
według składu projektu
Ilość danych:
750 MB
Format pliku:
*.pdf, *.xlsx
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $3,500.00
Zniżka:

Produkcja farmaceutyczna

Indeks: 23032100
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa bez kosztorysów
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
550 MB
Format pliku:
*.dwg, *.doc
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $3,200.00
Zniżka:

Poliklinika 252-4-4LG

Indeks: 23022201
Dokumentacja:
Dokumentacja robocza zawierająca kosztorysy
Sekcje:
według składu projektu
Ilość danych:
410 MB
Format pliku:
*.pdf, *.xlsx
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,480.00
Zniżka:

Projekt kompleksu medycznego

Indeks: 62.179.242
Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
762 MB
Format pliku:
* .pdf
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,450.00
Zniżka:

Wielodyscyplinarny szpital dziecięcy na 300 łóżek z przychodnią na 500 wizyt dziennie, projekt standardowy 254-1-2

Indeks: 102023
Dokumentacja:
Projekt, dokumentacja robocza wraz z kosztorysami
Sekcje:
wszystkie sekcje
Ilość danych:
1430 MB
Format pliku:
*.pdf, *.xlsx
Opinia eksperta:
pozytywny
Cena podstawowa z VAT:
Promocyjna cena:
Cena: $2,400.00
Zniżka:
Strona 1 z 13

Nie znalazłeś odpowiedniego projektu na stronach naszego sklepu internetowego? Napisz do nas na info@proekt.sx Szybko wybierzemy dla Ciebie gotowy projekt z naszej bazy gotowych projektów!!!


W budynkach zakładów opieki zdrowotnej znajdują się różnorodne obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności naukowej i praktycznej, mającej na celu zachowanie i wzmacnianie zdrowia ludzi, zapobieganie i leczenie chorób. Dziś są one reprezentowane przez szeroką gamę różnego rodzaju placówek: przychodnie, stacje pierwszej pomocy (FAP), przychodnie, szpitale położnicze, apteki, szpitale, przychodnie, pogotowie ratunkowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne, medyczne instytuty badawcze i akademie. Niezależnie od układu zabudowy kompleksu medycznego teren podzielony jest na następujące główne strefy funkcjonalne: wejście (przyjmowanie pacjentów, przepływ odwiedzających); medyczne, czyli główne miejsce docelowe, w którym znajdują się budynki medyczne; park szpitalny i strefa ekonomiczna. We współczesnej praktyce projektowej i budowlanej stosuje się techniki kompozycji pawilonowej, scentralizowanej (lub kompaktowej) i kombinowanej. Szpital rozpatrywany jest jako zespół dziesięciu głównych działów strukturalnych, różniących się przeznaczeniem oraz rozwiązaniami planistycznymi i technologicznymi, a mianowicie: oddziały przyjęć i izby przyjęć, oddziały namiotowe, oddziały leczniczo-diagnostyczne, centralny oddział sterylizacji, oddział patologii, służba przygotowywania posiłków , laboratoria, pomieszczenia administracyjne, apteka, pralnie. Niektóre jednostki składają się z kolei z wydziałów lub grup lokali. Szpital posiada 3 osobne wejścia: do przyjmowania pacjentów, osób odwiedzających oraz do celów urzędowych i gospodarczych. Struktura przestrzenna szpitala musi zapewniać racjonalną organizację procesu leczenia, biorąc pod uwagę następujące podstawowe wymagania:

- wzajemna izolacja wszystkich działów;

- dogodne połączenie oddziałów, zdolne zapewnić racjonalną organizację leczenia pacjentów;

- optymalna orientacja wszystkich pomieszczeń zgodnie z bokami horyzontu (90% oddziałów zorientowanych jest na południe lub południowy wschód, a sale operacyjne i garderoby na północ).

Oddziały stacjonarne, przychodnie i oddziały ogólne można rozwiązać w trzech opcjach:

- szpital zajmuje budynek główny od pierwszego do ostatniego piętra, natomiast przychodnia i oddział ogólny zlokalizowane są w bloku centralnym szpitala;

- szpital zajmuje budynek główny, a przychodnia zlokalizowana jest w wydzielonym skrzydle szpitala lub przyłączona i połączona ze szpitalem oddziałami ogólnymi;

- górne piętra zajmuje szpital, niższe zaś poliklinika i oddział ogólny.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie