Projekt av administrativa byggnader

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Administrativa byggnader

Utställningskomplexprojekt

Index: 98.100.235
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
1506 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,450.00
Rabatt:

Multifunktionellt kommersiellt komplex

Index: 47.110.211
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
2874 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,170.00
Rabatt:

Administrationsbyggnadsprojekt

Index: 82.161.239
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
456 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,140.00
Rabatt:

Projekt av administrativt och kontorscentrum

Index: 51.183.201
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
2171 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,050.00
Rabatt:

Administrationsbyggnadsprojekt

Index: 91.131.256
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
1952 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,000.00
Rabatt:
Sida 1 från 6

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Designstadiet spelar en betydande roll i byggandet av moderna administrativa byggnader. Den arkitektoniska utformningen av byggnader av denna typ måste samtidigt vara original, modern, kännetecknad av enkla former och oöverträffad design. Byggnadens säkerhet, estetik och komfort beror på rätt designlösning. I designprocessen upptas en betydande plats av sådana faktorer som: byggnadens placering i stadssystemet, en rationell planeringslösning, närvaron av verktyg, hissar och brandsläckningssystem. Administrativa byggnader klassificeras enligt de typer av organisationer och statliga institutioner som de är tilldelade: ministerier, regionala och distriktsstatliga förvaltningar; kontorsbyggnader, så kallade "kontor". På grund av deras funktioner, mångfald av fantasifulla lösningar och absoluta storlek (byggnadsvolym och antal våningar), påverkar administrativa byggnader avsevärt det arkitektoniska utseendet på stadskärnor. Tack vare den volymetrisk-spatiala sammansättningen och placeringen i stadsutvecklingen kan administrativa byggnader och komplex spela rollen som en dominerande egenskap och fungera som ett landmärke för den viktigaste ensemblen på en gata eller ett torg. Baserat på deras stadsplaneringsbetydelse delas förvaltningsbyggnader in i:

- stadsbildande;

- servering.

Som en del av administrativa byggnader särskiljs följande grupper av lokaler:

1. Huvudändamål (allmänna arbetsrum och lokaler avsedda för anställda och kontor för institutionschefer och stora avdelningar);

2. Hjälpändamål (arkiv, bibliotek, konferensrum, kopieringstjänster, inspektioner etc.);

3. För serviceändamål (entréer, medicinska stationer, lokaler för offentliga serveringar, sanitära anläggningar etc.);

4. Tekniska rum (designade för byggnadens tekniska utrustning: elcentraler, värmepunkter, ventilationskammare, etc.);

5. Kommunikationsrum (hissschakt, maskinrum, trappor, korridorer, hallar etc.)

Planeringsbeslutet fattas antingen styvt eller plastiskt. En kompakt, geometriskt balanserad plan med en central kärna av styvhet är optimal för konstruktivt tänkande för höghus.

Bemyndigande