Bensinstationsprojekt för 500 fyllningar/dag. Neste (rekonstruktion)

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Bensinstationsprojekt för 500 fyllningar/dag. (Neste)

Grundpris inklusive moms
Rea-pris
Pris $500.00
Rabatt
Pris $500.00
Index: 6.124.275
Dokumentation: Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner: alla avsnitt
Datavolym: 94 MB
Filformat: redigerbara format
Expertutlåtande: positiv
Projektsammansättning:

ladda ner projektkompositionen

Bensinstation. Designdokumentation utan uppskattningar och resultat av tekniska undersökningar för återuppbyggnad av en bensinstation
Byggorganisationsprojektet tillhandahåller organisering av arbetet med återuppbyggnaden av en bensinstation (bensinstation) för 500 bensinstationer per dag. Under förberedelseperioden pågår arbete med att demontera byggnader och konstruktioner på den nu fungerande macken samt arbete med att skydda elkablar och två vattenledningar.

Tekniska och ekonomiska indikatorer
Tomtarea, m²: 1406,0
Byggarea, m²: 400,0
Total byggnadsarea, m²: 145,6
Byggvolym, m³: 675,9
Antal våningar, våning: 1
Produktivitet, påfyllning/dag: 500
Antal bränsleautomater, st.: 3

Arkitektoniska och rymdplanerande lösningar

Den rekonstruerade macken är en rektangulär byggnad med mått i ytteraxlarna 9,66 m x 14,76 m, med en baldakin med planmått på 32,44 m x 7,84 m. I macken ingår en bensinstation (service)byggnad, tre automater för tankning av bilar och en kapell över automaten. Bensinstationsbyggnaden är en våning, höjden från marknivå till bröstvärnet är 4,5 m. Staket över bränslebehållaren, 5,23 m högt från marknivå till bröstvärnet, är utformat för att skydda mot nederbörd och lysa upp tankningsområdet för bilen. Bensinstationsbyggnaden är utformad med: ett kundserviceområde, inklusive en cafeteria och en butik för tillhörande produkter, administrations- och grovkök samt ingenjörs- och tekniklokaler. Taket är rullat, täckningen är platt, dräneringen är invändig med eluppvärmda trattar. Tillträde till taket sker via en extern brandtrappa. Byggnadens fasader är gjorda av sandwichpaneler på en metallram, med inslag av målat glas enkammarglas. Ytterdörrar är metallisolerade. Invändiga skiljeväggar, beroende på syftet med rummet, är utformade av gipsskivor, gipsskivor, gipsskivor, gipsskivor på en metallram. Inredning utförs i enlighet med lokalernas funktionella syfte. Baldakinen över bränslebehållaren är gjord av galvaniserade stålprofiler med en polymerbeläggning på en metallram. Ytbehandlingsmaterial – Liberta-metallkassetter med polymerbeläggning. Projektdokumentationen tillhandahåller åtgärder för att säkerställa tillgång för MGN till biltankningsplattformen och till kundtjänstområdet i bensinstationsbyggnaden: ramper finns för höjdskillnader, halkskydd på vägarna för funktionshindrade. Alla MGN-rutter är utrustade med system som säkerställer snabb information om fara i extrema situationer. Byggnaden är utrustad med en universalhytt designad för användning av MGN.

Konstruktiva och rymdplanerande lösningar

Bensinstationsbyggnaden är utformad för att vara enplans, rektangulär i plan, med axiella mått på 14,76 x 9,66 m. Byggnadens höjd antas vara 4,50 m från planeringsnivån till överkanten av bröstvärnet. Staket över bränsleautomaterna är rektangulärt i plan med måtten 32,44x7,84 m och en höjd av 5,23 m från planlösningens nivå till toppen av bröstvärnet. Bränsletankar är underjordiska horisontella dubbelväggiga ståltankar med en kapacitet på 40m3 +40 m3 +30m3 +30m3+30m3. Bensinstationsbyggnaden designades med en strukturell design med ett spann. Kolumnernas stigning i axlarna är (2,23 + 3,81 + 3,18 + 3,31 + 2,23) x 9,66 m. Rampelarna är gjorda av stålslutna svetsade rektangulära profiler i enlighet med GOST 30245-2003. Pelarna är styvt fastsatta i fundamentet. Täckbalkarna är utformade av I-balkar av valsade stål enligt STO ASChM 20-93 och från valsade stålkanaler enligt GOST 8240-97. Fästningen av täckbalkarna vid pelarna och till varandra är försedd med ett gångjärn. Takläggningen av bensinstationsbyggnaden är utformad av galvaniserat stålprofilerat golv N75-750-0,8 på metallbalkar. Infästning av korrugerad plåt mot balkar förses med självgängande bultar på alla stöd i varje våg. Skivorna fästs ihop med kombinerade nitar med en stigning på 300 mm. Den rumsliga styvheten och stabiliteten hos bensinstationsbyggnaden säkerställs av det sammanfogade arbetet med kolonnerna som är fastklämda i grundplattan, såväl som av beläggningens hårddisk. Bensinstationsbyggnadens ytterväggar är gjorda av gångjärnsisolerade paneler av typen "Sandwich", fästa på rampelarna med självgängande skruvar med en stigning på 300 mm. Fundamentet för bensinstationsbyggnaden är utformat i form av en monolitisk armerad betongplatta på en naturlig grund av betongklass B20 för hållfasthet, grad W6 för vattenbeständighet och F150 för frostbeständighet, 180 mm tjock med längsgående och tvärgående ribbor 650 mm hög längs plattans ytterkontur. Under grundplattan finns en kudde av kompakterad medelstor sand med en tjocklek på 2800 mm. Den relativa höjden på 0,000 antas vara höjden av det färdiga våningsplanet i bensinstationsbyggnaden, motsvarande den absoluta höjden på +2,880m i det baltiska höjdsystemet. Staket över bränsleautomaterna är utformat med en ramkonstruktion. Ramen består av tre T-formade metallramar på vilka de täckande räfflorna är monterade. Kapellramstolparna över bränsleautomaten är gjorda med en stigning på 9,195 m från stålpelare I-balkar enligt STO ASChM 20-93, på vilka konsolbalkar och balkar av metall är stelt upplagda enligt STO ASChM 20-93, förenade av galvaniserade stålprofiler N75-750-0,8 enligt GOST 24045-94. Infästning av korrugerad plåt mot räfflor förses med självgängande bultar på alla stöd i varje våg. Skivorna fästs ihop med kombinerade nitar med en stigning på 300 mm. Den rumsliga styvheten och stabiliteten hos kapellstrukturerna säkerställs av styvheten hos kolonnerna som är fastklämda i fundamenten, såväl som av styvheten hos täckskivan. Beräkningen av takets bärande strukturer utfördes med hjälp av design- och beräkningskomplexet SCAD 11.1 utan att ta hänsyn till den gemensamma åtgärden av systemet "struktur-grund-grund". Fundamentet för kapellpelarna och bränsletankarna är utformat i form av en monolitisk armerad betongplatta i måtten 28,845 x 7,850 x 0,6 m med pelare på 1,0 x 1,0 m av betongklass B20 för hållfasthet, grad W6 för vattentäthet och F150 för frostbeständighet. Under baldakinens grunder tillhandahåller projektet förberedelse av komprimerad medelstor sand med en tjocklek på 100 mm. I enlighet med "Teknisk rapport om tekniska och geologiska undersökningar utförda för återuppbyggnad av bensinstationer..." är basen av sandkudden under grundplattan till bensinstationsbyggnaden, kapellfundament och bränsletankar siltig grå sand , mättad med vatten blandat med organiska ämnen med följande designegenskaper (IGE-1): ρ=1,93g/cm³, e=0,750, φ=26°, c=0,02kg/cm², E=110kg/cm². Standarddjupet för säsongsbunden frysning av bulkjordar (IGE-1) och siltig sand (IGE-2) är 1,39 m. Under borrperioden upptäcktes grundvatten på 2,70 meters djup. Under perioder med regn och snösmältning kan grundvatten uppstå på ett djup av cirka 0,50 m från ytan. Grundvattnet är något aggressivt mot W4-betong.

Bemyndigande