Integritetspolicy

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


INTEGRITETSPOLICY

"01" maj 2022
Denna integritetspolicy för personuppgifter (nedan kallad integritetspolicyn) gäller all information som nätbutiken "www.proekt.sx" ligger på domännamnet www.proekt.sx kan få information om Användaren när du använder webbbutikens webbplats, program och produkter i webbutiken.
1. DEFINITION AV VILLKOR
1.1. Följande termer används i denna integritetspolicy:
1.1.1. "Administration av webbplatsen för onlinebutiken (nedan kallad webbplatsadministrationen)" - behöriga anställda att hantera webbplatsen, som agerar på uppdrag av www.proekt.sx, som organiserar och (eller) behandlar personuppgifter, och även bestämmer ändamålen med att behandla personuppgifter, sammansättningen av personuppgifter som ska behandlas, åtgärder (operationer) som utförs med personuppgifter.
1.1.2. "Personuppgifter" - all information som rör en direkt eller indirekt identifierad eller identifierbar fysisk person (föremål för personuppgifter).
1.1.3. "Behandling av personuppgifter" - varje åtgärd (operation) eller en uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med eller utan användning av automatiseringsverktyg med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring) , utvinning, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter.
1.1.4. "Sekretess för personuppgifter" är ett obligatoriskt krav för Operatören eller annan person som har fått tillgång till personuppgifter för att förhindra att de sprids utan samtycke från föremålet för personuppgifter eller annan juridisk grund.
1.1.5. "Användare av webbplatsen för nätbutiken (nedan kallad Användaren)" är en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder webbplatsen för nätbutiken.
1.1.6. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-adress» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2. Allmänna bestämmelser
2.1. Användarens användning av webbutikens webbplats innebär godkännande av denna integritetspolicy och villkoren för behandling av användarens personuppgifter.
2.2. I händelse av oenighet med villkoren i integritetspolicyn måste Användaren sluta använda webbutikens webbplats.
2.3. Denna integritetspolicy gäller endast för webbutikens webbplats www.proekt.sx. Webbutiken kontrollerar inte och ansvarar inte för tredje parts webbplatser som Användaren kan komma åt via länkar som finns tillgängliga på nätbutikens webbplats.
2.4. Webbplatsadministrationen verifierar inte riktigheten av de personuppgifter som tillhandahålls av Användaren av webbutikens webbplats.

3. ÄMNET FÖR SEKRETESSPOLICY

3.1. Denna integritetspolicy fastställer skyldigheterna för administrationen av webbutikens webbplats att inte avslöja och säkerställa en ordning för att skydda sekretessen för personuppgifter som användaren tillhandahåller på begäran av webbplatsadministrationen när han registrerar sig på webbutikens webbplats eller när du gör en beställning för att köpa produkter.
3.2. Personuppgifter som är tillåtna för behandling enligt denna integritetspolicy tillhandahålls av Användaren genom att fylla i registreringsformuläret på webbplatsen för onlinebutiken www.proekt.sx i avsnittet http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart och inkludera följande information:
3.2.1. efternamn, namn, patronym för användaren;
3.2.2. kontaktnummer för användaren;
3.2.3. e-postadress (e-post);
3.3. Webbutiken skyddar data som automatiskt överförs under visning av reklamblock och vid besök på sidor där systemets statistiska skript ("pixel") är installerat:
• IP-adress;
• information från cookies;
• information om webbläsaren (eller annat program som ger tillgång till visningsreklam);
• åtkomsttid;
• adressen till sidan där annonsenheten finns;
• hänvisare (adress till föregående sida).
3.3.1. Om du inaktiverar cookies kan det leda till oförmåga att komma åt delar av webbutikens webbplats som kräver auktorisering.
3.3.2. Webbutiken samlar in statistik om sina besökares IP-adresser. Denna information används för att identifiera och lösa tekniska problem och för att övervaka lagligheten av finansiella betalningar.
3.4. All annan personlig information som inte specificeras ovan (köphistorik, webbläsare och operativsystem som används, etc.) är föremål för säker lagring och icke-distribution, med undantag för de fall som anges i paragraferna. 5.2. och 5.3. i denna integritetspolicy.
4. SYFTE MED ATT INSAMLA ANVÄNDARENS PERSONLIGA INFORMATION
4.1. Administrationen av webbutikens webbplats kan använda användarens personuppgifter för följande ändamål:
4.1.1. Identifiering av användaren som är registrerad på webbplatsen för onlinebutiken för att göra en beställning och (eller) ingå ett avtal för försäljning av varor på distans från www.proekt.sx.
4.1.2. Ge användaren tillgång till personliga resurser på webbutikens webbplats.
4.1.3. Upprätta feedback med Användaren, inklusive att skicka meddelanden, förfrågningar om användningen av Webbutikens webbplats, tillhandahållande av tjänster, bearbetning av förfrågningar och ansökningar från Användaren.
4.1.4. Bestämma användarens plats för att säkerställa säkerheten, förhindra bedrägeri.
4.1.5. Bekräftelser av riktigheten och fullständigheten av personuppgifter som tillhandahålls av användaren.
4.1.6. Skapa ett konto för att göra inköp, om Användaren har samtyckt till att skapa ett konto.
4.1.7. Meddelanden till användaren av webbutikens webbplats om beställningens status.
4.1.8. Bearbeta och ta emot betalningar, bekräfta skatte- eller skatteförmåner, bestrida en betalning, fastställa rätten att få en kreditgräns av Användaren.
4.1.9. Förse Användaren med effektiv kund- och teknisk support om problem uppstår relaterade till användningen av webbutikens webbplats.
4.1.10. Förse Användaren, med hans samtycke, med produktuppdateringar, specialerbjudanden, prisinformation, nyhetsbrev och annan information på uppdrag av webbutiken eller på uppdrag av webbutikens partners.
4.1.11. Genomförande av reklamaktiviteter med användarens samtycke.
4.1.12. Ge användaren åtkomst till webbplatser eller tjänster från partner i onlinebutiken för att ta emot produkter, uppdateringar och tjänster.
5. METODER OCH VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONINFORMATION
5.1. Behandlingen av användarens personuppgifter utförs utan någon tidsgräns, på något lagligt sätt, inklusive i personuppgiftsinformationssystem som använder automatiseringsverktyg eller utan att använda sådana verktyg.
5.2. Användaren samtycker till att Webbplatsadministrationen har rätt att överföra personuppgifter till tredje part, i synnerhet budtjänster, postorganisationer, telekommunikationsoperatörer, enbart i syfte att fullgöra Användarens beställning som lagts på Webbplatsen för onlinebutiken "www. proekt.sx”, inklusive leverans av varorna.
5.3. Användarens personuppgifter kan endast överföras till de auktoriserade organen för statsmakten i Ryska federationen på grund och på det sätt som fastställs i Ryska federationens lagstiftning.
5.4. Försök att göra eller om de har gjort en del av den danska administratören kan göra det lättare att skriva ut om du vill eller om det är ett år.
5.5. Webbplatsadministrationen vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, modifiering, blockering, kopiering, distribution samt från andra olagliga handlingar från tredje part.
5.6. Webbplatsadministrationen, tillsammans med Användaren, vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra förluster eller andra negativa konsekvenser som orsakas av förlust eller avslöjande av Användarens personuppgifter.
6. PARTERNAS SKYLDIGHETER
6.1. Användaren är skyldig att:
6.1.1. Ge information om personuppgifter som är nödvändiga för att använda Webbutikens webbplats.
6.1.2. Övervaka, tillkännage tillhörande industrimyndigheter för speciella donationer i ett stort antal inhemska indirekta företag.
6.2. Webbplatsadministrationen är skyldig att:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Säkerställa lagring av konfidentiell information i hemlighet, avslöja inte utan föregående skriftligt tillstånd från användaren, och sälj inte, utbyta, publicera eller avslöja på andra möjliga sätt de överförda personuppgifterna för användaren, med undantag för cl . 5.2. och 5.3. i denna sekretesspolicy.
6.2.3. Ta försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten för användarens personuppgifter i enlighet med det förfarande som vanligtvis används för att skydda denna typ av information i befintliga affärstransaktioner.
6.2.4. Blockera personuppgifter relaterade till den relevanta användaren från det ögonblick som användaren eller hans juridiska ombud eller det auktoriserade organet för skydd av personuppgifternas rättigheter ansöker eller begär för verifieringsperioden i händelse av avslöjande av felaktiga personuppgifter eller olagliga handlingar.
7. ANSVAR FÖR PARTERNA
7.1. Webbplatsadministrationen, som inte har fullgjort sina skyldigheter, är ansvarig för förluster som uppstår för användaren i samband med olaglig användning av personuppgifter, i enlighet med Ryska federationens lagstiftning, med undantag för fall som anges i kl. 5.2., 5.3. och 7.2. i denna sekretesspolicy.
7.2. I händelse av förlust eller avslöjande av konfidentiell information är webbplatsadministrationen inte ansvarig om denna konfidentiella information:
7.2.1. Стала публичным достоянием till её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны to mомента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Det avslöjades med användarens samtycke.
8. TVISTLÖSNING
8.1. Innan du lämnar in ett krav i domstol angående tvister som uppstår från förhållandet mellan Användaren av webbbutikens webbplats och Webbplatsadministrationen, är det obligatoriskt att lämna in ett krav (ett skriftligt förslag för en frivillig lösning av tvisten).
8.2 Mottagaren av kravet, inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av kravet, underrättar sökanden skriftligen om resultatet av behandlingen av kravet.
8.3. Om en överenskommelse inte uppnås kommer tvisten att hänskjutas till en rättslig myndighet i enlighet med den nuvarande lagstiftningen i Ryska federationen.
8.4. Den nuvarande lagstiftningen i Ryska federationen gäller denna sekretesspolicy och förhållandet mellan användaren och webbplatsadministrationen.
9. TILLÄGGSVILLKOR
9.1. Webbplatsadministrationen har rätt att ändra denna sekretesspolicy utan samtycke från användaren.
9.2. Den nya integritetspolicyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på webbutikens webbplats, om inte annat anges i den nya utgåvan av integritetspolicyn.
9.3. Alla förslag eller frågor angående denna integritetspolicy ska rapporteras till https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Den aktuella integritetspolicyn finns på sidan på https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Uppdaterad 01 maj 2022

Bemyndigande