Projekt av en lägenhetstyp sovsal bestående av tre byggnader

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Sovsalprojekt av lägenhetstyp

Grundpris inklusive moms
Rea-pris
Pris $1,500.00
Rabatt
Pris $1,500.00
Index: 42.120.223
Dokumentation: Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner: Alla avsnitt
Datavolym: 1954 MB
Filformat: redigerbara format
Expertutlåtande: positiv
Tekniska och ekonomiska egenskaper hos huvudbyggnadsprojektet
Tomtarea, hektar: 2,9986
Bygger en
Byggarea, m2: 1070,2
Total byggnadsarea, m2: 4506,7
Total yta av lägenheter, m2: 3250,9
Antal lägenheter inklusive: st.: 69 st
enrumslägenheter, st.: 30 st
tvårumslägenheter, st.: 38 st
trerumslägenheter, st.: 1
Byggvolym, m3: 16410,5
Antal våningar, våning: 5
Antal våningar, våning: 6
Byggnad B
Byggarea, m2: 1058,9
Total byggnadsarea, m2: 4506,7
Total yta av lägenheter, m2: 3267,7
Antal lägenheter inklusive: st.: 70 st
enrumslägenheter, st.: 32 st
tvårumslägenheter, st.: 37 st
trerumslägenheter, st.: 1
Byggvolym, m3: 16410,5
Antal våningar, våning: 5
Antal våningar, våning: 6
Byggnad B
Byggarea, m2: 1065,7
Total byggnadsarea, m2: 4506,7
Total yta av lägenheter, m2: 3267,7
Antal lägenheter inklusive: st.: 70 st
enrumslägenheter, st.: 40 st
tvårumslägenheter, st.: 21 st
trerumslägenheter, st.: 9
Byggvolym, m3: 16410,5
Antal våningar, våning: 5
Antal våningar, våning: 6
Beräknad kostnad vid basprisnivån 2001 (exklusive moms)
Totalt: tusen rubel 93 226,48
Bygg- och installationsarbete: tusen rubel 74 745,96
Utrustning tusen rubel 7 559,34
Övriga kostnader, tusen rubel: 10 921,18
Inklusive
PIR tusen rubel 2 954,21
återbetalningsbara belopp tusen rubel 118,18
Beräknad kostnad vid nuvarande prisnivå november 2012 (inklusive moms)
Totalt: tusen rubel 533 296,81
Bygg- och installationsarbete: tusen rubel 445 940,35
Utrustning tusen rubel 27 027,70
Andra kostnader tusen rubel 60 328,76
Inklusive
PIR tusen rubel: 13 122,07
Moms tusen rubel: 81 345,96
återbetalningsbara belopp, tusen rubel: 705,07

Arkitektoniska och rymdplanerande lösningar

Projekteringsunderlag har tagits fram för uppförande av flerbostadshus belägna i ett exploateringsfritt område. Studentrummet består av tre byggnader (hus A, hus B och hus C) belägna på tomten i rutmönster. Entréer till byggnaderna utformas från innergården. Det funktionella syftet med varje designad byggnad är en sovsal av lägenhetstyp. Typen av varje designad byggnad är ett bostadshus. Byggnad A är en tvådelad femvånings sovsal med källare, utan vind, rektangulär bruten kontur i plan med mått i ytteraxlarna 58,40 x 14.80 m. Höjden på källarlokalen från golv till tak (den rena höjden på rummet) är avsedd att vara 1,90 m, den rena höjden på lokalerna på första våningen är 2,55 m, den rena höjden på standardgolvet är 2,57 m, den rena höjden höjden på den fjärde våningen är - 2,99 m. Den maximala höjden på fasadens vertikalplan från planeringsmarknivån (-1.39) till toppen av byggnadsräcket är 16,72 m. Nivån på den färdiga våningen på 0,000:a våningen i byggnaden tas som den relativa nivån 1. I källarplan finns utformade teknikrum, kabel, vattenmätaggregat, ITP. Bostadsvåningar designas från första till femte våningen. En elcentral och ett concierge-rum finns på bottenvåningen. För evakuering och kommunikation mellan våningar utformas trappor av typ L1 i varje sektion, som har utgångar till territoriet i anslutning till byggnaden. Det finns utgångar till taket från trappor och metallbrandtrappor vid skillnader i takhöjder. Varje sektion har sin egen ingång och utgång. Ytterväggarna på bottenvåningen upp till toppen av det blinda området är monolitisk armerad betong, isolerad med skumplattor. Ytterväggarna på bottenvåningen ovanför toppen av det blinda området är monolitisk armerad betong, isolerad med penoplexplattor, följt av stenbeklädnad. De yttre bärande väggarna är treskiktiga: monolitisk armerad betong, isolerad med mineralullsplattor och med ett slutskikt av ihålig silikat tegel. Yttre icke-bärande väggar är tvåskiktiga: lättbetongblock med stöd från golv till golv och ett slutskikt av ihåligt kalksandsten. De inre väggarna är monolitisk armerad betong. Väggarna i trapporna är monolitisk armerad betong. Beroende på syftet med lokalen är innerväggarna utformade med en extra skiljevägg gjord av spont- och spårplattor genom en mineralullsskiva (MVP), eller genom en luftspalt, eller med en extra skiljevägg gjord av lättbetongblock . Invändiga skiljeväggar är gips-spont-block. Fönster och balkongdörrar är metall-plastprofiler med tvåglasfönster med inbyggda lufttillförseldon. Inglasning av målade fönster i trapphus är gjorda av metall-plastprofiler fyllda med enkammar tvåglasfönster med öppningsbara bågar. Balkongernas inglasning är en struktur av målat glas av aluminium med enkel slagtålig inglasning. Dörrar - metall och trä, glaserade och massiva, i brandsäkra och konventionella versioner. Byggnadens tak (beläggning) är platt, kombinerat, isolerat, med ett tak av valsade material, på vissa ställen med ett skyddande lager av grus. Avloppet är invändigt. Visiren är målad metall. Texturerade silikattegelstenar av ljusgul färg används för att dekorera fasadernas väggar. Betongsten med en krossad frontyta används för att dekorera väggarna i källaren. Inredningen av lokalerna och golvet är utformade i enlighet med syftet med lokalerna: golvet är gjord av latexcementbetong, keramiska plattor, TZI linoleum, betong; väggar - målning med emaljer för allmänt bruk, beklädnad med keramiska plattor, tapetsering; tak - vattenbaserad eller självhäftande målning; akustiktak - Armstrong plattor på en metallram med mineralull som fyller tomrummen. Byggnad B och Byggnad C är utformade i analogi med Byggnad A och överensstämmer helt med de antagna strukturella, rymdplanerande, arkitektoniska och konstnärliga lösningarna för Byggnad A. Den största höjden på fasadens vertikalplan på byggnad B från planeringsmarknivån (-1,40 m) till toppen av byggnadsräcket är 16,73 m. Den maximala höjden på fasadens vertikalplan på byggnad B från planeringsmarknivån (-1,37 m) till toppen av byggnadens bröstvärn är 16,70 m. Typerna och det kvantitativa förhållandet mellan lägenheter antas i enlighet med lägenhetsdesignen som överenskommits av kunden. Åtgärder vidtas för att säkerställa att byggnaden är tillgänglig för personer med funktionshinder och personer med begränsad rörlighet. Måtten på vestibuler, bredden på golvkorridorer och dörrblad, höjden på trösklar i dörröppningar är utformade i enlighet med SP 35-102-2001. Entréerna är utformade med en ramp. Ramperna är minst 1,00 m breda, lutningen är 8%, sidorna är 0,25 m höga, staketet är med räcken i två plan, underlaget är hårt och halkfritt. Det finns sektioner av trottoarer med sänkta trottoarkanter, höjden på sidostenarna vid höjdskillnader överstiger inte 0,04 m.

Konstruktiva och rymdplanerande lösningar

Den strukturella utformningen av de fem våningar, tvådelade sovsalarna är tvärvägg. Alla bärande konstruktioner är gjorda av monolitisk armerad betong, betong B25, W4, F75, arbetsarmering A400, A240 in (källare - betong B25, W8, F75, arbetsarmering A400, A240). Icke bärande ytterväggar är tillverkade av lättbetongblock av typ ”H+H” D600, B3,5, 375 mm tjocka med utvändig isolering (skikttjocklek 100 mm) och avslutas med ett tunt lager puts och målning. Murverk av lättbetongblock - på lim, med infästning på armerade betongväggar med flexibla armeringsankare av korrosionsbeständigt stål. Fästning av isoleringen till lättbetong med skivformade pluggar. Det termiska isoleringsfasadsystemet som antagits i designdokumentationen måste utvecklas i "detaljerad dokumentation"-stadiet och ha ett motsvarande giltigt tekniskt certifikat från Ryska federationens ministerium för regional utveckling. Bärande ytterväggar är gjorda av monolitisk armerad betong med en tjocklek 160 mm med isolering (skikttjocklek 150 mm) och finish som icke-bärande väggar. Ytterväggarna i källaren på golvet är gjorda av monolitisk armerad betong 300 mm tjock, med extern isolering med ett lager av penoplex 100 mm tjockt, i det blinda området - med en armerad betongkonsol, ovanför det blinda området - med beklädnad med Melikon-Polar betongsten 120 mm tjock (betong B15, F50) . Interna bärande väggar är gjorda av monolitisk armerad betong med tjocklek 160 mm, stigning av tvärgående väggar från 2,6 till 5,2 m. Bröstningen är gjord av massiv keramisk tegel 1NF/100/2.0/50 enligt GOST 530-2007, 380 mm tjock. Murverk - med M50 murbruk. Golven och beläggningen är kontinuerliga plattor av monolitisk armerad betong, 160 mm tjock, med termiska liners runt omkretsen. Balkonger och loggier - med strukturella glasrutor, vars guider är fästa på golvplattorna våning för våning. Inslag av trappor: marscher - prefabricerad armerad betong, plattformar - monolitisk armerad betong. Ventilationsschakt är prefabricerade volymetriska block av armerad betong. Överliggarna är prefabricerad armerad betong och armerad cement. Verandor, ramper, gropar är gjorda av monolitisk armerad betong, separerade från byggnaderna med en expansionsfog. Betong B25, W8, F75, arbetsarmering A400, A240. Byggnadernas rumsliga styvhet och stabilitet säkerställs av den styva kopplingen av alla bärande armerade betongelement i ramen och de bärande väggarnas sammanfogning med de styva skivorna på de monolitiska golven. Beräkningar av skrovstrukturer utfördes med hjälp av programvaran Lira-Sapr 2013 PRO med finita elementanalys. Brandmotståndet hos strukturer bekräftas av beräkningar. Ansvarsnivån för byggnaderna är andra (normal). Byggnadernas livslängd antas vara minst 50 år (tabell 1 och punkt 2.12 i GOST R 545257-2010). Märket 0,000 anses vara våningshöjden på första våningen, motsvarande den absoluta nivån för byggnad "A" och byggnad "B" - 4.45, för byggnad "B" - 3.45. Byggnadernas grunder utvecklades på grundval av tekniska och geologiska undersökningar. Fundament - plattor på naturlig grund. Grundplattorna är gjorda av monolitisk armerad betong med en tjocklek på 400 mm. Betongklass B25, W8, F75, arbetsarmeringsklass A400, A240. Den absoluta höjden av botten av grundplattorna för byggnad "A" och byggnad "B" är 1.78, byggnad "B" är 0.78. Basen på grundplattan för byggnad "A" är tung siltig, eldfast lerjord (IGE-3) med e=0,729, E=110 kgf/cm2, φII=17°, IL=0,38 och lätt siltig halvfast lera ( IGE-4) med e=0,385, E=140 kgf/cm2, φII=28°, IL=0,08. Basen på grundplattan till byggnad "B" är lätt siltig halvfast lera (IGE-4) med e=0,385, E=140 kgf/cm2, φII=28°, IL=0,08. Basen på grundplattan till byggnad "B" är tung, siltig, eldfast lerjord (IGE-3) med e=0,729, E=110 kgf/cm2, φII=17°, IL=0,38. Trycket under fundamentens bas kommer inte att överstiga 1,248 kgf/m2, det beräknade motståndet för grundjordarna kommer inte att vara mindre än 1,963 kgf/m2. Förberedelse under fundamenten är ett lager av monolitisk betong B7,5 100 mm tjockt, över ett lager av sand 400 mm tjockt (för byggnad "B" - 200 mm). För betongberedning utformades ett vattentätande skikt av två skikt av rullat material med ett skyddande skikt av cement-sandmassa 40 mm tjockt. Den maximala grundvattennivån är på jordens yta. Grundvatten är icke-aggressivt mot betong med normal permeabilitet. Skydd av byggnaden från grundvatten och fukt: dränering; lådformad källarkonstruktion gjord av W8-betong; installation av en sluten slinga av självhäftande vattentätning av underjordiska strukturer. Den förväntade genomsnittliga beräknade sättningen av byggnadsgrunderna är 37,46 mm (max - 51,5 mm), den relativa skillnaden i sättning är 0,0017. Konstruktion är tänkt i ett område fritt från utveckling, med byggnaderna belägna på ett avstånd av mer än 40 m från varandra, utanför zonen för negativ påverkan från det statiska arbetet i jordgrunden.

Bemyndigande