Projekt av idrottskomplex

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Idrottsanläggningar

FOC med spelrum 42*24

Index: 31032000
Dokumentation:
Designdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
393 MB
Filformat:
*.pdf (lager), *.xlxs
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,145.00
Rabatt:

FOC i Revit (BIM)

Index: 02112001
Dokumentation:
Detaljerad dokumentation, BIM-modell
sektioner:
enligt sammansättning
Datavolym:
680 MB
Filformat:
*.ifc, *.rvt
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,140.00
Rabatt:

FOC-projekt

Index: 25072302
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
658 MB
Filformat:
*.dwg, *.doc
Expertutlåtande:
positivt 2021
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,950.00
Rabatt:

FOC-projekt

Index: 22011901
Dokumentation:
Designdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
365 MB
Filformat:
* .pdf
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,320.00
Rabatt:

LSTK Inomhusstadion

Index: 10052200
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
1040 MB
Filformat:
*.pdf, *.xlsx
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,250.00
Rabatt:
Sida 1 från 5

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Idrottsanläggningar enligt deras syften är indelade i huvud-, extra-, samt lokaler och utrustning för åskådare. Huvudstrukturerna är indelade i öppna och täckta. Komplexa idrottsanläggningar består av flera separata strukturer förenade av en enda tomt eller inrymt i en byggnad. Från nivån för ett bostadsområde är inomhusidrottsanläggningar belägna i ett komplex med öppna sådana, som bildar idrotts- och sportcenter och komplex. Därför är stadsplaneringskraven för deras placering mycket lika. Det finns många likheter i beslutet om översiktsplanen för platsen. Till skillnad från arenor byggs inomhusidrottsanläggningar huvudsakligen på platt terräng. Gym är designade för att vara specialiserade och mångsidiga, där de kan genomföra lektioner i flera sporter genom att på lämpligt sätt ersätta sportutrustning. Idrottsbyggnader är designade för utbildnings- och träningspass inom flera sporter. Arenan är avsedd för utbildnings- och träningspass och tävlingar inom friidrott, ridsport eller fotboll på vintern och under lågsäsong. Inomhusarenor är universella demonstrationsstrukturer som inkluderar ett stort gym och sportarena med permanenta läktare med betydande kapacitet. Simbassänger är konstruktioner som innefattar bad, hjälplokaler och utrustning som behövs för teknisk drift och underhåll av de inblandade. Vårdcentralen består av en reception, ett omklädningsrum och en läkarmottagning och i utvecklade idrottsanläggningar kompletteras den med lämpliga behandlingsrum. Det ligger nära ingången för idrottare, vilket ger bekväm kommunikation med arenan eller poolen. Om sportkomplexets lokaler har läktare, är det nödvändigt att tydligt separera rörelsevägarna för åskådare och idrottare, vilket ger separata ingångar och utgångar för dem.

Bemyndigande