Projekt av ett multifunktionellt komplex med inbyggda lokaler och underjordisk parkering

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Multifunktionellt komplext projekt

Grundpris inklusive moms
Rea-pris
Pris $3,420.00
Rabatt
Pris $3,420.00
Index: 50.103.294
Dokumentation: Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner: Alla avsnitt
Datavolym: 3476 MB
Filformat: redigerbara format
Expertutlåtande: positiv
Projektsammansättning:

ladda ner projektkompositionen

Designdokumentation utan uppskattningar och resultat av tekniska undersökningar för byggandet av ett multifunktionellt komplex, 1:a byggfasen - flerbostadshus med inbyggda lokaler och inbyggd underjordisk parkering

Tekniska och ekonomiska egenskaper hos huvudbyggnadsprojektet

Tomtarea (enligt GPZU), hektar: 5,1650
Området av platsen inom gränserna för designstadiet, m2: 25108,0
Exploateringsarea (totalt), m2: 16877,1
Total yta av byggnader (totalt), m2: 80055,25
Total yta av bostadsdelen (totalt), m2: 69648,09
Totalt minskad lägenhetsyta (totalt), m2: 58532,25
Byggvolym (totalt), m³: 357312,75
Total yta av inbyggda lokaler (totalt), m2: 2762,9
Total parkeringsyta, m2: 10408,33
Antal parkeringsplatser: 324
Antal sektionsenheter: 22
Antal lägenheter, inkl., st.: 1180 st
1-rumslägenheter, st.: 717 st
2-rumslägenheter, st.: 351 st
3-rumslägenheter, st.: 112 st
Antal våningar, våning: 9-21
Antal våningar, våningar: 10-22

Bostadshus nr 1
Byggarea, m2: 7129,89
Total byggnadsarea m2 23707,24
Total yta av bostadsdelen, m2: 18355,57
Total reducerad yta av lägenheter, m2: 15448,83
Byggvolym, m³: 109306,59
Total yta av inbyggda lokaler, m2: 1126,7
Total parkeringsyta, m2: 4571,08
Antal sektioner, enheter: 10
Antal lägenheter, inkl., st.: 316 st
1-rumslägenheter, st.: 219 st
2-rumslägenheter, st.: 53 st
3-rumslägenheter, st.: 44 st
Antal våningar, våning: 9-11
Antal våningar, våningar: 10-12

Bostadshus nr 2
Byggarea, m2: 8485,91
Total byggnadsarea m2 46723,65
Total yta av bostadsdelen, m2: 41661,54
Total reducerad yta av lägenheter, m2: 34936,58
Byggvolym, m³: 204726,53
Total yta av inbyggda lokaler, m2: 1253,05
Total parkeringsyta, m2: 5329,16
Antal sektioner, enheter: 10
Antal lägenheter, inkl., st.: 664 st
1-rumslägenheter, st.: 342 st
2-rumslägenheter, st.: 254 st
3-rumslägenheter, st.: 68 st
Antal våningar, våning: 10-21
Antal våningar, våningar: 11-22

Tekniska och ekonomiska egenskaper hos huvudbyggnadsprojektet

Bostadshus nr 3

Byggarea, m2: 613,18
Total byggnadsarea, m2: 6022,20
Total yta av bostadsdelen, m2: 5843,44
Total reducerad yta av lägenheter, m2: 4977,76
Byggvolym, m³: 26785,53
Total yta av inbyggda lokaler, m2: 865,68
Antal sektioner, enheter: 1
Antal lägenheter, inkl., st.: 112 st
1-rumslägenheter, st.: 84 st
2-rumslägenheter, st.: 28 st
3-rumslägenheter, st.: -
Antal våningar, våning: 17
Antal våningar, våningar: 18

Bostadshus nr 4

Byggarea, m2: 648,12
Total byggnadsarea, m2: 3602,16
Total yta av bostadsdelen, m2: 3787,54
Total reducerad yta av lägenheter, m2: 3172,06
Byggvolym, m³: 16494,10
Antal sektioner, enheter: 1
Antal lägenheter, inkl., st.: 88 st
1-rumslägenheter, st.: 72 st
2-rumslägenheter, st.: 16 st
Antal våningar, våning: 9
Antal våningar, våningar: 10

Arkitektoniska och rymdplanerande lösningar.

De designade bostadshusen (bostadshus nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) med inbyggda lokaler och inbyggda underjordiska parkeringsplatser är det första steget i byggandet av ett multifunktionellt komplex. Bostadshus nr 1 och nr 2 bildar ett slutet trapetsformat utrymme med innergårdsytor. Bostadshus nr 3 och nr 4 är fristående. Bostadshus nr 1. Byggnaden är "W"-formad i plan, består av tio sektioner, med huvudfasaden mot gatan. De sju sektionerna som vetter mot huvudfasaden har 11 ovanjordsvåningar (inklusive en ovan jord teknisk våning och en teknisk vind) och en källarvåning. Tre sektioner, orienterade mot gården, har 9 våningar ovan mark (inklusive teknisk vind) och källarvåning. Ingångar till bostadsdelen av byggnaden tillhandahålls från gården, ingångar till de inbyggda lokalerna - från gatan. Höjden på de 11 våningar höga sektionerna är 32,21 m från marknivå till toppen av bröstvärnet. Höjden på sektionerna i 9 våningar är 26,61 m från marknivå till överkant av bröstvärnet. Den relativa nivån på 0,000 antas vara nivån på det färdiga våningsplanet på första våningen i bostadsdelen av byggnaden, motsvarande den absoluta nivån på 5.30. Källaren, med en höjd från golv till tak på 3,25 m och 4,20 m, är avsedd att rymma ingenjörsutrustning och anläggande av allmännyttiga nät samt att rymma den inbyggda delen av parkeringsplatsen. På bottenvåningen av de sektioner som vetter mot gatan är inbyggda lokaler (fackhandel, caféer, kontorslokaler), entréhallar till bostadsdelen av byggnaden, sopsamlingskammare och elcentraler utformade. Våningshöjden är 3,50 m. På bottenvåningen av sektioner orienterade mot innergården är lägenheter, entréhallar och sopsamlingskammare utformade. Våningshöjd är 2,80 m. Andra våningen i de sektioner som vetter mot gatan är tekniska, 2,40 m höga Lägenheter är utformade från 3:e till 10:e våningen. Från våning 2 till 8 i sektionerna som vetter mot innergården ritas lägenheter. Höjden på bostadsvåningarna är 2,80 m. Ovanför de övre bostadsvåningarna i alla sektioner är en teknisk vind med en höjd av 2,16 m utformad. På taket i området för trapphus och hissenheter är överbyggnader utformade för att rymma hissmaskinrum och utgångar till taket. För vertikal kommunikation mellan våningsplan är varje sektion försedd med en trappa L1, som har tillgång till markplan och en last-passagerarhiss med ett kabindjup på 2,10 m. Vissa lägenheter på våning 2-4 och alla lägenheter ovanför 4:e våningen har inglasade balkonger eller loggier. Жsilthus nr 2. Byggnaden är "W"-formad i plan, består av tio sektioner, med huvudfasaden mot gatan. De sju sektionerna som vetter mot huvudfasaden har 10 ovanjordsvåningar (inklusive en ovan jord teknisk våning och en teknisk vind) och en källarvåning. Tre sektioner orienterade mot innergården har 21 våningar ovan mark (inklusive en teknisk vind) och en källarvåning. Ingångar till bostadsdelen av byggnaden tillhandahålls från gården, ingångar till de inbyggda lokalerna - från gatan. Höjden på de 10 våningar höga sektionerna är 29,41 m från marknivå till toppen av bröstvärnet. Höjden på de 21 våningar höga sektionerna är 61,06 m från marknivå till överkant av bröstvärnet. Den relativa nivån på 0,000 antas vara nivån på det färdiga våningsplanet på första våningen i bostadsdelen av byggnaden, motsvarande den absoluta nivån på 5.30. Källaren, med en höjd från golv till tak på 3,25 m och 4,20 m, är avsedd att rymma ingenjörsutrustning och anläggande av allmännyttiga nät samt att rymma den inbyggda delen av parkeringsplatsen. På bottenvåningen av de sektioner som vetter mot gatan ritas inbyggda lokaler (servicelokaler, apotek, kontorslokaler), entrélobbyn till bostadsdelen av byggnaden, sopsamlingskammare och elcentraler. Våningshöjden är 3,50 m. På bottenvåningen av de sektioner som vetter mot innergården ritas lägenheter, entréhallar och sopsamlingskammare. Våningshöjd är 2,80 m. Andra våningen i de sektioner som vetter mot gatan är tekniska med en höjd på 2,40 m. Lägenheter är utformade från våning 3 till 9. Från 2:a till 20:e våningen i de sektioner som vetter mot innergården ritas lägenheter. Bostadsvåningarnas höjd är 2,80 m. Ovanför de övre bostadsvåningarna i alla sektioner finns en teknisk vindsvåning med en höjd av 2,16m. På taket i området för trapphus och hissenheter designades överbyggnader för att rymma hissmaskinrum, ventilationskammare (i 21-våningssektioner) och utgångar till taket. För vertikal kommunikation mellan våningar i 10-våningssektioner tillhandahålls en trappa L1, med tillgång till markplanet och två hissar: en passagerar- och en godshiss med ett kabindjup på 2,10 m. För vertikal kommunikation mellan våningsplan i 21-våningssektioner tillhandahålls en rökfri trappa H1, som har tillgång till markplanet och en hissenhet med tre hissar: en passagerare och två lastpassagerare, varav en är avsedd för transport brandkårer. Vissa lägenheter i 2-4 våningar och alla lägenheter ovanför 4:e våningen har inglasade balkonger eller loggier. Bostadshus nr 3. Byggnaden är rektangulär i planen, ensektion, huvudfasaden är orienterad mot gatan, har 17 våningar ovan mark (inklusive en ovan jord teknisk våning och en teknisk vind) och en källarvåning. Ingången till bostadsdelen av byggnaden ges från gården, ingången till de inbyggda lokalerna är från gatan. Byggnadens höjd är 48,41 m från marknivå till toppen av bröstvärnet. Den relativa nivån på 0,000 antas vara nivån på det färdiga våningsplanet på första våningen i bostadsdelen av byggnaden, motsvarande den absoluta nivån på 3.60. Källaren, med en höjd från golv till tak på 2,10 m, är utformad för att rymma ingenjörsutrustning och anlägga allmännyttiga nätverk. På bottenvåningen finns en inbyggd livsmedelsbutik, en entréhall för bostadsdelen av byggnaden, en sopsamlingskammare och en elcentral. Våningshöjd är 3,50 m. Andra våningen är teknisk med en höjd på 2,20 m. Lägenheterna är designade från 3:e till 16:e våningen. Höjden på bostadsvåningarna är 2,80 m. Ovanför den övre bostadsvåningen finns en teknisk vind med en höjd av 2,16 m. På taket i området för trappuppgången och hissenheterna är överbyggnader utformade för att rymma hissmaskinrum , ventilationskammare och utgångar till taket. För vertikal kommunikation mellan våningsplan finns en rökfri trappa H1, som har tillgång till markplan, och en hissenhet med två hissar: en passagerare och en lastpassagerare, avsedd för transport av brandkår. Vissa lägenheter i 2-4 våningar och alla lägenheter ovanför 4:e våningen har inglasade balkonger eller loggier. Bostadshus nr 4. Byggnaden är cirkulär i plan, ensektion, har 9 våningar ovan mark och en källarvåning. Ingången till bostadsdelen av byggnaden sker från innergården. Byggnadens höjd är 25,65 m från marknivå till toppen av bröstvärnet. Den relativa nivån 0,000 antas vara nivån för det färdiga våningsplanet på första våningen i bostadsdelen av byggnaden, motsvarande den absoluta nivån 3.85. Källaren, med en höjd från golv till tak på 2,10 m, är utformad för att rymma ingenjörsutrustning och anlägga allmännyttiga nätverk. På bottenvåningen finns lägenheter, entréhall för bostadsdelen av byggnaden, sopsamlingskammare och elkontrollrum. Våningshöjden är 2,80 m. Lägenheterna är designade från våning 2 till 9. Höjden på bostadsvåningarna är 2,80 m. På taket i området för trappan och hissenheterna är överbyggnader utformade för att rymma hissmaskinrum, ventilationskammare och utgångar till taket. För vertikal kommunikation mellan våningsplan tillhandahålls en trappa L1, med tillgång till markplan, samt en passagerar- och godshiss med ett kabindjup på 2,10 m. Lägenheter ovanför 3:e våningen har inglasade loggier. Taket på alla bostadshus är gjorda av valsade material, beläggningarna är platta, med organiserade inre avlopp. Invändiga skiljeväggar är gjorda av silikatblock och tegel. Fyllning av fönsteröppningar - fönsterblock av PVC-profiler med tvåglasfönster. Efterbehandling av fasader: från nivån på det blinda området till nivån på tredje våningen från gatorna och källaren från gården - dekorativ väggsten med två texturer; ovan markvåningar - motstående tegel; glasmålningsstrukturer för balkonger. Inredning av gemensamma utrymmen - i enlighet med lokalernas funktionella syfte. Den inbyggda och bifogade underjordiska parkeringsplatsen i en våning upptar en del av källarvåningen i bostadshus nr 1 och nr 2 och gårdsutrymmet mellan dessa hus och är uppdelat i två fack. Antalet parkeringsplatser är 324. Fordon kör in och ut via två täckta dubbelspåriga ramper. Utgångar från parkeringen sker via trappor direkt till gatan. Taket är i bruk. För att säkerställa levnadsvillkoren för MMGN, vid ingångarna till de inbyggda lokalerna, finns det ett område för att installera en hiss med en hopfällbar plattform för en stol. Entréer till bostadsdelen utformas från marknivå (parkeringsplatsens tak).

Konstruktiva och rymdplanerande lösningar.

Det planerade steget I av byggandet av ett multifunktionellt komplex med normal ansvarsnivå består av bostadshus nr 1, nr 2, med en underjordisk inbyggd och bifogad parkeringsplats för bostadshus nr 3, nr 4. Bostäder byggnad nr 1 - 9-11 våningar och bostadshus nr 2 - 10, 15:e och 22:a våningarna är utformade med 10 sektioner vardera, åtskilda av sedimentära expansionsfogar. Den underjordiska parkeringsplatsen är en våning, uppdelad av sedimentära expansionsfogar i fyra block. Bostadshus nr 3 – 17 våningar och bostadshus nr 4 – 9 våningar, fristående. Beräkningarna av bostadshus och parkeringsplatser utfördes med hjälp av LIRAs mjukvarusystem. Version 9.6, Monomakh. Version 4.5, SCAD. Version 11.3. Bostadshus nr 1, nr 2, nr 3, nr 4. Den strukturella utformningen av bostadshus är ett väggsystem med bärande längsgående och tvärgående monolitiska armerade betongväggar. Den rumsliga styvheten och stabiliteten hos byggnader säkerställs genom det gemensamma arbetet av vertikala bärande element i byggnader med monolitiska golvtak. Ytterväggar är icke-bärande, golv-för-golv, uppburna på golvplattor och består av lättbetongblock av AEROC-typ D 400, B 2,5, F 50, 375 mm tjock och ihålig tegel 120 mm tjock, densitet 1200 kg/m³, M 150, F 50 på M 100 lösning. Gardinväggar är fästa på bärande konstruktioner. Källarens ytterväggar är monolitisk armerad betong 200 mm, 240 mm tjock med isolering från Penoplex plattor 50 - 100 mm tjocka. Innerväggar är monolitisk armerad betong med en tjocklek på 160 200 mm. Skiljeväggarna är gjorda av SKU 2 R-19 "Meliconpolar" block, 80 mm tjocka. Golv och beläggning – monolitisk armerad betong balklös platta med en tjocklek på 160 200 mm. Trappor är prefabricerade armerade betongflygningar på monolitiska plattformar. Separata trappor är monolitisk armerad betong och gjorda av prefabricerade steg på stålsträngar. Externa trappor och ramper är monolitisk armerad betong. Hissschaktens väggar är monolitisk armerad betong med en tjocklek på 160 mm för byggnader med en höjd av 28 m och en tjocklek på 200 mm för byggnader med en höjd av mer än 28 m. Material av monolitiska underjordiska konstruktioner - betongklass B 30, W 8, F150, armeringsklass A I, Bp I, A 500 Materialet i monolitiska strukturer över 0.000-märket är betongklass B 25, armeringsklass A I, BP I, A 500. Underjordisk parkering. Den designade parkeringsplatsen är avskild från bostadshus med sedimentära expansionsfogar. Den strukturella designen av parkeringsplatsen är ett ramväggsystem av monolitiska armerade betongkonstruktioner. Parkeringsplatsens rumsliga styvhet och stabilitet säkerställs av sammanfogningen av vertikala bärande element med en monolitisk beläggning, styvheten hos pelarstödsenheterna och förstyvande membran. Ytterväggarna är bärande monolitisk armerad betong 300 mm tjock med isolering gjord av Penoplex 50-100 mm tjock. De inre väggarna är monolitisk armerad betong med en tjocklek på 200 mm. Kolumner är monolitisk armerad betong. Huvudpelarens avstånd är 4,7 x 7,9 m, pelartvärsnittet är 400 x 600 mm. Beläggningen är en monolitisk armerad betongplatta 300 mm tjock med versaler 600 mm tjocka (mått i plan 1000 x 1200 mm) och konturbalkar med en sektion på 400 x 600 (h) mm. Trappor och ramper är monolitisk armerad betong. Material av monolitiska konstruktioner – betongklass B 25, W8, F 100, armeringsklass A I, A III. Grunderna till bostadshus och parkeringsplatser utformades utifrån resultaten av tekniska och geologiska undersökningar som utförts på byggarbetsplatsen. Utformningen av grunderna för bostadshus nr 1, nr 2, nr 3 - monolitiska armerade betongplattor 600 mm tjocka på pålar. Pålarna är borrade monolitiska armerade betongpålar med en diameter på 520 mm, en längd på 21,6 m och en längd på 28 m (22-våningssektioner av byggnad nr 2), gjorda från markytan med hjälp av Fundex-tekniken med en förlorad dricks. Vid basen av pålarna, 21,6 m långa, finns siltig sandig lerjord med grus, småsten, stenblock, hård med egenskaperna e = 0,329, Ι L = - 0,42, E = 200 kg/cm². Vid basen av de 28 m långa pålarna finns hårda siltig lera med egenskaperna e = 0,490, Ι L = - 0,57, E = 330 kg/cm². Baserat på resultaten av statisk jordsondering och beräkningar antas dimensioneringsbelastningen på en 21,6 m lång påle vara 100 tf och på en 28 m lång påle - 270 tf. Innan massutförande av pålar kontrolleras konstruktionsbelastningen på pålarna baserat på resultaten av förkonstruktionstester av pålar med statisk belastning, vid utförande av pålfält tillhandahålls kontrolltester av pålar.

Bemyndigande