Projekt av parkeringsplatser, parkeringsplatser och garage

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Parkeringsplatser, parkeringsplatser och garage

Parkering för 1000 platser

Index: 02121900
Dokumentation:
Arbetsdokumentation inklusive uppskattningar
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
768 MB
Filformat:
redigerbara format
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,046.00
Rabatt:

Projekt av ett affärscenter med en bifogad utomhusparkering i flera våningar

Index: 78.138.256
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
9800 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,522.00
Rabatt:

Parkeringsprojekt för 596 platser

Index: 52.151.211
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
101 MB
Filformat:
* .pdf
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,500.00
Rabatt:

Parkering för 62 platser

Index: 25.164.216
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
598 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,500.00
Rabatt:

Flervåningsgarage (parkering)

Index: 42.116.263
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
370 MB
Filformat:
*.dwg, vissa avsnitt - *.pdf
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,492.00
Rabatt:
Sida 1 från 8

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Parkering är en mycket specialiserad struktur, vars syfte är att rymma så många parkeringsplatser som möjligt med en minsta byggvolym. Parkeringsplatsen och elementen av mättnad av dess arkitektoniska miljö, som interagerar med varandra genom rymdplanerande anslutningar, bildar en bekväm nivå av livet i staden. Massivt parkerade bilar på stadsgator stör trafikflödet. Bilar på bostadshusens innergårdar tar plats för barn- och idrottsplatser, promenadytor, grönytor m.m. Parkeringsplatser kan placeras separat (platta parkeringsplatser, lådor, ramper, mekaniserade och automatiserade), såväl som inbyggda och anslutna (mellan byggnader, under byggnader i deras gångar), i bifogade volymer, på de övre våningarna eller täckning ( under byggnader och nära dessa territorier). Parkeringsplatser finns både i bostadsområden och i allmänna utrymmen. Parkeringsplatser kan vara en- eller flera våningar; öppen, stängd och kombinerad. Enligt organisationen av lagring: cell, box, arena och kombinerad. Parkeringsplatsernas utformning beaktas klimat-, landskaps- och stadsplaneringsförhållanden och den omgivande bebyggelsens karaktär. Ovan mark parkeringsplatser är designade upp till 9 våningar, underjordiska - upp till 5 underjordiska våningar. Antalet våningar beror på antalet erforderliga parkeringsplatser och den yta som avsatts för byggnation. Staket, säkerhetsstolpar, bommar, videoövervakning och passersystem, trafikbegränsare med mera installeras på parkeringsplatser. Parkering är en viktig infrastrukturell del av varje anläggning, vilket till stor del avgör dess klass och marknadsattraktionskraft. Dess kvalitetsegenskaper är också viktiga: tillförlitlighet, överensstämmelse med standarder och krav. Våra projekt utvecklas med hänsyn till designstandarderna för strukturer av denna typ och stadsmiljöns bekvämlighet.

Bemyndigande