Skolprojekt

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Skolor (GBOU)

Skola för 550 platser (BIM)

Index: 03092005B
Dokumentation:
Design, arbetsdokumentation, BIM-modell
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
2810 MB
Filformat:
*.pdf, *.xlsx, *.ifc, *.rvt
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,690.00
Rabatt:

Skola för 960 platser

Index: 20012401
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
740 MB
Filformat:
*.pdf, *.xlsx
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,600.00
Rabatt:

Skola för 1000 platser

Index: 18012405
Dokumentation:
Projektdokumentation inklusive uppskattningar
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
630 MB
Filformat:
*.pdf, *.xlsx
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,600.00
Rabatt:

Skola för 1100 platser

Index: 29032301
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
1890 MB
Filformat:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Expertutlåtande:
positivt, 2020.
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,600.00
Rabatt:

Skola för 1100 platser

Index: 29032300
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
1563 MB
Filformat:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Expertutlåtande:
positivt, 2021.
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,550.00
Rabatt:
Sida 1 från 11

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Allmän gymnasieutbildning är en obligatorisk del av livslång utbildning, som syftar till att säkerställa individens allsidiga utveckling genom studier och fostran. Det finns olika typer av allmänna läroanstalter: specialskola (internatskola); gymnasium; lyceum; skola för social rehabilitering; kvällsskola osv. De vanligaste är grundskola, grundskola (grund) och gymnasieskola. På skolplatser finns i regel utbildning, idrott och idrott, utbildnings- och forskningsområden, ekonomiska zoner och rekreationsområden. Grunden för den arkitektoniska och planmässiga lösningen är grupperingen av lokaler som motsvarar deras funktionella syfte. Dessutom bör skolbyggnaden bidra till skapandet av ett psykologiskt klimat och sanitär och hygienisk komfort, estetisk utbildning av elever, säkerställa fördelning av alla elever i separata grupper, med hänsyn till åldersegenskaper och utveckling av individuella förmågor. En viktig faktor som bestämmer skolans huvudsammansättning är karaktären på förhållandet mellan enskilda funktionella block eller grupper av lokaler. I design- och konstruktionspraktik kan vi villkorligt skilja sådana typer av arkitektonisk sammansättning som: centraliserad, blockerad, paviljong och blandad. Skolans sammansättning påverkas avsevärt av layouten och den ömsesidiga placeringen av utbildningsblock och sektioner, med hänsyn till kraven för deras optimala orientering. Det vanligaste upplägget med ensidig placering av fyra klasser och allmän rekreation. För äldre elever används en studiedel med en- och dubbelsidig placering av klassrum, förenade av korridorrekreation. Lokaler som inte ingår i utbildningsblock och sektioner slås samman till grupper: allmän skola och utbildnings- och industri-, utbildnings- och idrottslokaler samt lokaler för kulturarbete och allmänna skoländamål (matsalar, skafferier, administrativa och ekonomiska tjänster, sjukvård). Vid utformning av skolinstitutioner tillhandahålls naturlig belysning och insolering av utbildnings- och hjälplokaler, och brandsäkerhetskraven beaktas. Utformningslayouten för utbildningsinstitutioner bestäms med hänsyn till industri- och konstruktionsbasen för bosättningen och teknisk och ekonomisk analys. De vanligaste materialen i byggandet är lokala material, monolitiska och prefabricerade armerade betongkonstruktioner, lättmetallsystem, skal m.m.

Bemyndigande