Uppskattning för större reparationer av skolan

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Uppskattning för större reparationer av skolan

Grundpris inklusive moms
Rea-pris
Pris $12.00
Rabatt
Pris $12.00
Index: 2.190.251
Dokumentation: Uppskattningsdokumentation
sektioner: alla avsnitt
Filformat: *.doc, *.xlsx
Datavolym: 124 MB
Expertutlåtande: positiv
Uppskattning för en omfattande översyn av skolan. Objekt: Omfattande översyn av en statlig läroanstalt, gymnasieskola

Tekniska och ekonomiska egenskaper hos huvudbyggnadsprojektet
Området för tomten inom marktilldelningens gränser, hektar: 0,1733
Byggarea, m2: 600,0
Total byggnadsarea, m2: 1730,00
Byggnadens konstruktionsvolym, inklusive m3: 8982,00
underjordisk del, m3: 353,42
Antal våningar, våning: 4

Kostnadsindikatorer
Beräknad kostnad vid basprisnivån 2001 (exklusive moms)
Totalt: tusen rubel: 14 441,81
Bygg- och installationsarbete, tusen rubel: 10 808,00
Utrustning, tusen rubel: 2 758,79
Andra kostnader, tusen rubel: 875,02
Inklusive
PIR, tusen rubel: 457,06
återbetalningsbara belopp, tusen rubel: 26,68
Beräknad kostnad vid nuvarande prisnivå i mars 2012 (inklusive moms)
Totalt: tusen rubel: 91 883,16
Bygg- och installationsarbete, tusen rubel: 78 568,57
Utrustning, tusen rubel: 8 562,40
Övriga kostnader, tusen rubel: 4 752,19
Inklusive
PIR, tusen rubel: 1692,23
Moms, tusen rubel: 14016,08
återbetalningsbara belopp, tusen rubel: 186,79

Information om de standarder som används, samt de index som används för att omvandla den beräknade kostnaden från grundprisnivån till den nuvarande nivån

Den beräknade kostnaden för byggnation har fastställts med hjälp av basindexmetoden. Lokala uppskattningar sammanställdes i baspriser för 2001 med hjälp av territoriella prissamlingar (TER-2001 SPb, TERM-2001 SPb, TERr-2001 SPb). Kostnaden för material, produkter och strukturer togs enligt insamlingen av genomsnittliga uppskattade priser för basmaterial, produkter och strukturer som används i byggandet (SSSC St. Petersburg) och prislistor som kunden kommit överens om. Omräkning av den beräknade kostnaden från baspriset till den nuvarande prisnivån för mars 2012, med hänsyn tagen till indexen för förändringar i den beräknade kostnaden för delar av direkta kostnader i enlighet med beslutet från kommittén för ekonomisk utveckling, industripolitik och handel daterad 07.03.2012-279-81 nr 33.2004-r. Omkostnader accepteras per typ av arbete från lönefonden enligt MDS81-25.2001. Beräknad vinst bestäms av typ av arbete från lönefonden enligt MDS01.01.2011-06.12.2010. Vid fastställande av omkostnader och beräknad vinst tillämpades reducerande faktorer på standarderna för omkostnader och beräknad vinst i enlighet med förfarandet för tillämpning av standarder för omkostnader och beräknad vinst vid byggande från 41099-08-17.03.2011 (Regionalministeriets brev Utveckling daterad 6056 nr 08-КК/81, daterad 05 .01 nr 2001-IP/81). Kostnader för tillfälliga byggnader och konstruktioner accepteras i enlighet med GSNr 05-02-2007-XNUMX. Merkostnader vid utförandet av arbeten på vintern accepteras i enlighet med GSNr XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX.

Information om operativa förändringar som gjorts i uppskattningsunderlaget under processen för att kontrollera den uppskattade kostnaden

Prislistor som överenskommits av kunden presenteras i enlighet med kraven i MDS 81-35.2004 (klausuler 4.25, 4.28). Kostnaderna för omhändertagande av byggavfall som erhålls från demontering och demontering av konstruktioner beaktas i enlighet med avsnittet ”Teknologiska föreskrifter för hantering av byggavfall”. Kostnaderna för teknisk övervakning beaktas i enlighet med kraven i MDS 81-35.2004 (klausul 4.87). Lokala kostnadsberäkningar har justerats: Kostnaden för monterad och icke monterad utrustning har justerats i enlighet med konstruktionsdata. Omfattningen av byggnads- och installationsarbeten på skolbyggnaden och anläggningsarbeten vid landskapsplanering av skolans område bestäms i enlighet med det presenterade projektet. Kostnaderna för driftsättningsarbetet bestäms utifrån kostnadsindikatorerna för den analoga anläggningen, bekräftade av ett brev från kunden. Kostnaden för projekterings- och undersökningsarbeten har justerats: Kostnaden för projekteringsarbeten har minskat på grund av: tillämpningen av en reduktionsfaktor för den inbyggda volymen; eliminera kostnader för utformningen av off-site nätverk som inte bekräftas av projektet; förtydligande i enlighet med den tekniska rapporten av omfattningen av tekniska och geologiska undersökningar.

Bemyndigande