Projekt av snösmältnings- och snömottagningspunkter

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Snösmältpunkter

Snöuppsamlingsplatsprojekt

Index: 95.167.249
Dokumentation:
Projektdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
872 MB
Filformat:
* .pdf
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,290.00
Rabatt:

Snösmältpunktsprojekt

Index: 16.141.250
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
1313 MB
Filformat:
* .pdf
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,260.00
Rabatt:

Projekt av en stationär snösmältpunkt

Index: 76.132.235
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
586 MB
Filformat:
redigerbara format
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,210.00
Rabatt:

Snöuppsamlingsplatsprojekt

Index: 27.164.256
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
703 MB
Filformat:
* .pdf
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,200.00
Rabatt:

Snösmältpunktsprojekt

Index: 17.198.215
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
801 MB
Filformat:
redigerbara format
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,140.00
Rabatt:

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Stadens funktion på vintern leder oundvikligen till behovet av att ta bort snö och bekämpa isbildning på vägarna. Kampen mot isbildning bedrivs huvudsakligen med kemiska metoder, vilket leder till att stora massor av kemiska reagens släpps ut i vattenbassänger och jordmassor, förorenar yt- och grundvatten och utgör ett hot mot flora, fauna och människor. Att lagra snö för dess naturliga smältning på våren eller dumpa den i stadens flodnät ​​leder till betydande förändringar i den kemiska sammansättningen av huvudkomponenterna i miljön (jord, vatten, luft). I detta avseende är effektiv rengöring av stora snö- och ismassor och deras bortskaffande med minimala tekniska och ekonomiska kostnader nödvändig. Det är motiverat att använda avlopp för att smälta snö som samlas in från vägar. Kapaciteten hos reningsanläggningar i staden är tillräcklig för att ta emot avrinning från smält snö vid snösmältningspunkter. Den angivna lösningen användes i de projekt som presenteras i detta avsnitt. Den ungefärliga produktiviteten för en stationär snösmältpunkt gör att vi kan tillfredsställa behovet av snöbearbetning i ett stort område av staden. Elbehovet för snösmältpunkter är cirka 0,5 mVA (snösmältpunkt), strömförsörjningskategori – III. Projekten sörjer inte för användning av råvaror och sekundära resurser. Inga speciella tekniska förutsättningar krävs vid utveckling av projekt.

Bemyndigande