Rivningsprojekt för bostadshus

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Rivningsprojekt för bostadshus

Grundpris inklusive moms
Rea-pris
Pris $245.00
Rabatt
Pris $245.00
Index: 16.113.203
Dokumentation: Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner: alla avsnitt
Datavolym: 341 MB
Filformat: * .pdf
Expertutlåtande: positiv
Rivning av ett bostadshus
Projektdokumentation med uppskattningar och resultat av tekniska undersökningar för den första byggnadsfasen - demontering (rivning) av ett bostadshus för efterföljande byggande av ett hyreshus

Tekniska och ekonomiska indikatorer
Området på platsen (inom gränserna för territoriets stängsel), m2: 11517,0
Byggnad som ska rivas
Byggnadsyta belyst.A /lit. A1, m2: 1617,6 / 345,2
Byggnadsyta: lit.A /lit. A1, m2: 5562,0/1340,0
Byggvolym (ovanjordsdel): tänd. A / lit.A1, m3: 25720,0/2451
Byggvolym (underjordisk del): tänd. A / lit.A1, m3: 2911/1208
Antal våningar: upplyst. A / lit A1, våning: 5/2
Total varaktighet för nedmontering av byggnaden, med hänsyn tagen till förberedelseperioden, månader: 3
Max antal anställda, personer: 22
Beräknad kostnad vid basprisnivån 2001 (exklusive moms)
Totalt: tusen rubel: 4966,105
Bygg- och installationsarbete, tusen rubel: 3512,444
Utrustning, tusen rubel: -
Andra kostnader, tusen rubel: 1453,661
Inklusive :
PIR, tusen rubel: 294,001
återbetalningsbara belopp, tusen rubel: 8,019
Beräknad kostnad vid nuvarande prisnivå i maj 2010 (inklusive moms)
Totalt: tusen rubel: 30058,470
Bygg- och installationsarbete, tusen rubel: 22269,383
Utrustning, tusen rubel: -
Andra kostnader, tusen rubel: 7789,087
inklusive:
PIR, tusen rubel: 1100,873
Moms, tusen rubel: 4132,396
återbetalningsbara belopp, tusen rubel: 107,282

Arkitektoniska och rymdplanerande lösningar

Byggnaden som rivs är belägen i en blockutveckling på Turbinnaya Street-sidan. Bostadshus - byggt 1931, med källare och vind, rörligt antal våningar: bokstaven A - en femvåningsbyggnad med rektangulär kontur i plan, bokstaven A1 - en tvåvånings tillbyggnad. Byggnadens strukturella utformning är tvåspann med längsgående bärande väggar. Den allmänna planlösningen är multisektionell, med lägenheter grupperade runt 9 trappor. Byggnadens grunder är remsor, väggarna är av tegel, taket mellan golven är på träbjälkar, taket är metall på träbjälkar. Ingen omfattande översyn av byggnaden genomfördes. Byggnaden är i förfall, upptagen, frånkopplad från elnät. De ovanjordiska och underjordiska delarna av byggnaden är föremål för demontering (rivning) baserat på slutsatsen av det interdepartementala uppdraget. Efter att rivningsarbetet är klart ligger byggarbetsplatsen kvar på marknivå med området inhägnat tills nybyggnationen påbörjas. Rivningen av byggnaden utförs i syfte att senare bygga ett flerbostadshus.

Ingenjörsutrustning, tekniska stödnätverk, ingenjörsaktiviteter

Enligt specifikationer bestämmelser vidtas för avlägsnande av elnät under byggarbetsplatsen. Projektet att ta bort nätverken har kommit överens om. Enligt specifikationerna utformades och godkändes avlägsnandet av extern belysning från byggnadsområdet. I enlighet med tekniska specifikationer tillhandahålls borttagning av SKT huvudledningar. Projektet har godkänts Det var tänkt att ta bort kommunikationsledningar under byggnaden som är föremål för rivning. Före rivning av byggnaden planeras att koppla bort och demontera alla befintliga in- och utgångar enligt de schematiska diagram som överenskommits med ägare och driftorganisationer. 6.1.3. Åtgärder för att säkerställa det sanitära och epidemiologiska välbefinnandet för befolkningen och arbetarna: Enligt den sanitära och epidemiologiska slutsatsen från kontoret för Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare för staden, resultaten av en radiologisk undersökning av tomten och byggnader som är föremål för rivning uppfyller kraven i SP 2.6.1.799-99, SP 2.6.1.758-99, SanPiN 2.6.1.2523-09. Baserat på resultaten av jordtester på byggarbetsplatsen lämnades en sanitär och epidemiologisk slutsats till kontoret för Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare i staden enligt kemiska, mikrobiologiska och sanitärt-parasitologiska indikatorer (provtagningsdjup 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m), vilket fastställer diskrepans mellan markkemiska indikatorer och statliga sanitära och epidemiologiska regler och standarder på djupet på 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m. Jord på djup av 0,0-0,2, 0,2 m, 1,0-1,0 m, 2,0-XNUMX m enligt kemiska indikatorer tillhör kategorin "extremt farliga" föroreningar. I konstruktionsunderlaget föreskrivs åtgärder för hantering av förorenade jordar. Rivningen av ett bostadshus kommer att ske i nära anslutning till befintliga bostadshus, med fasader med fönster mot byggarbetsplatsen. Med hänsyn till närheten till bostadshus kommer allt arbete endast att utföras under dagtid med maximal användning av tekniker och utrustning med låg ljudnivå. För att förse byggarbetsplatsen med el under dagtid kommer SDMO-märkta dieselkraftverk i bullerskyddad design att användas. På natten kommer belysning av platsen och uppvärmning av stugorna att utföras från autonoma källor som drivs av batterier. En bedömning av förväntad bullerpåverkan från rivningsarbeten på närliggande bostadshus redovisas. Designpunkter valdes längs hela omkretsen av platsen, vilket gjorde det möjligt att välja den optimala platsen för att placera stationär utrustning - ett dieselkraftverk och en kompressor. För att eliminera deras negativa inverkan på vardagsrummen i närliggande byggnader designades en 4-meters kontinuerlig skärm med en lutning av den övre delen mot byggarbetsplatsen. Tillräckligheten av effektiviteten av skärmningseffekten i förhållande till ett femvånings bostadshus bekräftas genom beräkning. För att minska buller har en uppsättning specialåtgärder utformats ytterligare: utföra arbete med bullrig utrustning från 9:17 till 5:10, begränsning av utrustningens totala drifttid till 15 timmar om dagen, organisera regelbundna pauser på XNUMX-XNUMX minuter med kompletta avstängning av utrustning. Avsnittet "Demonteringsorganisationsprojekt" utvecklades i enlighet med kraven i SanPiN 2.2.3.1384-03. Åtgärder har utvecklats för att organisera byggarbetsplatsen och tillhandahålla sanitära anläggningar för arbetare. Projektdokumentationen tillhandahåller alla anställda personlig skyddsutrustning och skyddskläder. I konstruktionsunderlaget redovisas en bedömning av nedmonteringsarbetets inverkan på livsmiljön och människors livsvillkor. De miljöskyddsåtgärder som presenteras i projektdokumentationen gör det möjligt att säkerställa det sanitära och epidemiologiska välbefinnandet för befolkningen i de omgivande byggnaderna och arbetarna under rivningsarbetet när de planerade aktiviteterna utförs.

Organisation av byggandet

Projektet omfattar rivning av en beredskapsbyggnad, inklusive en 5-våningsbyggnad, bokstav A, med en bebyggd yta på 1617,6 m2, en höjd av 15,9 m och en källare h=2,0 m, och en 2- våningsbyggnad, bokstav A1, med en yta av 345,2 m2, höjd 7,1 m och källare h=3,5 m. Byggnadens väggar är av tegel, 2,5 tegelstenar tjocka, taken är på träbjälkar placerade mellan de längsgående väggarna med en stigning på 1,1 m. Källarens längsgående väggar är av betong, tvärväggarna är tegel, källartaket är i form av betongvalv uppburna av längsgående väggar och en mellanliggande metalltvärstång på tegelmellanstöd. Källaren användes tidigare som civilförsvarsbyggnad. Byggnadens grunder är remsor och spillror. Byggnadsplanen utvecklades i en skala av 1:500 för rivningsperioden av byggnaden, med hänsyn tagen till arbetet under förberedelseperioden, installation av stängsel av byggarbetsplatsen, frånkoppling och omlokalisering av transitnätverk. Byggarbetsplatsens stängsel är gjord av metallprofiler på trästolpar 2,0 m höga med installation av fotgängargallerier och skyddande tak i enlighet med kraven i GOST 23407-78. Införsel av fordon och byggutrustning till byggarbetsplatsen tillhandahålls från Sevastopolskaya Street, utgång från byggarbetsplatsen tillhandahålls till Turbinnaya Street med en "Moidodyr-K4" fordonshjultvättanläggning med återvunnet vattenförsörjning. Intra-site passager tillhandahålls med hjälp av tillfälliga uppfarter med krossade stenytor. Demontering av den ovanjordiska delen av byggnaden utförs mekaniskt med hjälp av en HITACHI-450 grävmaskin utrustad med en höglyftsbom och utbytbar utrustning - hydraulisk sax. Demontering av den underjordiska delen utförs med en HITACHI-350 grävmaskin med utbytbar utrustning - en gyrohammare. Mekanisering av byggnadsarbeten är komplex. Driftläget är tvåskift. Bygglägret, med ett maximalt antal anställda på 15 personer, består av 2 inventeringshytter av containertyp. Strömförsörjning sker från ett mobilt dieselkraftverk med en kapacitet på 25 kW. Den totala byggtiden, med hänsyn till förberedelseperioden, är 3 månader. Byggavfall som genereras under demontering transporteras av en specialiserad organisation till den licensierade deponin "Plant MPBO-2" vid Volkhonskoye Shosse, byggnad 20. Krav på organisationen av en byggarbetsplats, arbetarskydd och hygien vid byggnadsarbeten, metoder för byggnadsarbete, metoder för instrumentell kontroll över byggkvaliteten, arbetarskyddsåtgärder och villkor för att bevara miljön är fullt uppfyllda. Användningen av material och mekaniseringsutrustning som specificeras i projektet motiveras av beräkningar och arbetsförhållanden.

Bemyndigande