Byggprojekt av fritidscentret MDC

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Fritidscenter

Grundpris inklusive moms
Rea-pris
Pris $2,320.00
Rabatt
Pris $2,320.00
Index: 12012200
Dokumentation: Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner: alla avsnitt
Datavolym: 345 MB
Filformat: *.dwg, *.doc, *.pdf
Fritidscenter
Projekt. arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och resultat av ingenjörsundersökningar för uppförande av en fritidsgård
Tekniska och ekonomiska indikatorer för de designade huvudbyggnadsprojekten:
Byggnadens konstruktionsvolym, m3: 8502,0
Byggarea, m2: 1046,0
Total byggnadsarea, m2: 1286,0
Användbar yta av byggnaden, m2: 1101,3
Beräknad byggnadsarea, m2: 763,0
Antal våningar, våning: 2
Auditoriumkapacitet, sittplatser: 120

Arkitektoniska lösningar.

Fritidshusbyggnadens arkitektoniska och planmässiga lösning motiveras av dess funktions- och strukturdiagram. Fritidshusbyggnadens volym-rumsmässiga sammansättning är en tvåvåningsvolym med sadeltak i flera plan. Huvudelementet i kompositionen är ett universellt auditorium för 120 platser med en scen 6x11,6 m. Byggnaden har en rationell layout med en central ingång och två evakueringstrappor placerade på höger och vänster sida av byggnaden. Grundläggande grupper av lokaler placeras kompakt i enlighet med funktionella zonindelningskrav. På tomten är byggnaden orienterad med huvudentrén mot söder, därmed är alla lekrum och arbetsrum orienterade mot öster, söder och väster. Bruksingångarna till byggnaden är belägna på norra sidan. För vertikal kommunikation har byggnaden två trappor av typ L1, som har separata utgångar till utsidan. Utgångar till vind och tak utformas från trapphusen. För att säkerställa tillgång till byggnaden för personer med begränsad rörlighet, föreskriver projektet att djupet på vestibulen av huvudentrén till byggnaden ska vara 2,5 m, med en bredd på 7,15 m. Bredden på entrédörrarna (tydligt) är 1800 mm. Mått på entréområdet är 8,4 m gånger 2,2 m (djup). Platsen är utrustad med en ramp med standardiserad lutning. Designen ger möjlighet till avdelande staket med dubbelsidiga ledstänger på den tillgängliga entrétrappan. Projektet designade en passagehiss med en lastkapacitet på 630 kg med invändiga kabinmått på 1100x1400x2100 mm i enlighet med kraven i GOST R 53296. Dörrbredd 900 mm. Brandmotståndsgränsen för hisschaktdörrar antas vara E 30. För att säkerställa säkerheten för alla funktionshindrade som vistas på andra våningen, tillhandahåller projektet en säkerhetszon i hisshallen. Hisshallens mått är 2230x3580 mm (djup). Brandmotståndsgränsen för väggar är REI 150, dörrar - EI 30. Lufttryck tillhandahålls vid brand.

Konstruktiva beslut.

Fritidshemsbyggnaden är utformad med en monolitisk ram av armerad betong. Kolumnformade fundament av monolitisk armerad betong. Golven är monolitisk armerad betong, 200 mm tjock. Väggarna i trappor, trappor och landningar är monolitisk armerad betong. Ytterväggarna är självbärande och tillverkade av M50 basalt andesitblock i enlighet med GOST 6133-99, med en densitet på 1450 kg/m3 och en tjocklek på 390 mm. Upphängt fasadsystem med luftspalt "A-VENT VF K" med beklädnad med porslinsplattor 10 mm tjocka (TU 5271-002-80949215-08). Värmeisolering - hydrofoberade mineralullsplattor baserade på stenar från basaltgruppen TECHNOVENT Standard. Taket är gavel och flerplan på fackverk och balkar av metall. Beläggning – metallplatta MP Montecristo-S NorTsKn MP (PE-01-5005-0.5). Värmeisolering - hydrofoberade mineralullsplattor baserade på stenar av basaltgruppen "Bazalit DV", med en densitet på minst 30 kg/m3, 200 mm tjock i två lager. En byggnad med ett externt organiserat avloppssystem. Innerväggar och skiljeväggar: från andesit-basaltblock M50 enligt GOST 6133-99, densitet 1450 kg/m3, tjocklek 390 och 190 mm; från vanlig tegel M75 enligt GOST 530-2007 på cement-sandbruk M50 med en tjocklek på 120 mm. Iitrazhi - tvåkammar tvåglasfönster inramat från SIAL KP50K aluminiumprofiler. Fönsterblock tillverkade av polyvinylkloridprofiler i enlighet med GOST 30674-99 med tvåglasfönster. Ytterdörrar är av metall enligt GOST 31173-2003, med självstängande enheter och tätningar i dörröppningarna. Innerdörrar är av trä enligt GOST 475-2016. Dörrar till lokaler med kategori "B" -brandsäker metall. Invändiga branddörrar är av metall, tillverkade av NPO PULSE. Alla tekniska stödsystem är designade i byggnaden.

Bemyndigande