Idrottsanläggningsprojekt

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Sportföremål

Standard pooldesign 2С-09-15 (kod 258/61)/ 2С-09-15/67

Index: 18052300
Dokumentation:
Arbetsdokumentation inklusive uppskattningar
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
810 MB
Filformat:
*.pdf, *.doc, *.xlsx
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $3,150.00
Rabatt:

Sportbyggnadsstandardprojekt 2С-09-8 (99-56/61)

Index: 11042400
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
690 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,750.00
Rabatt:

Sport skidstadion

Index: 52.134.259
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
1094 MB
Filformat:
redigerbara format
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,650.00
Rabatt:

Isarenaprojekt

Index: 151118
Dokumentation:
Designdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
497 MB
Filformat:
*.dwg
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,600.00
Rabatt:

Multifunktionellt sportkomplex

Index: 17091900
Dokumentation:
Designdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
714 MB
Filformat:
pdf, andra format
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,510.00
Rabatt:
Sida 1 från 14

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Innan design och konstruktion av idrottsanläggningar påbörjas är det nödvändigt att i detalj diskutera de tekniska kraven för den designade idrottsanläggningen, möjligheterna och finansieringskällorna för byggandet och tillhandahållandet av byggmaterial och arbetskraft. Arrangörer av framtida byggande måste först och främst tydligt förstå syftet med idrottsanläggningen, dess klass, kapacitet, sammansättningen av huvudbyggnaderna (marker, fält, hallar), hjälplokaler och strukturer för åskådare. Efter detta måste du bestämma den beräknade kostnaden för framtida byggnadsarbeten. Om bygget kommer att utföras enligt ett standardprojekt, så bestäms den beräknade kostnaden av projektets totala uppskattning. När du använder ett enskilt projekt måste du själv beräkna den ungefärliga kostnaden för byggarbete. Efter att ha fastställt kostnaden för byggandet är det nödvändigt att lösa problemet med finansieringen av design- och konstruktionsarbeten. Designarbetet utförs av statliga designorganisationer och privata byråer. Om projektet kommer att utvecklas av en statlig designorganisation, måste kunden i sin högre organisation uppnå tilldelningen av gränser för designarbete och deras införande i den statliga planen. Gränser är de planerade volymerna av kapitalinvesteringar (materiella och mänskliga resurser) som tilldelas av statliga planeringsorgan. Efter att pengar och gränser funnits för projektering och uppförande av en idrottsanläggning, utvecklar och förbereder kundorganisationen tillsammans med projekteringsorganisationen för godkännande plangodkännanden för projektering av denna anläggning. Utformningsuppdraget måste ta hänsyn till regionala planeringsprojekt, samt projekt för planering och utveckling av städer och landsbygdsbebyggelse, ett mikrodistrikt eller en tomt som omfattar det territorium som planeras för byggande. Designbriefen ligger till grund för det framtida projektet. En teknolog-specialist inom idrott spelar en stor roll i dess förberedelse. Projekteringsuppdraget måste ange följande data: 1) antalet och kontingenten av idrottare och idrottsarbetare för vilka byggprojektet är avsett; 2) förteckning över strukturer och deras kapacitet; 3) en ungefärlig beräkning av området på platsen för konstruktion, med hänsyn till landskapsarkitektur, uppfarter och parkering för bilister; 4) ekonomiskt system samordnat med kundens ekonomiska och materiella kapacitet. Vid utarbetande av uppdrag för projektering av stora anläggningar (arenor, idrottspalats) tas en förstudie för byggnation fram som tar upp lönsamhetsfrågor för den framtida idrottsanläggningen. När du väljer en plats för byggandet av en idrottsanläggning är det nödvändigt att ta hänsyn till tekniska, ekonomiska och sanitära krav. Tekniska krav inkluderar valet av de mest gynnsamma förhållandena för idrott och idrott, samt överensstämmelse med standarder. Ekonomiska krav inkluderar villkoren för korrekt val av territorium. Platsen ska ligga så nära elkällor, vatten och vägar som möjligt. Sanitära och tekniska krav inkluderar: luftfuktighet och grundvattennivå på platsen, vindriktning, förekomst av källor till negativ påverkan av skadliga faktorer (fysiskt, kemiskt eller biologiskt ursprung). Efter tillstånd från lokala myndigheter att tilldela en plats för konstruktion, beställer organisationen ett byggpass från avdelningen för den regionala arkitekten eller avdelningen för konstruktion och arkitektur, utan vilket det är omöjligt att designa denna sportanläggning. Efter att ha ingått ett avtal med designorganisationen överförs alla dessa dokument till den. Samtidigt lämnar kunden vid avtalsslutande även ett intyg till en högre organisation om tillhandahållande av finansiering för allt möjligt arbete. Finansieringskällor för byggande och kapitalreparationer kan vara statliga (centraliserade och icke-centraliserade) och privata kapitalinvesteringar. Tiden för konstruktion och driftsättning av en idrottsanläggning beror på kundens ekonomiska kapacitet, såväl som entreprenörens konstruktionsförmåga. Den färdigställda idrottsanläggningen accepteras av kunden med en särskild provision. För att vara fullt fungerande måste varje idrottsanläggning vara utrustad med lämplig sportutrustning och förses med kvalificerad personal. Erfarenheten visar att majoriteten av befolkningen skulle vilja ha idrottsanläggningar nära sina hem. När man bygger idrottsanläggningar styrs de av befolkningens storlek och dess avstånd till bostadsorter. Enligt dessa data är det möjligt att upprätta ett optimalt nätverksdiagram för idrottsanläggningar. Närhetsidrottsanläggningar för dagliga aktiviteter: (Låg grad av nätverk av idrottsanläggningar), fotgängartillgänglighet - 5-7 minuter, serviceradie - 50-50m. Dessa sportanläggningar inkluderar komplexa idrottsplatser (för gymnastik, spel, friidrott) med en total yta på 120 m2. Dessa strukturer är utformade som komplex för barn och vuxna. Regionala anläggningar för systematiska idrottsaktiviteter för barn och vuxna. Dessa anläggningar är utformade för att kombineras till idrotts- och idrottsanläggningar i ett bostadsområde. Gångavstånd - 20 min. Distriktsövergripande anläggningar för specialidrott och fristående idrott. De ligger inom 20 min. resa med kollektivtrafik. Stadsomfattande idrottsanläggningar för alla sporter, för högt kvalificerade idrottare. Deras tillgänglighet är 30 minuter.

Bemyndigande