Externt belysningsprojekt med en väglängd på 2234 m

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Utomhusbelysningsprojekt

Grundpris inklusive moms
Rea-pris
Pris $225.00
Rabatt
Pris $225.00
Index: 71.161.246
Dokumentation: Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner: alla avsnitt
Datavolym: 649 MB
Filformat: * .pdf
Expertutlåtande: positiv
Utomhusbelysningssystem
Design- och arbetsdokumentation, inklusive uppskattningar, och resultaten av tekniska undersökningar för konstruktion av extern belysning av anläggningen
Tekniska och ekonomiska egenskaper hos huvudbyggnadsprojektet
Antal eluttag för strömförsörjning av utomhusbelysning elinstallation, st.: 1
Antal bokföringspunkter, st.: 1
Extern belysningsstolpar 1.T01.2.0 med LED-lampa STU 05 24-655, st.: 103
Effekt för installerade armaturer, kW: 0,061
Sträckningslängd, m: 2234,0
Beräknad kostnad vid basprisnivån 2001 (exklusive moms)
Totalt: tusen rubel: 6382,09
Bygg- och installationsarbete, tusen rubel: 4444,21
Utrustning, tusen rubel: 142,48
Andra kostnader, tusen rubel: 1795,40
inklusive:
PIR, tusen rubel: 180,66
återbetalningsbara belopp, tusen rubel: 8,93
Beräknad kostnad vid nuvarande prisnivå i augusti 2013 (inklusive moms)
Totalt: tusen rubel: 27772,64
Bygg- och installationsarbete, tusen rubel: 20222,28
Utrustning, tusen rubel: 571,95
Andra kostnader, tusen rubel: 6978,41
inklusive:
PIR, tusen rubel: 756,50
Moms, tusen rubel: 3566,18
återbetalningsbara belopp, tusen rubel: 41,22

Förbättring

 Projekteringsunderlag har tagits fram för uppförande av extern belysning av anläggningen, i enlighet med projekteringsuppdraget. Territoriet är anlagt. Efter att ha installerat de externa belysningsstolparna och lagt kabeln, tillhandahåller designdokumentationen restaurering av den skadade landskapsarkitekturen: restaurering av asfaltbetongbeläggningen, dikad vägyta - 50 m2, konstruktion: grov asfaltbetong typ A klass 1 på granit och BND 60/90 GOST 9128-2009 - 6 cm; grovkornig porös asfaltbetong klass 1 på granit och BND 60/90 GOST 9128-2009 – 8 cm; krossad granit kvalitet 1200 fr. 20-40 mm med skarvning GOST 8267-93 – 24 cm; fin sand GOST 8736-93* - specificeras lokalt; vägbanas toppskikt efter fräsarea - 150 m2, design: sandig asfaltbetong typ G klass II på granit och BND 60/90 GOST 9128-2009 - 5 cm; trottoaryta - 390 m2, konstruktion: asfaltbetong typ G klass II på granit och BND 60/90 GOST 9128-2009 - 3 cm; mycket porös asfaltbetong klass II på granit och BND 60/90 GOST 9128-2009 – 4,5 cm; krossad granit M 1200 fr. 20 - 40 mm med skarvning GOST 8267-93 - 15 cm; fin sand GOST 8736-93* - specificeras lokalt; geotextil "Taipar SF-40"; grundning; lokalt uppfartsområde – 470 m2, konstruktion: asfaltbetong typ G, klass II GOST 9128-2009 – 4 cm; mycket porös sandasfaltbetong klass I GOST 9128-2009 – 8 cm; krossad granit M 1200 fr. 20 - 40 mm med skarvning GOST 8267-93 - 22 cm; fin sand GOST 8736-93* - specificeras lokalt; geotextil "Taipar SF-40"; grundning; restaurering av asfalterad gångvägsyta - 370 m2, konstruktion: krossad granitsten 1200 fr. 3-10 mm GOST 8267-93 – 4 cm; krossad kalksten klass 1200 fr. 20 - 40 mm GOST 8267-93 – 14 cm; fin sand GOST 8736-93* – 30 cm; restaurering av tegelbeläggningsyta – 5 m2, utformning: stenplattor – 8 cm; cement-sandblandning 1:10 - 5 cm; krossad sten märke 800 fr. 20-40 mm med skarvning GOST 8267-93 – 15 cm; sandklass 1 GOST 8736-93* – specificeras lokalt; restaurering av kullerstensvägsyta – 5 m2, utformning: kullersten – 8 cm; cement-sandblandning 1:10 - 5 cm; krossad sten märke 800 fr. 20-40 mm med skarvning GOST 8267-93 – 15 cm; sandklass 1 GOST 8736-93* – specificeras lokalt; geotextil "Taipar SF-40"; grundning; restaurering av markstensyta – 11 m2, design: marksten – 13 cm; cement-sandblandning 1:10 - 5 cm; sandklass 1 GOST 8736-93* – specificeras lokalt; geotextil "Taipar SF-40"; grundning; restaurering av granitplattor – 16 m2, konstruktion: granitplattor – 8 cm; torr cement-sandblandning 1:10 – 15 cm; krossad granit kvalitet 1200 fr. 3-10 mm GOST 8267-93 – 20 cm; sandklass 1 GOST 8736-93* – specificeras lokalt; geotextil "Taipar SF-40"; grundning; rivning och restaurering av gräsmattor - 2452 m2 med införandet av ett vegetativt jordlager på 0,20 m, i enlighet med USPKh-lagen.

Ingenjörsutrustning, tekniska stödnätverk, ingenjörsaktiviteter

Strömförsörjningen för det externa belysningssystemet i anläggningens territorium är utformad från en ny kraftuttag (TP 211) av typen ShRU-400 och från en befintlig kraftuttag (TP 211), genom en designad mätpanel av ShKU-400 typ i enlighet med de tekniska specifikationerna. Tillförlitlighetskategori för strömförsörjning – III. Elkonsumenter – LED utomhusbelysningsarmaturer typ STU 05 24-655 (103 st.). Den beräknade effekten för anläggningens elpunkt är 5,710 kVA, effektpunkten är 1,129 kVA. Installation av lampor tillhandahålls på nya metallstöd av typ 1T01.2.0 (103 st.). Läggning av strömkabeln PvBShv 4x120 (42 m), 4x50 (21 m), PvVG 4x16 (3120 m) - i marken.

Organisation av byggandet

Byggorganisationsprojektet tillhandahåller konstruktion av extern belysning av anläggningen. Byggnadsöversiktsplanen har tagits fram i skala 1:500 för byggtiden, med hänsyn tagen till förberedelseperiodens arbete. Tillfälligt kontinuerligt stängsel av byggarbetsplatsen tillhandahålls i enlighet med kraven i GOST 23407-78. In- och utgångar av fordon och anläggningsutrustning till byggarbetsplatsen tillhandahålls från uppfarten. När du lämnar byggarbetsplatsen tillhandahålls en anläggning för rengöring av fordonshjul. Intra-site passager tillhandahålls på befintliga ytor. Förläggningen av kabelledningar är planerad att utföras med öppna metoder med skonsamma metoder. Mekanisering av byggnadsarbeten är komplex, med hjälp av mekanismer som: borr- och kranmaskin; lastbilskran; teleskoptorn. Arbetet är planerat att utföras i tvåskift. Material förvaras på entreprenörens bas. Tillhandahållandet av byggmaterial tillhandahålls från stadens byggindustriföretag. Byggherrarnas bruksrum, med ett maximalt antal anställda på 70 personer, ska placeras i specialutrustade fordon och vid entreprenörens bas. Byggnadens totala varaktighet, med hänsyn till förberedelseperiodens arbete, är 5 månader. Byggavfall som genereras under byggandet transporteras av en specialiserad organisation till en licensierad deponi för fast avfall. Krav på organisationen av en byggarbetsplats, arbetarskydd och hygien vid byggnadsarbeten, metoder för att utföra byggnadsarbeten, metoder för instrumentell kontroll av byggkvalitet, arbetarskyddsåtgärder, villkor för att bevara miljön är fullt uppfyllda. Användningen av material och mekanisering som specificeras i projektet motiveras av beräkningar och arbetsförhållanden.

Bemyndigande