Köpcentrumprojekt

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Shopping- och nöjescentra

Kommersiellt komplex med parkering i flera våningar

Index: 59.120.290
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
4253 MB
Filformat:
*.pdf, *.dwg, andra format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,246.00
Rabatt:

Multifunktionellt kommersiellt komplex

Index: 47.110.211
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
2874 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,170.00
Rabatt:

Multifunktionellt shopping- och nöjeskomplex (1:a och 2:a etappen)

Index: 92.178.295
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
625 MB
Filformat:
*.dwg, *.doc, *.pdf osv.
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,115.00
Rabatt:

MTK handelsbyggnadsprojekt

Index: 42.107.293
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
987 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,950.00
Rabatt:

Multifunktionellt komplext projekt

Index: 22.126.257
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
687 MB
Filformat:
* .pdf
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,923.00
Rabatt:
Sida 1 från 4

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Ett shopping- och nöjescenter är en vanlig typ av byggnad inom detaljhandeln. Köpcentrum är huvudobjekten för handel och konsumenttjänster, som förenar olika catering-, konsumenttjänster och handelsföretag. Gallerior och köpcentra är av lokal och stadsmässig betydelse. Lokala centra består ofta av två eller tre stora block, som förenar företag som ligger nära i funktion och underordning. Enligt stadsplaneringsprincipen är köpcentra av urban betydelse indelade i tre typer: köpcentrum i planområdet; specialiserat och stadstäckande köpcentrum. Centrum av den första typen är belägna på områden som är gemensamma för flera serviceinstitutioner, vilket möjliggör ekonomisk användning av urbant territorium och bildar också stora arkitektoniska komplex. Specialiserade centra finns självständigt på platser där besökarna är mest koncentrerade och samarbetar ofta med transportnav. Samtidigt är transport- och gångflöden organiserade på olika nivåer. Ett stadstäckande shopping- och nöjescentrum designas i stadskärnan. Samtidigt som det ger bekväma förbindelser till bostadsområden och transportnav för interna och externa transporter. Tekniker för funktionell zonindelning av huvudvolymerna i en byggnad:

1) horisontell (planar);

2) vertikal (flerskiktad).

Från alla olika rymdplaneringslösningar för köpcentrum kan tre huvudsakliga sammansättningsscheman särskiljas:

1) Linjär (förlängd) - där ett eller flera objekt har en betydande längd längs en shoppinggågata, transportingångar är organiserade på båda sidor eller på underjordisk nivå. Huvudelement: shoppinggallerior, shoppinggator för fotgängare, arkader, etc.;

2) Integrerad - där utvecklingstätheten för platsen kommer att vara 70-80%, transportingångar tillhandahålls på en eller flera sidor, eventuellt på underjordisk nivå;

3) Paviljong (styckad) - består av stora volymer för olika ändamål, belägen inom ringmotorvägen och sammankopplade av gågator.

Bemyndigande