Projekt av veterinärinrättningar

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Veterinärinrättningar

Projekt av en hundinhägnad med en biltvätt för 1 station

Index: 24.165.281
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
1452 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,320.00
Rabatt:

Veterinärsjukhus

Index: 61.112.236
Dokumentation:
Designdokumentation utan uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
1494 MB
Filformat:
* .pdf
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,315.00
Rabatt:

Zoo. Foderkök

Index: 36.118.273
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
1462 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,300.00
Rabatt:

Veterinärsjukhus

Index: 30.131.268
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
853 MB
Filformat:
* .pdf
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,274.00
Rabatt:

Veterinärsjukhusprojekt

Index: 78.122.219
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
Alla avsnitt
Datavolym:
342 MB
Filformat:
redigerbara format
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $1,250.00
Rabatt:
Sida 1 från 3

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Projektering, konstruktion och driftsättning av veterinäranläggningar

Design av konstruktion och återuppbyggnad av specialiserade veterinäranläggningar (gårdar, komplex) för underhåll (uppfödning) av avelsdjur av kommersiell reproduktion, såväl som gödning av grisar, utförs enligt projekt utvecklade i enlighet med gällande standarder och lagstiftning, och andra reglerande dokument. Specialister från den statliga veterinärtjänsten deltar i granskningen och samordningen av projekt för planering och uppförande av djurgårdar och andra veterinära anläggningar. Gårdens eller komplexets territorium är separerat från bostadsområden och bosättningar av en etablerad sanitär skyddszon i enlighet med Ryska federationens statliga byggstandarder. Driftsättning av alla veterinärmedicinska anläggningar utan undantag är tillåten efter avslutad konstruktionsfas av alla konstruktioner, behandlingsanläggningar enligt konstruktionsbeslutet, mottagning av tillsynsmyndigheter och förebyggande desinfektion. Territoriet för små privata bönder och små jordbruksföretag är planerat på ett sådant sätt att det har en separat plats för lagring av gödsel, separat vattenförsörjning och avlopp. Tomtens yta måste säkerställa full användning, lagring och bearbetning av organiska rester (gödsel) eller dess försäljning efter bearbetning och desinfektion genom biotermisk omvandling till en kompostblandning. Veterinärinrättningar ska säkerställa stängd drift. Det rekommenderas inte att skapa skogsplantager av träd och buskar runt lokalerna för att minska sannolikheten för att de befolkas av synantropiska och vilda djur. En desinfektionsenhet eller desinfektionsbarriärer placeras vid huvudingången till ett företags eller institutions territorium för att blockera dem från veterinära och sanitära kontrollpunkter. Desinfektionsbarriären ska säkerställa transportens desinfektion, vid användning av vätskedesinfektionsbarriärer måste vattenytans längd vara minst 9 meter. Veterinärcentralen består av en poliklinik och en diagnosavdelning. Öppenvårdsavdelningen består av lokaler för specialister, apotek, rum med kylskåp för förvaring av biologiska produkter, steriliseringsrum, obduktionsrum och komposition för desinfektionsmedel. Veterinärstationen placeras och/eller spärras med en veterinärstation. Om möjligt blockeras den sanitära slaktstationen av ett veterinärlaboratorium (om det finns ett) eller en veterinärstation och placeras på företagets staket. En sådan punkt är utformad för att omfatta: en slaktavdelning med lokaler för slakt av grisar, öppning av mag-tarmkanalen hos djur, saltning av skinn och tillfällig förvaring av djurkadaver och skinn, en förvaringsavdelning, en obduktionsavdelning med en förvaringskammare och en dusch. Täckningen av väggarna i dessa fack måste vara slät, utan utsprång och säkerställa deras dagliga tvätt och desinfektion. Slaktsanitetsstationen ska vara placerad på minst 50 m avstånd från karantänrummet och lokaler där djuren hålls. Utformning av återvinningsavdelningar bör innefatta installation av autoklaver eller ugnar för att bränna lik. För att återvinna råvaror med autoklaver ska två rum utformas: ett rum för råvaror och ett rum för neutralisering av beslagtagna varor. En autoklav installeras i väggen mellan dessa rum, den fylls i rummet för råvaror och lossas i rummet för neutraliserade beslagtagna varor. Om veterinärföretaget är beläget i verksamhetsområdet för industriella anläggningar för produktion av kött- och benmjöl, är slakt- och sanitetsstationen utformad utan en avfallsavdelning. I detta fall, som en del av slakt- och sanitetsstationen på veterinärinrättningen, är en isoleringskammare (kylskåp) utrustad för korttidsförvaring (upp till 3 dagar) av lik och konfiskerade varor. I slakteriet ingår lokaler för slakt av djur och lokaler för förvaring av slaktprodukter. Slaktområdet ligger i produktionsområdet längre (minst 50 m) från svinstallarna och är omgivet av ett rejält staket. Ett djurkarantänrum avsett att betjäna ett veterinärkomplex (gård) är beläget separat från gårdens eller komplexets produktionslokaler, inhägnat med ett massivt eller nätstängsel på minst 2 meter högt och utrustad med oberoende ingång (utgång). Storleken på karantänbyggnaden bestäms av cyklogrammet för ankomst och förflyttning av djur baserat på varaktigheten av karantänen för varje grupp av djur i isolerade sektioner under den erforderliga perioden - 30 dagar och perioden för sanering och desinfektion av lediga rum - minst 4 dagar. Det förutsätts att det ska finnas ett utrymme för förvaring och omhändertagande av veterinärmedicinska läkemedel och instrument, för förvaring av foder och utrustning. Veterinärkontrollpunkter är byggda på gränslinjen mellan administrativa, ekonomiska och produktionszoner. Sammansättningen och parametrarna för sanitets- och hushållsrum för servicepersonal är utformade i enlighet med designstandarder. Dessutom omfattar veterinärkontrollpunkter lokaler för desinfektion, tvätt och torkning av speciella kläder och skor. XNUMX-timmarstjänstgöring upprättas vid veterinärkontrollen. Innan man går in i veterinärkontrollpunkterna, både från det yttre territoriet och från produktionsområdet, installeras desinfektionsbarriärer (diken med mattor eller sågspån) fuktade med en desinfektionslösning. Storleken på den förstörande barriären måste utesluta möjligheten att en besökare går förbi den. Veterinärkontrollpunkter inkluderar ett antal rum utrustade med genomgångsduschar, vilket ger all arbetande personal den nödvändiga behandlingen. Sådana duschkabiner är installerade på ett sådant sätt att alla som arbetar när de går in och lämnar gården passerar genom dem. Veterinärkontrollpunkter är indelade i "rena" och "smutsiga" zoner. I det "smutsiga" området på den sanitära inspektionsstationen tar anställda av sig sina personliga kläder och skor, lämnar dem i det personliga omklädningsrummet (i garderoben) som är tilldelat varje anställd, tar en dusch och i "ren" område sätta på desinficerade speciella kläder och skor i omklädningsrummet. Det är förbjudet att flytta kläder mellan "rena" och "smutsiga" områden. Efter avslutat arbete, ta av dig overall och specialskor, duscha och ta på dig dina egna kläder. Veterinärinrättningar ska vara utrustade med avloppssystem för att ta bort avloppsvatten. En konstgjord inseminationsplats för ett stort företag är beläget på territoriet för en reproduktionsanläggning eller ett industrikomplex.

Bemyndigande