Vårdprojekt

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Sjukvårdsanläggningar

Poliklinik 252-4-4LG

Index: 27022400
Dokumentation:
Projektdokumentation inklusive uppskattningar
sektioner:
enligt projektets sammansättning
Datavolym:
750 MB
Filformat:
*.pdf, *.xlsx
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $3,500.00
Rabatt:

Farmaceutisk produktion

Index: 23032100
Dokumentation:
Projektdokumentation utan uppskattningar
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
550 MB
Filformat:
*.dwg, *.doc
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $3,200.00
Rabatt:

Poliklinik 252-4-4LG

Index: 23022201
Dokumentation:
Arbetsdokumentation inklusive uppskattningar
sektioner:
enligt projektets sammansättning
Datavolym:
410 MB
Filformat:
*.pdf, *.xlsx
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,480.00
Rabatt:

Medicinskt komplext projekt

Index: 62.179.242
Dokumentation:
Designdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
762 MB
Filformat:
* .pdf
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,450.00
Rabatt:

Tvärvetenskapligt barnsjukhus för 300 bäddar med klinik för 500 besök per dag, standardprojekt 254-1-2

Index: 102023
Dokumentation:
Design och arbetsdokumentation inklusive uppskattningar
sektioner:
alla avsnitt
Datavolym:
1430 MB
Filformat:
*.pdf, *.xlsx
Expertutlåtande:
positiv
Grundpris inklusive moms:
Rea-pris:
pris: $2,400.00
Rabatt:
Sida 1 från 13

Hittade du inte projektet du behöver på sidorna i vår webbutik? Skriv till oss på info@proekt.sx Vi kommer omgående att välja ett färdigt projekt åt dig från vår databas med färdiga projekt!!!


Vårdinstitutionernas byggnader omfattar en mängd olika anläggningar som är avsedda för vetenskaplig och praktisk verksamhet som syftar till att bevara och stärka människors hälsa, förebygga och behandla sjukdomar. Idag representeras de av ett brett utbud av olika typer av anläggningar: polikliniker, första hjälpen-stationer (FAP), apotek, förlossningssjukhus, apotek, sjukhus, kliniker, ambulansstationer, sanitär-epidemiologiska stationer, medicinska forskningsinstitut och akademier. Oavsett utvecklingssystemet för det medicinska komplexet är platsen uppdelad i följande huvudfunktionella zoner: ingång (mottagning av patienter, flöde av besökare); medicinska, eller huvudsakliga ändamål, där medicinska byggnader är belägna; sjukhuspark och bruksområde. I modern design och byggpraxis används paviljong, centraliserad (eller kompakt) och kombinerad kompositionsteknik. Sjukhuset betraktas som ett komplex av tio strukturella huvudavdelningar, olika i sina syften och planering och tekniska lösningar, nämligen: mottagningsavdelningar och patientutskrivningsrum, tältavdelningar, behandlings- och diagnosavdelningar, central steriliseringsavdelning, patologiavdelning, matberedningstjänst , laboratorier, administrativa lokaler, apotek, tvättstugor. Vissa enheter består i sin tur av avdelningar eller grupper av lokaler. Sjukhuset har 3 separata ingångar: för att ta emot patienter, besökare och för officiella och ekonomiska ändamål. Sjukhusets rymdplaneringsstruktur måste säkerställa en rationell organisation av behandlingsprocessen, med hänsyn till följande grundläggande krav:

- Ömsesidig isolering av alla avdelningar;

- bekväm sammankoppling av avdelningar, som kan säkerställa en rationell organisation av patientbehandlingen;

- optimal orientering av alla rum i enlighet med horisontens sidor (90 % av avdelningarna är orienterade mot söder eller sydost, och operationssalar och omklädningsrum är orienterade mot norr).

Slutenvårdsavdelningar, kliniker och allmänna avdelningar kan lösas i tre alternativ:

- sjukhuset upptar huvudbyggnaden från första till översta våningen, och kliniken och allmänna avdelningar är belägna i sjukhusets centrala kvarter;

- sjukhuset upptar huvudbyggnaden, och kliniken är belägen i en separat flygel av sjukhuset eller ansluten till och ansluten till sjukhuset av allmänna avdelningar;

- sjukhuset upptar de övre våningarna, och kliniken och allmänna avdelningar upptar de nedre våningarna.

Bemyndigande