Gizlilik Politikası

https://proekt.sx

Yeniden kullanım projeleri için çevrimiçi mağaza

Kart boş

Aradığınızı bulamadınız mı? Bize sor! 140 TB’lık arşivimiz var. Sovyet standartlarındaki binalar için tüm modern yeniden kullanım projelerimiz ve yenileme projelerimiz var. Bize yazın: info@proekt.sx


GİZLİLİK POLİTİKASI

"01" Mayıs 2022
İşbu Kişisel Veri Gizlilik Politikası (bundan sonra Gizlilik Politikası olarak anılacaktır), “www.proekt.sx” alan adı üzerinde yer alan online mağazanın sahip olduğu tüm bilgiler için geçerlidir. www.proekt.sx çevrimiçi mağazanın web sitesini, çevrimiçi mağazanın programlarını ve ürünlerini kullanırken Kullanıcı hakkında bilgi alabilir.
1. ŞARTLARIN TANIMI
1.1. Bu Gizlilik Politikası aşağıdaki terimleri kullanır:
1.1.1. “Çevrimiçi mağazanın web sitesinin yönetimi (bundan sonra Site Yönetimi olarak anılacaktır)” - kişisel verileri düzenleyen ve (veya) işleyen ve ayrıca www.proekt.sx adına hareket eden siteyi yönetmeye yetkili çalışanlar kişisel verilerin işlenme amaçları, işlenecek kişisel veri verilerinin bileşimi, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemler (işlemler).
1.1.2. "Kişisel veriler" - bir şahıs tarafından doğrudan veya dolaylı olarak belirlenen veya belirlenen herhangi bir bilgi (kişisel verilerin konusu).
1.1.3. "Kişisel veri işleme" - otomasyon araçlarının kullanımıyla veya bu araçların toplanması, kaydedilmesi, sistematik hale getirilmesi, biriktirilmesi, depolanması, iyileştirilmesi (güncelleme, değiştirme) dahil olmak üzere kişisel verilerle kullanılması olmaksızın gerçekleştirilen herhangi bir işlem (işlem) veya işlem kümesi (işlem) çıkarma, kullanma, aktarma (dağıtım, provizyon, erişim), duyarsızlaşma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası.
1.1.4. “Kişisel verilerin gizliliği”, Operatör veya kişisel verilere tabi olmadan veya diğer yasal gerekçelerin mevcudiyeti olmadan izin vermeden yayılmasını önlemek için kişisel verilere erişim elde etmiş bir kişi için bir gerekliliktir.
1.1.5. “Çevrimiçi mağazanın web sitesinin kullanıcısı (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır)”, İnternet üzerinden Siteye erişimi olan ve çevrimiçi mağazanın Web Sitesini kullanan kişidir.
1.1.6. «Çerezler» - sitenin ilgili sayfasını açmaya çalışırken web istemcisi veya bir web tarayıcısı HTTP isteği her seferinde web sunucusu gönderen kullanıcının bilgisayarında bir web sunucusu tarafından gönderilen ve saklanan bilgilerin küçük bir parça.
1.1.7. "IP adresi", IP protokolünü kullanarak oluşturulan bir bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz bir ağ adresidir.
2. GENEL HÜKÜMLER
2.1. Kullanıcının çevrimiçi mağaza web sitesini kullanması, bu Gizlilik Politikasının ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şartların kabul edilmesi anlamına gelir.
2.2. Gizlilik Politikasının şartlarına uyulmaması durumunda Kullanıcı, çevrimiçi mağaza web sitesini kullanmayı bırakmalıdır.
2.3. Bu Gizlilik Politikası yalnızca çevrimiçi mağaza web sitesi www.proekt.sx için geçerlidir. Çevrimiçi mağaza, Kullanıcının çevrimiçi mağazanın web sitesinde bulunan bağlantılar aracılığıyla erişebileceği üçüncü taraf siteleri kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir.
2.4. Site yönetimi, çevrimiçi mağaza sitesinin Kullanıcısı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamaz.

3. GİZLİLİK POLİTİKASI KONUSU

3.1. Bu Gizlilik Politikası, çevrimiçi mağaza web sitesi Yönetiminin, Kullanıcının çevrimiçi mağazanın web sitesine kaydolurken Site Yönetiminin talebi üzerine sağladığı kişisel verilerin gizliliğini ifşa etmeme ve gizliliğini korumaya yönelik bir rejim sağlama yükümlülüklerini belirler veya Ürünleri satın almak için sipariş verirken.
3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından www.proekt.sx çevrimiçi mağazasının web sitesindeki bölümdeki kayıt formunun doldurulmasıyla sağlanır. http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart ve aşağıdaki bilgileri ekleyin:
3.2.1. Kullanıcının soyadı, adı, soyadı;
3.2.2. Kullanıcının iletişim telefon numarası;
3.2.3. e-posta adresi (e-posta);
3.3. Çevrimiçi mağaza, reklam bloklarının görüntülenmesi sırasında ve sistemin istatistiksel komut dosyasının (“piksel”) yüklü olduğu sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen Verileri korur:
• IP adresi;
• çerezlerden alınan bilgiler;
• tarayıcıya (veya görüntülü reklamlara erişim sağlayan diğer programa) ilişkin bilgiler;
• erişim süresi;
• reklam biriminin bulunduğu sayfanın adresi;
• yönlendiren (önceki sayfanın adresi).
3.3.1. Çerezlerin devre dışı bırakılması, çevrimiçi mağaza sitesinin yetkilendirme gerektiren bölümlerine erişilememesine neden olabilir.
3.3.2. Çevrimiçi mağaza, ziyaretçilerinin IP adresleriyle ilgili istatistikler toplar. Bu bilgiler teknik sorunları tanımlamak ve çözmek ve mali ödemelerin yasallığını izlemek için kullanılır.
3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer kişisel bilgiler (satın alma geçmişi, kullanılan tarayıcılar ve işletim sistemleri vb.), paragraflarda belirtilen durumlar dışında, güvenli bir şekilde saklanır ve dağıtılmaz. 5.2. ve 5.3. bu Gizlilik Politikasının.
4. KULLANICI KİŞİSEL BİLGİLERİNİN TOPLANMASI AMAÇLARI
4.1. Çevrimiçi mağaza web sitesinin yönetimi, Kullanıcının kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:
4.1.1. Sipariş vermek ve (veya) www.proekt.sx adresinden uzaktan mal satışı ve satın alınmasına ilişkin bir Sözleşme imzalamak için çevrimiçi mağazanın web sitesinde kayıtlı Kullanıcının kimliği.
4.1.2. Kullanıcıya çevrimiçi mağaza Web Sitesinin kişiselleştirilmiş kaynaklarına erişim sağlamak.
4.1.3. Bildirimlerin gönderilmesi, Çevrimiçi Mağaza Web Sitesinin kullanımına ilişkin talepler, hizmetlerin sağlanması, Kullanıcıdan gelen taleplerin ve uygulamaların işlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcıyla geri bildirim oluşturmak.
4.1.4. Sahteciliğin engellenmesi, güvenlik için sahanın tanımlanması.
4.1.5. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin doğrulanması.
4.1.6. Kullanıcı hesap oluşturmayı kabul ettiyse, alışveriş yapmak için bir hesap oluşturun.
4.1.7. Siparişin durumu hakkında çevrimiçi mağaza web sitesinin Kullanıcısına bildirimler.
4.1.8. Ödemelerin işlenmesi ve alınması, vergi veya vergi avantajlarının teyidi, ödemeye itiraz, Kullanıcı tarafından kredi limiti alma hakkının belirlenmesi.
4.1.9. Çevrimiçi mağaza Web Sitesinin kullanımıyla ilgili sorunların ortaya çıkması durumunda Kullanıcıya etkili müşteri ve teknik destek sağlamak.
4.1.10. Kullanıcıya, kendi rızasıyla, çevrimiçi mağaza adına veya çevrimiçi mağazanın ortakları adına ürün güncellemeleri, özel teklifler, fiyatlandırma bilgileri, haber bültenleri ve diğer bilgileri sağlamak.
4.1.11. Kullanıcının onayı ile reklam faaliyetlerinin uygulanması.
4.1.12. Ürünleri, güncellemeleri ve hizmetleri alabilmesi için Kullanıcıya çevrimiçi mağazanın ortaklarının sitelerine veya hizmetlerine erişim sağlamak.
5. KİŞİSEL BİLGİ İŞLEM YÖNTEM VE ŞARTLARI
5.1. Kullanıcının kişisel verisinin işlenmesi, otomasyon araçlarını kullanan kişisel veri bilgi sistemlerini de içeren herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın veya herhangi bir yasal yolla gerçekleştirilir.
5.2. Kullanıcı, Site Yönetiminin kişisel verileri üçüncü taraflara, özellikle kurye hizmetlerine, posta kuruluşlarına, telekomünikasyon operatörlerine, yalnızca Kullanıcının çevrimiçi mağazanın Web Sitesine verdiği siparişi yerine getirmek amacıyla aktarma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Malların teslimatı da dahil olmak üzere proekt.sx”.
5.3. Kullanıcının kişisel verileri, sadece Rusya Federasyonu mevzuatında belirtilen gerekçelerle ve sıraya göre Rusya Federasyonu hükümetinin yetkili organlarına devredilebilir.
5.4. Kişisel verilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda, Site Yönetimi Kullanıcıyı kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi konusunda bilgilendirir.
5.5. Site yönetimi, Kullanıcının kişisel bilgilerini yasa dışı veya kazara erişmekten, imha edilmek, değiştirmek, engellemek, kopyalamak, yaymak ve üçüncü tarafların diğer yasa dışı eylemlerinden korumak için gerekli kurumsal ve teknik önlemleri alır.
5.6. Site yönetimi, Kullanıcı ile birlikte, kullanıcının kişisel verilerinin kaybedilmesi veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.
6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Kullanıcı şu şartları yerine getirmek zorundadır:
6.1.1. Çevrimiçi Mağaza Web Sitesini kullanmak için gerekli kişisel veriler hakkında bilgi sağlayın.
6.1.2. Bu bilgiyi değiştirirseniz kişisel verilerle ilgili verilen bilgileri güncelleyin, tamamlayın.
6.2. Site yönetimi aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:
6.2.1. Sadece bu Gizlilik Politikasının 4 paragrafında belirtilen amaçlar için verilen bilgileri kullanın.
6.2.2. Gizli bilgilerin gizli olarak saklanmasını sağlamak, Kullanıcının önceden yazılı izni olmadan ifşa etmemek ve Kullanıcının transfer edilen kişisel verilerini, p. 5.2. ve 5.3. bu Gizlilik Politikası.
6.2.3. Kullanıcının kişisel verilerin gizliliğini korumak için, varolan işletmelerde bu tür bilgileri korumak için normal olarak kullanılan prosedüre uygun önlemler alın.
6.2.4. Güvenilemez kişisel verileri gösteren veya yasadışı eylemler ortaya çıktığı takdirde, Doğrulama süresince kişisel verilerin öznelerinin haklarının korunması için Kullanıcı'nın veya onun yasal temsilcisinin veya yetkili organının talep veya isteği üzerine ilgili Kullanıcı ile ilgili kişisel verileri engellemek.
7. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
7.1. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen site idaresi, fıkralarda aksi belirtilmedikçe, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak, kişisel verilerin yasa dışı kullanımıyla ilgili olarak Kullanıcı tarafından yapılan zararlardan sorumludur. 5.2., 5.3. ve 7.2. bu Gizlilik Politikası.
7.2. Gizli Bilginin Kaybolması veya Açıklanması Durumunda, Site İdaresi bu gizli bilgiden sorumlu değildir:
7.2.1. Kaybetmeden veya ifşa edilmeden önce kamu malıdır.
7.2.2. Site Yönetimi tarafından alınana kadar üçüncü bir taraftan alındı.
7.2.3. Kullanıcı izniyle açıklanmıştır.
8. KESİNLİK ÇÖZÜMÜ
8.1. Çevrimiçi mağaza web sitesinin Kullanıcısı ile Site Yönetimi arasındaki ilişkiden kaynaklanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak mahkemeye dava açmadan önce, bir talepte bulunmak zorunludur (anlaşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi için yazılı bir teklif).
8.2.
8.3. Bir anlaşmaya varılmazsa, anlaşmazlık Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak bir adli makama yönlendirilecektir.
8.4. Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatı bu Gizlilik Politikasına ve Kullanıcı ile Site Yönetimi arasındaki ilişki için geçerlidir.
9. EK KOŞULLAR
9.1. Site yönetimi, Kullanıcı'nın rızası olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni baskısında aksi belirtilmediği sürece, Çevrimiçi Mağaza Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
9.3. Bu Gizlilik Politikasına ilişkin her türlü öneri veya soru şu adrese bildirilmelidir: https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Güncel Gizlilik Politikası adresindeki sayfada yer almaktadır. https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Güncellenme tarihi: 01 Mayıs 2022

kategori sitedeki projeler