Standart proje KOPE

https://proekt.sx

Yeniden kullanım projeleri için çevrimiçi mağaza

Kart boş

Aradığınızı bulamadınız mı? Bize sor! 140 TB’lık arşivimiz var. Sovyet standartlarındaki binalar için tüm modern yeniden kullanım projelerimiz ve yenileme projelerimiz var. Bize yazın: info@proekt.sx


Standart proje KOPE

KDV dahil taban fiyat
İndirimli fiyat
Fiyat $1,530.00
Indirim
Fiyat $1,530.00
Indeks: 16102100
Dokümantasyon: Tahminler dahil tasarım ve çalışma belgeleri
Bölümler: AR, POS, SGP, Tahminler
Veri hacmi: 203 МБ
Dosya formatı: pdf, xls
Bir apartman binasının inşasına ilişkin tahminleri içeren tasarım belgeleri, KP2 uzantılı standart KOPE "Parus" projesi
Teknik ve ekonomik göstergeler
Yeniden kullanım projesine göre 2-7 bölümlü, 25 katlı bina inşaatı
KOPE-"Yelken" serisi
Dairelerin toplam alanı 41188,15 m2
Konut dışı yerleşim alanı 1278,55 m2
KP2 (uzatma) – 2-3 katlı bina
Toplam alan 1504,13m2
konut dışı yerleşik alan (ITP) -106,4 m2

Yapıcı çözümler (konut binası).

Konut binasının yapısal tasarımı, uzunlamasına ve enine duvarlardan oluşan prefabrik betonarme taşıyıcı panellerden ve perde duvarlı “oda başına” zemin panellerinden tasarlanmıştır. 3 katmanlı dış duvar panelleri. Binanın, binanın tüm yüksekliği boyunca "köşe" eklenti tasarımıyla tasarlanmış iki genleşme bağlantısı vardır. Mekansal sağlamlık, enine ve boyuna iç duvarların, zemin disklerinin ortak çalışması ve platform bağlantısının güvenilirliği ile sağlanır. Muhafaza yapıları (dış duvarlar) - B15 sınıfı, 350 mm kalınlığında, A-III, BP-I sınıflarının takviyesiyle, 15 mm kalınlığında polistiren köpük PSB-S ile yalıtılmış, prefabrik betonarme paneller. İç duvarlar - 150 ve 260,220,180 mm kalınlığında tek katmanlı betonarme paneller, A-I, A-III, BP-I sınıflarının bağlantı parçaları. İç duvar panellerinin beton sınıfı, teknik yeraltından 4. kata kadar - B30, belirtilen katların üzerinde - beton sınıfı B22,5'e kadar benimsenmiştir. Sertlik diyaframları - prefabrik betonarme duvar panelleri, kalınlık 260,220,180 mm. Zeminler – oda boyutunda ve kalınlığında prefabrik betonarme paneller 140 mm; Kaplama, B15 sınıfı, 260-340 mm kalınlığında, eğimli, A-III, BP-I sınıflarının takviyeli, polistiren köpük PSB-S sınıf 25A ile yalıtılmış, 100 mm kalınlığında, polivinil klorür ile kaplanmış prefabrik betonarme panellerdir. 150 mikron kalınlığında film. Merdivenler - prefabrik betonarme; Merdivenlerin uçuşları prefabrik betonarmedir; Cumbalı pencereler - Cumbalı pencerelerin düzeni, yük taşıyan iç enine duvarların uzunluğunun kat kat artmasıyla oluşur. Balkonlar, sundurmalar - prefabrik betonarme; Tavan arası sıcak; Drenaj dahilidir; Asansör boşlukları hacimsel olarak prefabrik betonarme olup; Çatı - 3 katmanlı su yalıtım rulosu halı; Bölmeler 80 mm kalınlığında prefabrik betonarmedir. Binanın temelleri, B800 sınıfı betondan yapılmış 22,5 mm kalınlığında yekpare betonarme levhadır; W6, 100 mm kalınlığında beton hazırlamaya yönelik standart bileşim. Doğal temel üzerine B7.5 betondan yapılmış, projesine göre Geokompozit yöntemiyle güçlendirilmiş. Dış duvarlar, A-I, A-III, BP-I sınıflarında takviyeli, 22,5 mm kalınlığında, B250 sınıfı betondan yapılmış prefabrik betonarme panellerdir. Polistiren köpük PSB-S sınıf 15A ile izolasyonlu, 100-150 mm kalınlıkta. Binanın yeraltı kısmının iç duvarları B30 sınıfı betondan yapılmış, 220 mm kalınlığında, A-I, A-III, BP-I. sınıf takviyeli prefabrik betonarme panellerdir. Panellerde servis personelinin geçişi için açıklıklar bulunmaktadır. ve iletişim kurmak için. Zeminle temas eden tüm yapılar 2 kez sıcak bitümlü mastik ile kaplanır. Teknik yeraltını kuru bir durumda tutmak için bir duvar halkalı drenaj cihazı sağlanmıştır. Yeraltı yapılarının su yalıtımı - çimento-kum harcı 1:2, boyama.

Binanın yer üstü kısmı için yapıcı ve teknik çözümler (Uzatma KP2). 

Muhafaza yapıları: (binanın yer üstü kısmının dış duvarları) - üç katmanlı muhafaza: dış katman, RONSON NVF'ye göre binanın yük taşıyıcı yapılarına tutturulmuş, hava boşluğuna sahip menteşeli bir cephe sistemidir. Paslanmaz çelikten yapılmış bağlantı elemanlarına sahip sistem. orta katman - 150 mm kalınlığında rüzgar geçirmez bir film görevi gören yoğun bir üst katmana sahip sert mineral yün levhalar VENTI BATTS Dtm - iç katman - 250 mm kalınlığında masif tuğladan yapılmış tuğla (binanın toprak üstü kısmının dış duvarları) spor salonu) - çevreleyen: dış katman - perde duvarı, paslanmaz çelikten yapılmış bağlantı elemanlarına sahip RONSON NVF sistemi kullanılarak binanın yük taşıyan yapılarına sabitlenen, hava boşluklu bir sistem. Orta katman, taşıyıcı metal yapılara tutturulmuş, duvarların tüm yüksekliğini kaplayan menteşeli sandviç panellerdir. Sandviç paneller, 150 mm kalınlığındaki KAVITI BATSTm kalınlığındaki sert mineral yün levhalarla yalıtılmıştır - iç katman, zeminin üst kısmından ~3300 mm yüksekliğe kadar masif tuğladan yapılmış tuğladan yapılmıştır. Çerçeve: 400x400 mm kesitli sütunlar, 300 mm kalınlığında direkler - B25 betondan yapılmış, A500C sınıfı takviyeyle güçlendirilmiş monolitik betonarme beton. Spor salonunda dış duvarlarda I-kirişlerden yapılmış metal kolonlar kullanılmış, yükseklikleri ayrılmış ve üst kotta I-kiriş ve aşıklardan yapılmış metal kirişler kullanılmıştır. İç duvarlar 200 mm kalınlığında, B25 betondan yapılmış, A500C sınıfı donatı ile güçlendirilmiş yekpare betonarmedir. Rijitlik diyaframları, spor salonu yapısındaki tüm merdiven boşlukları ve metal bağlantıların yekpare betonarme duvarlarıdır.Kirişsiz monolitik betonarme döşemeler 220 mm kalınlığında B25 betondan yapılmış, A500C sınıfı donatı ile güçlendirilmiştir.Kaplaması 220 mm yekpare betonarme döşemedir. kalınlığında B25 betondan yapılmış, A500C donatı sınıfı ile güçlendirilmiştir. Spor salonunun üstündeki kaplama, metal kirişler üzerindeki profilli döşemeden, sert mineral yün levhalar RUFF BATTS ile yalıtılmış ve B25 betondan yapılmış monolitik betonarme tabandan yapılmıştır; Monolitik betonarme lentolar; A25C sınıfı donatı ile güçlendirilmiş, B500 betondan yapılmış yekpare betonarme merdivenler ve basamaklar; B25 betondan yapılmış, A500C sınıfı donatı ile güçlendirilmiş prefabrik ve monolitik betonarme basamaklar; Organize iç drenaj; Asansör boşluklarının duvarları B25 betondan yapılmış, A500C sınıfı donatı ile güçlendirilmiş yekpare betonarme olup; Çatı kaplaması: - buhar bariyeri - çatı kaplama malzemesi; rampayla genişletilmiş kil; yalıtım: sert mineral yün levhalar RUFF BATS, kalınlık - 200 mm; polietilen film, şap - çimento-kum çözeltisi; kaplama - filizol - 3 kat. Bölmeler tuğla ve alçıpandır. Binanın yeraltı kısmı için yapıcı ve teknik çözümler. Binanın temelleri, “Geocomposite” yöntemi kullanılarak güçlendirilmiş doğal bir temel üzerinde B25, W8 sınıfı betondan yapılmış monolitik betonarmedir: duvarlar için - şerit, 1200 mm genişliğinde, 400 mm kalınlığında; - sütunlar için - banketlerle bağımsız duran, boyut 3000x3000 mm, kalınlık 700 mm; Temellerin A500C sınıfı donatı ile güçlendirilmesi; Temellerin altına 100 mm kalınlığında B10 betondan yapılmış beton preparasyonu döşenir. Ekteki binaların yük taşıyıcı yapılarının şerit temelleri, 1500. katın temel levhasından 25 mm uzağa taşınmıştır. altındaki güçlendirilmiş toprakların etkisini ortadan kaldırmak için konut binası; Binanın yeraltı kısmının dış duvarları B300, W25 beton sınıfından 8 mm kalınlığında monolitik betonarmedir; A500C sınıfı takviye ile güçlendirilmiştir. Duvarlar, 35 mm kalınlığında ekstrüde edilmiş Penoplex 100 ile yalıtılmıştır ve masif tuğladan yapılmış bir basınç duvarı ile korunmaktadır. Sinüsleri kumla doldurun; Binanın yeraltı kısmının iç duvarları 200, 300 mm kalınlığında, B25, W8 sınıfı beton; A500C sınıfı takviye ile takviye; Binanın yeraltı kısmının döşeme temelleri 200 mm kalınlığında, B25 sınıfı betondan yapılmış, A500C sınıfı donatı ile güçlendirilmiş, duvar ve kolonlarla desteklenmiş yekpare betonarmedir.

kategori sitedeki projeler