enerji santralleri

https://proekt.sx

Yeniden kullanım projeleri için çevrimiçi mağaza

Kart boş

Aradığınızı bulamadınız mı? Bize sor! 140 TB’lık arşivimiz var. Sovyet standartlarındaki binalar için tüm modern yeniden kullanım projelerimiz ve yenileme projelerimiz var. Bize yazın: info@proekt.sx


1 sonuçtan 5 - 18 arası gösteriliyor
1 sayfa 4

Elektrik istasyonları ve trafo merkezleri

15 MW gaz pistonlu ünitelere dayalı enerji merkezi projesi

Indeks: 11092300
Dokümantasyon:
Tahminler ve mühendislik araştırma sonuçlarını içeren tasarım belgeleri
Bölümler:
tüm bölümler
Veri hacmi:
652 МБ
Dosya formatı:
*.pdf, *.xlsx
Uzman görüşü:
olumlu
KDV dahil temel fiyat:
İndirimli fiyat:
Fiyat: $3,400.00
indirim:

GES projesi 10 MW

Indeks: 25012100
Dokümantasyon:
Tahminler ve mühendislik araştırması sonuçları olmadan tasarım belgeleri
Bölümler:
tüm bölümler
Veri hacmi:
110 МБ
Dosya formatı:
* .pdf
KDV dahil temel fiyat:
İndirimli fiyat:
Fiyat: $1,500.00
indirim:

GES projesi 5 MW

Indeks: 25012101
Dokümantasyon:
Tahminler ve mühendislik araştırması sonuçları olmadan tasarım belgeleri
Bölümler:
tüm bölümler
Veri hacmi:
94 МБ
Dosya formatı:
* .pdf
KDV dahil temel fiyat:
İndirimli fiyat:
Fiyat: $1,400.00
indirim:

Trafo Merkezi 330 kV

Indeks: 61.132.278
Dokümantasyon:
Tahminler ve mühendislik araştırma sonuçlarını içeren tasarım ve çalışma belgeleri
Bölümler:
tüm bölümler
Veri hacmi:
4564
Dosya formatı:
düzenlenebilir formatlar
Uzman görüşü:
olumlu
KDV dahil temel fiyat:
İndirimli fiyat:
Fiyat: $1,300.00
indirim:

ADES Projesi 4700 kW

Indeks: 05031801
Dokümantasyon:
Tahminler ve mühendislik araştırma sonuçlarını içeren tasarım belgeleri
Bölümler:
tüm bölümler
Veri hacmi:
276 МБ
Dosya formatı:
* .pdf
Uzman görüşü:
olumlu
KDV dahil temel fiyat:
İndirimli fiyat:
Fiyat: $1,190.00
indirim:
1 sayfa 4

İhtiyacınız olan projeyi çevrimiçi mağazamızın sayfalarında bulamadınız mı? Bize yazın info@proekt.sx Hazır projeler veri tabanımızdan sizin için en kısa sürede hazır bir proje seçeceğiz!!!


Enerji sistemlerini ve elektrik ağlarını geliştirmeleri sırasında tasarlama görevi, bilim ve teknolojideki en son başarıları dikkate alan ve uzun veya orta vadede tüketicinin elektrik ve standart kalitede güç talebini sağlayan teknik ve ekonomik açıdan sağlam tasarım çözümleri geliştirmektir. , enerji santrallerinin ve elektrik ağlarının optimal gelişimi, bunların çevresel ve sosyal gereklilikler dikkate alınarak işletilmesi ve yönetimi. Enerji sistemlerinin ve elektrik ağlarının geliştirilmesine yönelik tasarım kararları, enerji santrallerinin, enerji hatlarının ve trafo merkezlerinin inşası ve/veya yeniden inşası ihtiyacını ve fizibilitesini gerekçelendirmeli ve bunların teknik özelliklerini ve teknolojik parametrelerini belirlemelidir. Projeler, tüketicilere enerji arzının güvenilirliğini ve elektrik enerjisi endüstrisinin tüm konularının ekonomik çıkarlarını dikkate alarak, elektrik enerjisinin tek bir teknolojik üretim, iletim, dağıtım ve tüketimi sürecinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyan bir araç olmalıdır. Enerji sistemleri ve elektrik ağlarının geliştirilmesine yönelik projeler şunları içerir:

- Birleşik Enerji Sisteminin, bölgesel enerji sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler;
- Elektrik dağıtım ağlarının geliştirilmesine yönelik projeler;
- Enerji santrali projelerinin (enerji dağıtım şemaları) ve elektrik şebekesi tesislerinin bir parçası olarak gerçekleştirilen ayrı enerji bölümlerinin yanı sıra, nehirlerin entegre kullanımına yönelik projeler, yerleşim gibi enerji gelişiminin bireysel bölümlerine ilişkin diğer aşama dışı çalışmalar hidroelektrik santralleri ve pompalı depolamalı enerji santralleri; büyük termik santrallerin yanı sıra rüzgar santralleri, güneş enerjisi santralleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan diğer üretim tesislerinin sahalarının belirlenmesi; ve enerji santrallerinin yeniden inşası ve teknik olarak yeniden donatılmasına yönelik projeler;
- Endüstriyel merkezlerin, büyük şehirlerin elektrik ağlarının geliştirilmesine yönelik projeler, yüksek elektrik gücü tüketicilerine (enerji yoğun tüketiciler) harici elektrik tedarik planları: kimya ve metalurji tesisleri, elektrikli demiryolları, petrol veya gaz boru hatları vb. Kalkınma projeleri geliştirirken, kalkınma kavramlarını ve tahminlerini (örneğin, Rusya Federasyonu Enerji Stratejisinin geliştirilmesi) ve ülke veya bölgelerin enerji gelişiminin genel ve özel konularına ilişkin gerekli diğer çalışmaları geliştirmek gerekli olabilir. Sosyo-ekonomik, çevresel ve diğer sorunları çözmek. Enerji sistemlerinin ve elektrik ağlarının geliştirilmesine ilişkin kararların temeli, olası elektrik tüketimi seviyesini tahmin eden ve gerekçelendiren (ülke ekonomisinin gelişimi için olası seçenekleri dikkate alarak) Rusya Federasyonu'nun enerji stratejisidir. onu kapsama yöntemleri (üretim kapasitelerinin yapısı ve konumu, onlara yakıt sağlanması).enerji kaynakları) ve ayrıca elektrik enerjisinin iletim ve dağıtım araçlarının geliştirilmesine yönelik ana yönleri belirler, gerekli bilimsel ve teknik gereklilikleri formüle eder gelişmeler vb. Enerji sistemlerinin ve elektrik ağlarının geliştirilmesine yönelik projelerin uygulama sırası, içeriği, perspektif süresinin süresi, projelerin uygulanması sırasında dikkate alınır ve projelerin revizyon zamanlaması düzenleyici belgelerle belirlenir. Enerji sistemlerinin ve elektrik ağlarının geliştirilmesine yönelik projeler, sistem ve ağların teknik parametrelerine ilişkin düzenleyici belgelerin ve diğer mevcut düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uygun olmalıdır. Uzun vadeli geliştirme projelerinin uygulanması sırasında konuların proje düzeyinin ötesinde aşırı detaylandırılmasından kaçınılmalıdır. Enerji sistemlerinin geliştirilmesini tasarlamanın tüm aşamalarında, uygun spesifikasyonlarla birlikte aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
- Ağlar için onarım ve bakım hizmetlerinin organizasyonu;
- Sevk ve teknolojik kontrol araçlarıyla donatmak;
- Enerji sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması;
- Röle koruması ve acil durum otomasyonunun kullanılması;
- Otomatik kontrol sistemli ekipmanlar;
- Otomatik kontrol sistemi ekipmanı;
- Elektriğin kalitesinin sağlanması (reaktif güç kompanzasyonu).
Sevkiyat ve teknolojik kontrolün organizasyonu, operasyonel ve acil durum otomasyonu, bölgesel elektrik güç sistemlerinin röle korumasına ilişkin sahne dışı tasarım çalışmaları, UES geliştirme planında geliştirilmeleri için kabul edilen kavramsal kararlar dikkate alınarak yürütülmektedir. Enerji sistemleri ve elektrik ağlarının geliştirilmesine yönelik projelerde, güvenilirliği ve verimliliği artırmak amacıyla, özellikle akıllı bir elektrik ağının geliştirilmesinde, bunların daha fazla kullanılması için en son teknolojilerin ve ekipmanların tanıtılmasının sağlanması tavsiye edilir. Enerji sistemlerinin işletilmesi ve tüketicilere güç sağlanması. Akıllı bir elektrik şebekesindeki bu sorunları çözmek için otomatik sistemlerin kullanılması gerekir:
- Enerji muhasebesi ve tüketici bilgi sistemleri;
- Enerji sistemlerinin nesneleri ve konuları arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi;
- Elektrikli ekipmanın durumunun ve kontrolünün izlenmesi;
- Röle koruması ve acil durum sistemi otomasyonu;
- UES tesislerinin teknolojik ve acil durum yönetimine yönelik kanalların oluşturulması ve optimizasyonu;
- Geleneksel olmayan ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan elektrik kaynaklarının enerji sistemiyle entegrasyonunun sağlanması;
- Operasyonel ve mobil ekiplerin yönetimi.

kategori sitedeki projeler