Yerleşik bina ve yer altı otoparkı ile çok işlevli bir kompleksin projesi

https://proekt.sx

Yeniden kullanım projeleri için çevrimiçi mağaza

Kart boş

Aradığınızı bulamadınız mı? Bize sor! 140 TB’lık arşivimiz var. Sovyet standartlarındaki binalar için tüm modern yeniden kullanım projelerimiz ve yenileme projelerimiz var. Bize yazın: info@proekt.sx


Çok işlevli kompleks proje

KDV dahil taban fiyat
İndirimli fiyat
Fiyat $3,420.00
Indirim
Fiyat $3,420.00
Indeks: 50.103.294
Dokümantasyon: Tahminler ve mühendislik araştırması sonuçları olmadan tasarım belgeleri
Bölümler: Tüm bölümler
Veri hacmi: 3476 МБ
Dosya formatı: düzenlenebilir formatlar
Uzman görüşü: olumlu
Proje bileşimi:

proje kompozisyonunu indir

Çok işlevli bir kompleksin inşası için mühendislik araştırmalarının tahminleri ve sonuçları olmadan tasarım belgeleri, inşaatın 1. aşaması - yerleşik bina ve yerleşik yer altı otoparkına sahip apartmanlar

Sermaye inşaat projesinin teknik ve ekonomik özellikleri

Arsa alanı (GPZU'ya göre), hektar: 5,1650
Tasarım aşaması sınırları içerisinde yer alan sitenin alanı, m2: 25108,0
Geliştirme alanı (toplam), m2: 16877,1
Binaların toplam alanı (toplam), m2: 80055,25
Konut kısmının toplam alanı (toplam), m2: 69648,09
Dairelerin toplam azaltılmış alanı (toplam), m2: 58532,25
İnşaat hacmi (toplam), m³: 357312,75
Yerleşik binaların toplam alanı (toplam), m2: 2762,9
Toplam park alanı, m2: 10408,33
Park yeri sayısı: 324
Bölüm birimlerinin sayısı: 22
Adet dahil daire sayısı: 1180
1 odalı daireler, adet: 717
2 odalı daireler, adet: 351
3 odalı daireler, adet: 112
Kat sayısı, kat: 9-21
Kat sayısı, kat sayısı: 10-22

1 numaralı konut binası
İnşaat alanı, m2: 7129,89
Toplam inşaat alanı m2 23707,24
Konut kısmının toplam alanı, m2: 18355,57
Dairelerin toplam azaltılmış alanı, m2: 15448,83
İnşaat hacmi, m³: 109306,59
Yerleşik binaların toplam alanı, m2: 1126,7
Toplam park alanı, m2: 4571,08
Bölüm sayısı, birim: 10
Adet dahil daire sayısı: 316
1 odalı daireler, adet: 219
2 odalı daireler, adet: 53
3 odalı daireler, adet: 44
Kat sayısı, kat: 9-11
Kat sayısı, kat sayısı: 10-12

2 numaralı konut binası
İnşaat alanı, m2: 8485,91
Toplam inşaat alanı m2 46723,65
Konut kısmının toplam alanı, m2: 41661,54
Dairelerin toplam azaltılmış alanı, m2: 34936,58
İnşaat hacmi, m³: 204726,53
Yerleşik binaların toplam alanı, m2: 1253,05
Toplam park alanı, m2: 5329,16
Bölüm sayısı, birim: 10
Adet dahil daire sayısı: 664
1 odalı daireler, adet: 342
2 odalı daireler, adet: 254
3 odalı daireler, adet: 68
Kat sayısı, kat: 10-21
Kat sayısı, kat sayısı: 11-22

Sermaye inşaat projesinin teknik ve ekonomik özellikleri

3 numaralı konut binası

İnşaat alanı, m2: 613,18
Toplam inşaat alanı, m2: 6022,20
Konut kısmının toplam alanı, m2: 5843,44
Dairelerin toplam azaltılmış alanı, m2: 4977,76
İnşaat hacmi, m³: 26785,53
Yerleşik binaların toplam alanı, m2: 865,68
Bölüm sayısı, birim: 1
Adet dahil daire sayısı: 112
1 odalı daireler, adet: 84
2 odalı daireler, adet: 28
3 odalı daireler, adet: -
Kat sayısı, kat: 17
Kat sayısı, kat sayısı: 18

4 numaralı konut binası

İnşaat alanı, m2: 648,12
Toplam inşaat alanı, m2: 3602,16
Konut kısmının toplam alanı, m2: 3787,54
Dairelerin toplam azaltılmış alanı, m2: 3172,06
İnşaat hacmi, m³: 16494,10
Bölüm sayısı, birim: 1
Adet dahil daire sayısı: 88
1 odalı daireler, adet: 72
2 odalı daireler, adet: 16
Kat sayısı, kat: 9
Kat sayısı, kat sayısı: 10

Mimari ve mekan planlama çözümleri.

Yerleşik binalar ve yerleşik yer altı otoparkları ile tasarlanan konut binaları (konut binası No. 1, No. 2, No. 3, No. 4), çok işlevli bir kompleksin inşaatının ilk aşamasıdır. 1 ve 2 numaralı konutlar avlu alanlarıyla kapalı, trapez bir alan oluşturuyor. 3 ve 4 numaralı konutlar müstakildir. 1 numaralı konut binası. Yapı “W” planlı olup, on bölümden oluşmakta olup, ana cephesi caddeye bakmaktadır. Ana cepheye bakan yedi bölümde 11 adet yer üstü kat (yer üstü teknik kat ve teknik çatı katı dahil) ve bir bodrum kat bulunmaktadır. Avluya bakan üç bölümde, 9 yer üstü kat (teknik çatı katı dahil) ve bir bodrum kat bulunmaktadır. Binanın konut kısmına girişler avludan, yerleşik binalara girişler ise sokaktan sağlanmaktadır. 11 katlı bölümlerin yüksekliği zemin seviyesinden korkuluk tepesine kadar 32,21 m'dir. 9 katlı bölümlerin zemin seviyesinden korkuluk tepesine kadar yüksekliği 26,61 m'dir. 0,000 bağıl seviyesi, binanın konut kısmının birinci katının bitmiş katının seviyesi olarak alınır ve 5.30 mutlak seviyesine karşılık gelir. Tabandan tavana yüksekliği 3,25 m ve 4,20 m olan bodrum katı, mühendislik ekipmanlarının ve hizmet ağlarının döşenmesinin yanı sıra otoparkın yerleşik kısmının barındırılması için tasarlanmıştır. Sokağa bakan bölümlerin zemin katında ankastre binalar (gıda dışı mağazalar, kafeler, ofis binaları), binanın konut kısmının giriş lobileri, atık toplama odaları ve elektrik panoları tasarlanmıştır. Kat yüksekliği 3,50 m olup, zemin katta avluya bakan bölümlerde daireler, giriş lobileri ve atık toplama odaları tasarlanmıştır. Kat yüksekliği 2,80 m. Caddeye bakan bölümlerin ikinci katı teknik olup 2,40 m yüksekliğindedir.Apartmanlar 3. kattan 10. kata kadar tasarlanmıştır. Avluya bakan bölümlerin 2. kattan 8. kata kadar daireler tasarlandı. Konut katlarının yüksekliği 2,80 m olup, tüm bölümlerin üst konut katlarının üzerinde 2,16 m yüksekliğinde teknik çatı katı tasarlanmıştır.Çatıda merdiven ve asansör ünitelerinin bulunduğu bölgede üst yapılar tasarlanmıştır. asansör makine odalarını ve çatı çıkışlarını barındırır. Katlar arasında dikey iletişim için her bölümde zemin katına erişimi olan bir L1 merdiveni ve 2,10 m kabin derinliğine sahip bir kargo-yolcu asansörü sağlanmıştır.Bazı daireler 2-4. katlarda ve tüm daireler 4. katın üzerindedir. camlı balkonlara veya sundurmalara sahiptir. Ж2 numaralı silt evi. Yapı “W” planlı olup, on bölümden oluşmakta olup, ana cephesi caddeye bakmaktadır. Ana cepheye bakan yedi bölümde 10 adet yer üstü kat (yer üstü teknik kat ve teknik çatı katı dahil) ve bir bodrum kat bulunmaktadır. Avluya bakan üç bölümde 21 adet yer üstü kat (teknik çatı katı dahil) ve bir bodrum kat bulunmaktadır. Binanın konut kısmına girişler avludan, yerleşik binalara girişler ise sokaktan sağlanmaktadır. 10 katlı bölümlerin yüksekliği zemin seviyesinden parapet tepesine kadar 29,41 m'dir. 21 katlı bölümlerin zemin seviyesinden korkuluk tepesine kadar yüksekliği 61,06 m'dir. 0,000 bağıl seviyesi, binanın konut kısmının birinci katının bitmiş katının seviyesi olarak alınır ve 5.30 mutlak seviyesine karşılık gelir. Tabandan tavana yüksekliği 3,25 m ve 4,20 m olan bodrum katı, mühendislik ekipmanlarının ve hizmet ağlarının döşenmesinin yanı sıra otoparkın yerleşik kısmının barındırılması için tasarlanmıştır. Sokağa bakan bölümlerin zemin katında yerleşik binalar (servis binaları, eczane, ofis binaları), binanın konut kısmının giriş lobileri, çöp toplama odaları ve elektrik panoları tasarlanmıştır. Kat yüksekliği 3,50 m olup, zemin katta avluya bakan bölümlerde daireler, giriş lobileri ve atık toplama odaları tasarlanmıştır. Kat yüksekliği 2,80 m. Caddeye bakan bölümlerin ikinci katı 2,40 m yüksekliğinde teknik olup 3. kattan 9. kata kadar daireler tasarlanmıştır. Avluya bakan bölümlerin 2. kattan 20. kata kadar daireler tasarlandı. Konut katlarının yüksekliği 2,80 m olup, tüm bölümlerin üst konut katlarının üzerinde 2,16 m yüksekliğinde teknik çatı katı bulunmaktadır. Çatıda merdiven ve asansör üniteleri alanında, asansör makine daireleri, havalandırma odaları (21 katlı bölümlerde) ve çatıya çıkışları barındıracak üst yapılar tasarlandı. 10 katlı bölümlerde katlar arasında dikey iletişim için, zemin seviyesine erişimi olan bir L1 merdiveni ve iki asansör sağlanmıştır: kabin derinliği 2,10 m olan bir yolcu ve bir yük asansörü. 21 katlı bölümlerde katlar arasında dikey iletişim için, zemin seviyesine erişimi olan dumansız bir merdiven H1 ve üç asansörlü bir asansör düğümü sağlanmıştır: biri yangını taşımak için tasarlanmış bir yolcu ve iki kargo-yolcu. departmanlar. 2-4. katlardaki bazı dairelerde ve 4. katın üzerindeki tüm dairelerde camlı balkon veya sundurma bulunmaktadır. 3 numaralı konut binası. Bina dikdörtgen planlı, tek bölümlü, ana cephesi caddeye dönük, 17 yer üstü katı (yer üstü teknik kat ve teknik çatı katı dahil) ve bir bodrum katı var. Binanın konut kısmına giriş avludan, yerleşik mekanın girişi ise caddeden sağlanmaktadır. Binanın yüksekliği zemin seviyesinden korkuluk tepesine kadar 48,41 m'dir. 0,000'lik göreceli seviye, binanın konut kısmının birinci katının bitmiş katının seviyesi olarak alınır ve 3.60'lık mutlak seviyeye karşılık gelir. Tabandan tavana yüksekliği 2,10 m olan bodrum katı, mühendislik ekipmanlarını barındıracak ve hizmet ağlarını döşeyecek şekilde tasarlanmıştır. Zemin katta ankastre bir bakkal, binanın konut kısmı için giriş holü, atık toplama odası ve elektrik panosu bulunmaktadır. Kat yüksekliği 3,50 m.İkinci kat teknik olup 2,20 m yüksekliğindedir.Apartmanlar 3. kattan 16. kata kadar tasarlanmıştır. Konut katlarının yüksekliği 2,80 m'dir.Üst konut katının üstünde 2,16 m yüksekliğinde teknik çatı katı bulunmaktadır.Merdiven ve asansör üniteleri alanındaki çatıda, asansör makine odalarını barındıracak üst yapılar tasarlanmıştır. , havalandırma odaları ve çatıya çıkışlar. Katlar arasında dikey iletişim için, zemin seviyesine erişimi olan dumansız bir H1 merdiveni ve itfaiye teşkilatlarının taşınmasına yönelik, biri yolcu ve biri kargo-yolcu olmak üzere iki asansörlü bir asansör ünitesi bulunmaktadır. 2-4. katlardaki bazı dairelerde ve 4. katın üzerindeki tüm dairelerde camlı balkon veya sundurma bulunmaktadır. 4 numaralı konut binası. Yapı daire planlı, tek bölümlü, zemin üstü 9 kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Binanın konut kısmına giriş avludan sağlanmaktadır. Binanın yüksekliği zemin seviyesinden korkuluk tepesine kadar 25,65 m'dir. 0,000 bağıl seviyesi, binanın konut kısmının birinci katının bitmiş katının seviyesi olarak alınır ve 3.85 mutlak seviyesine karşılık gelir. Tabandan tavana yüksekliği 2,10 m olan bodrum katı, mühendislik ekipmanlarını barındıracak ve hizmet ağlarını döşeyecek şekilde tasarlanmıştır. Zemin katta daireler, binanın konut kısmı için giriş holü, atık toplama odası ve elektrik kontrol odası bulunmaktadır. Kat yüksekliği 2,80 m olup daireler 2. ve 9. katlar arasında tasarlanmıştır. Konut katlarının yüksekliği 2,80 m olup, çatıda merdiven ve asansör üniteleri bölgesindeki üst yapılar, asansör makine daireleri, havalandırma odaları ve çatıya çıkışları barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Katlar arasında dikey iletişim için, zemin seviyesine erişimi olan bir L1 merdiveni ve 2,10 m kabin derinliğine sahip bir yolcu ve yük asansörü sağlanmıştır.3. katın üzerindeki dairelerde camlı sundurmalar bulunmaktadır. Tüm konut binalarının çatıları haddelenmiş malzemelerden yapılmıştır, kaplamalar düzdür ve organize iç drenajlara sahiptir. İç bölmeler silikat bloklardan ve tuğladan yapılmıştır. Pencere açıklıklarının doldurulması - çift camlı pencereli PVC profillerden yapılmış pencere blokları. Cephelerin bitirilmesi: kör alan seviyesinden sokaklardan üçüncü kat seviyesine ve avludan bodrum katına kadar - iki dokudan oluşan dekoratif duvar taşı; yer üstü katlar - tuğlaya bakan; balkonlar için vitray cam yapıları. Ortak alanların iç dekorasyonu - tesisin işlevsel amacına uygun olarak. Yerleşik ve bitişik tek katlı yer altı otoparkı, 1 ve 2 numaralı konutların bodrum katının bir kısmını ve bu evler arasındaki avlu alanını kaplar ve iki bölmeye ayrılmıştır. Park yeri sayısı 324'tür. Araçlar iki adet kapalı çift hatlı rampadan giriş ve çıkış yapmaktadır. Otoparktan çıkışlar merdivenlerle doğrudan sokağa sağlanmaktadır. Çatı kullanılıyor. MMGN'nin yaşam koşullarını sağlamak için, ankastre binaların girişlerinde sandalye için katlanır platformlu bir asansörün kurulması için bir alan bulunmaktadır. Konut kısmına girişler zemin seviyesinden (otoparkın çatısı) tasarlanmıştır.

Yapıcı ve alan planlama çözümleri.

Normal sorumluluk seviyesine sahip çok işlevli bir kompleksin inşaatının öngörülen I. Aşaması, 1, No. 2 numaralı konut binaları için yer altı yerleşik ve bitişik otoparka sahip 3, No. 4 numaralı konut binalarından oluşmaktadır. Konut 1 - 9-11 numaralı binalar ve 2 - 10 numaralı konut binaları, 15. ve 22. kattaki binaların her biri sedimanter genleşme derzleriyle ayrılmış 10'ar bölümden tasarlanmıştır. Yeraltı otoparkı tek katlıdır ve tortul genleşme derzleriyle dört bloğa bölünmüştür. 3 numaralı konut binası – 17 katlı ve konut binası 4 – 9 katlı, müstakil. Konut ve otopark hesaplamaları LİRA yazılım sistemleri kullanılarak yapılmıştır. Sürüm 9.6, Monomakh. Sürüm 4.5, SCAD. Sürüm 11.3. Konut binaları No. 1, No. 2, No. 3, No. 4. Konut binalarının yapısal tasarımı, yük taşıyan uzunlamasına ve enine monolitik betonarme duvarlara sahip bir duvar sistemidir. Binaların mekansal sağlamlığı ve stabilitesi, monolitik zemin arası tavanlı binaların dikey taşıyıcı elemanlarının ortak çalışmasıyla sağlanır. Dış duvarlar yük taşımayan, kat kat, döşeme levhaları üzerinde desteklenen ve AEROC tip D 400, B 2,5, F 50, 375 mm kalınlığında gazbeton bloklardan ve 120 mm kalınlığında, yüzey içi boş tuğladan oluşur, yoğunluk 1200 kg/m³, M 150, F 50 ve M 100 çözümü. Perde duvarlar taşıyıcı yapılara bağlanır. Bodrumun dış duvarları 200 mm, 240 mm kalınlığında monolitik betonarme olup, 50 - 100 mm kalınlığındaki Penoplex levhalardan yalıtımlıdır. İç duvarlar 160, 200 mm kalınlığında monolitik betonarmedir. Bölmeler 2 mm kalınlığında SKU 19 R-80 “Meliconpolar” bloklardan yapılmıştır. Zeminler ve kaplama – 160, 200 mm kalınlığında yekpare betonarme kirişsiz döşeme. Merdivenler monolitik platformlar üzerinde prefabrik betonarme basamaklardır. Ayrı merdivenler monolitik betonarmedir ve çelik kirişler üzerinde prefabrik basamaklardan yapılmıştır. Dış merdivenler ve rampalar yekpare betonarmedir. Asansör boşluklarının duvarları, 160 m yüksekliğindeki binalar için 28 mm kalınlığında ve 200 m'den yüksek binalar için 28 mm kalınlığında yekpare betonarme betondur Monolitik yeraltı yapılarının malzemesi - beton sınıfı B 30, W 8, F150, takviye sınıfı A I, Bp I, A 500 0.000 işaretinin üzerindeki monolitik yapıların malzemesi beton sınıfı B 25, takviye sınıfı A I, BP I, A 500'dür. Yeraltı otoparkı. Tasarlanan otopark, sedimanter genleşme derzleri ile konut binalarından ayrılmıştır. Otoparkın yapısal tasarımı monolitik betonarme yapılardan oluşan bir çerçeve duvar sistemidir. Otoparkın mekansal sağlamlığı ve stabilitesi, dikey yük taşıyıcı elemanların monolitik kaplama ile ortak çalışması, kolon destek ünitelerinin sağlamlığı ve takviye diyaframları ile sağlanır. Dış duvarlar 300 mm kalınlığında yük taşıyan monolitik betonarme olup izolasyonu 50-100 mm kalınlığında Penoplex'ten yapılmıştır. İç duvarlar 200 mm kalınlığında yekpare betonarmedir. Sütunlar monolitik betonarmedir. Ana kolon aralıkları 4,7 x 7,9 m, kolon kesiti 400 x 600 mm'dir. Kaplama, 300 mm kalınlığındaki başlıkları (plandaki boyutlar 600 x 1000 mm) ve 1200 x 400 (h) mm kesitli kontur kirişleri olan 600 mm kalınlığında monolitik betonarme bir levhadır. Merdivenler ve rampalar yekpare betonarmedir. Monolitik yapıların malzemesi – beton sınıfı B 25, W8, F 100, takviye sınıfı A I, A III. Konut binalarının ve otoparkların temelleri, şantiyede yapılan mühendislik ve jeolojik araştırmaların sonuçlarına göre tasarlandı. 1 No'lu, 2 No'lu, 3 No'lu konut binalarının temellerinin tasarımı - kazıklarda 600 mm kalınlığında monolitik betonarme döşeme ızgaraları. Kazıklar, Fundex teknolojisi kullanılarak kayıp uçlu zemin yüzeyinden yapılmış, 520 mm çapında, 21,6 m uzunluğunda ve 28 m uzunluğunda (22 numaralı binanın 2 katlı bölümleri) delikli monolitik betonarme betondan yapılmıştır. . 21,6 m uzunluğundaki kazıkların tabanında, e = 0,329, Ι L = - 0,42, E = 200 kg/cm² karakteristikli, sert, çakıllı, çakıllı, kayalı, siltli kumlu tın bulunmaktadır. 28 m uzunluğundaki kazıkların tabanında e = 0,490, Ι L = - 0,57, E = 330 kg/cm² karakteristiklerine sahip sert siltli kil bulunmaktadır. Statik zemin araştırması ve hesaplamaların sonuçlarına göre, 21,6 m uzunluğundaki kazık üzerindeki tasarım yükünün 100 tf, 28 m uzunluğundaki kazık üzerindeki tasarım yükünün ise 270 tf olduğu varsayılmıştır. Kazıkların toplu olarak uygulanmasından önce, statik yüklü kazıkların tasarım öncesi test sonuçlarına göre kazıklardaki tasarım yükü kontrol edilir; kazık sahalarının yapımı sırasında kazıkların kontrol testleri sağlanır.

kategori sitedeki projeler