Проект сонячної електростанції 5 МВт

https://proekt.sx

Інтернет-магазин проектів повторного застосування

Кошик порожній

Проект СЕС 5 МВт

Базова ціна із ПДВ
Ціна зі знижкою
Ціна $ 1,400.00
Знижка
Ціна $ 1,400.00
Індекс: 25012101
Документація: Проектна документація без кошторисів та результати інженерних вишукувань
розділи: всі розділи
Обсяг даних: 94 МБ
Формат файлів: *.pdf
Проектна документація без кошторисів на будівництво сонячної електростанції
Техніко-економічні показники
Встановлена ​​потужність СЕС, МВт: 5
Загальна, Вт: 5002500
Витрата електроенергії на власні потреби, кВт·год: 78730,50
Витрата електроенергії на власні потреби, %: 1,13
Площа забудови, га: 12,2852
Коефіцієнт забудови, %: 100
Тривалість будівництва, місяців: 8

Загальні відомості.

Призначення об'єкта – виробництво електричної енергії, що ґрунтується на фотоелектричному перетворенні енергії сонячного випромінювання в електричну енергію. Видача потужності СЕС в енергосистему здійснюється на шини 10 кВ СЕС і далі через шини КРУ 10 кВ та блоковий трансформатор 110/10/10 кВ СЕС – в енергосистему. Встановлена ​​електрична потужність – 5 МВт. Принцип функціонування фотоелектричних сонячних модулів (ФСМ) – частки електромагнітного випромінювання (фотони) падають поверхню сонячного фотоелемента. Якщо у фотона енергія менше енергії забороненої зони, він слабко взаємодіє з провідником. У тому випадку, якщо енергія фотона вища за енергію забороненої зони, він взаємодіє з електронами, що мають ковалентний зв'язок. Використовуючи власну енергію, фотон розриває зв'язок і створює електронно-діркову пару. Іншими словами, фотони активізують взаємне переміщення електричних зарядів у негативному n-шарі та позитивному р-шарі. У прикордонній зоні р-шару внаслідок цього формується некомпенсований негативний заряд, а прикордонній зоні n-шару - некомпенсований позитивний заряд. Отже формується р–n перехід. Різниця потенціалів, що виникла в р–n переході, викликає фотоелектрорушійну силу, внаслідок чого на пристрій-споживач, приєднаний до верхнього і нижнього контактів сонячного фотоелемента, подається постійний електричний струм. Для перетворення постійного струму фотоелектричних сонячних модулів на змінний трифазний струм застосовуються блочно-модульні інверторні установки (БМІУ). Для видачі виробленої енергії в прилеглу енергосистему проектом передбачено прокладання КЛ 10 кВ від БМІУ за територіями СЕС до КРУ 10 кВ СЕС. В основі технологічного процесу роботи СЕС лежить використання енергії сонячного випромінювання. Технологічний процес поділяється на такі етапи: Перетворення енергії сонячного випромінювання на електричну енергію; Складання схеми з'єднання ФСМ у стрінги; Передача електричної енергії від стрінгів до суматорів; Передача електричної енергії від суматорів до БМІУ; Перетворення постійного струму змінний трифазний напругою 380 В; Підвищення напруги з 380 до 10000 В; Передача електроенергії напругою 10 кВ до КРУ 10 кВ.

Авторизація

Категорії проектів на сайті